Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3g Studie Retnings Projekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3g Studie Retnings Projekt"— Præsentationens transcript:

1 3g Studie Retnings Projekt

2 Disposition Hvad er 3g SRP? Fag Køreplan Formalia

3 3g Studie Retnings Projekt
3g – 50 timers uddannelsestid Selvstændigt at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling Tilknytning til din studieretning Gennem skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig problemstilling

4 Mål Du skal: demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse beherske relevante faglige mål i de indgående fag udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale demonstrere evne til faglig formidling besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

5 Faglige og tværfaglige krav
fagspecifikke krav tværgående faglige krav krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover den daglige undervisning i mindst et af fagene.

6 Formalia

7 Fag Normalt to fag Min. eet studieretningsfag, som du har på A-niveau
+ eet fag på min. B-niveau Fagene skal give mening i forhold til område og faglig fordybelse – det er emnet, der skal styre projektet!

8 SR-fag på A Øvrige fag på B/A – man skal have/have haft faget 3a EN/SP EN SP EN SP da hi Ty TY Fr Bi Bk Fy Id Ma Ng 3a EN/TYF EN TY EN TY Sa da hi Bi Bk Fy Id Ma Ng 3a LA/GR LA GR LA GR da hi Ty TY Fr SP Bi Bk En EN Fy Id Ma Ng 3i EN/SA EN SA evt. MA EN SA Ma MA da hi Ty TY Fr SP Bi Bk Fy Id Ng 3n MU MU MU Ma MA da hi Ty TY Fr SP Bi Bk EN Fy Id Ng 3x MA/FY MA FY MA FY Ke da hi Ty TY Fr SP Bi Bk Id En EN 3y MA/Bi/Ke MA evt. BI MA Ke Bi BI da hi Ty TY Fr SP Bk En EN Fy Id 3y MA/SA MA SA MA SA Ke da hi Ty TY Fr SP Bi Bk En EN Fy Id 3z EN/SA

9 Elevblanketten Onsdag den 2. oktober Endeligt valg af fag og område. Elevblanket underskrives af begge vejledere samt elev og afleveres af eleven på kontoret senest kl

10 Formalia Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet Resumé på engelsk Normalt sider – det skal fremgå af opgaveformuleringen Eksamenskarakter – vægtning 2 Sygdom – få ej udleveret opgaven hvis du er syg, kontakt skolen hvis du bliver syg, normalt lægeerklæring

11 Indhold Opgaveblanket og elevblanket (obligatorisk)
Abstract på engelsk (obligatorisk) Indholdsfortegnelse Indledning til projektet Besvarelsen af selve projektet inkl. metodiske overvejelser Afslutning eller konklusion på projektet Litteraturliste (obligatorisk) Noter/henvisninger Evt. bilag

12 Afleveringen SRP afleveres i 3 eksemplarer
Digital version afleveres samme dag i Lectio Gem prints fra nettet som dokumentation for anvendte hjemmesider (1 til censor som må beholdes, 1 pr. vejleder, vejledere skal kunne stille med 1 rent eksemplar – eleven får ingen retur) Adm opbevarer prints – hjemmesider kan jo forsvinde

13 40 Valg af fag og område / emne
Tidsplan 51 opgave-aflevering 50 vejledning 49 Opgaven udleveres 48 vejledning + workshop 46 vejledning + workshop 40 Valg af fag og område / emne 38 Info.

14 Gode råd… Lav aftaler og overhold disse med jeres vejledere.
God fornøjelse

15 God hjælp at hente


Download ppt "3g Studie Retnings Projekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google