Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medarbejderudviklingssamtalen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medarbejderudviklingssamtalen"— Præsentationens transcript:

1 Medarbejderudviklingssamtalen

2 Min baggrund En anden samtalekultur  kontekst, intention, effekt, bevidning og anerkendelse! Praksis og teori Teori: Socialkonstruktionisme Systemisk teori Narrativ teori Ledelse som kommunikation Ledelsesfilosofi

3 I skal høre og tale om… MUS i et narrativt perspektiv
Historien om MUS på SAG Eksterne krav Intentioner bag fornyelse af MUS Et nyt skema En forandret samtale Effekter og ønsker for fremtiden

4 Summen – små interviews
Hvad er historien om MUS på din skole? Tænk over en MUS der gik godt? En, der gik mindre godt! Hvad er historierne om dem?

5 MUS i et narrativt perspektiv

6 Historien om MUS Næsten ikke eksisterende Standardskemaer
Krav til udviklingskontrakt Dvs. Lav prioritering Eksterne krav Målstyring og kontrol

7 Overenskomstens krav; jf. bilag 4
Som led i den årlige medarbejderudviklingssamtale udarbejdes en skriftlig udviklingsplan, der indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompetenceudvikling på kortere og længere sigt og anviser konkrete aktiviteter for at nå målene. Det anbefales, at der afholdes en medarbejderudviklingssamtale umiddelbart efter en medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen efter længere tids fravær, f.eks. i forbindelse med barsel. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne mål i udviklingsplanen.

8 Intentioner Reel dialog på både medarbejderens og lederens betingelser  tilfredshed Medarbejderens ønsker i forgrunden Individuel og kollektiv feedback MUS som led i organisationsudvikling  innovation MUS som led i arbejdet med kommunikation (nye samtale- og mødeformer)

9 Inspirationen og baggrund
Narrative samtaleformer; fx fra problemhistorie til foretrukken historie – fortællingen som erkendelsesskabende! Forventningsafklaring: Hvad ønsker du med samtalen? Hvad forventer du? Hvad forventer jeg? Kontekstmarkører kan afgøre om rammen og indholdet skal justeres: tid, sted, relation, indhold Domænet: refleksionens og til dels produktionens CMM som gennemgående model: kultur (diskurs), episode, relation, sprog Kompetencetænkning – feedforward erstatter feedback! Innovation og kreativitet

10 Fra standardskema til nye samtale- og opfølgningsformer!
Kontekst Valg af samtaleemner Skema om arbejdsglæde Billeder – metaforen Trivselsundersøgelse Konklusionsskema

11 Samtale ud fra metaforen
Interviewet handler om at få foldet denne forestilling ud gennem metaforen: Hvad viser billedet? Hvad viser det ikke? Hvad skygger det for? Hvorfor dette valg? Hvad tror du andre ville sige om dit valg? Hvad er historien om det? Osv.

12

13 Positionskort 1 og 2 Positionskort 1:
Navnet: Hvad vil du kalde din udfordring/dit problem? Effekten: Hvad er effekten af det, du gør? Evalueringen: Hvad synes du om…? Historien: Hvorfor er det sådan? Hvad er historien bag? Positionskort 2: Navnet: Hvad vil du kalde det, når du ikke har problemet? Effekten: Hvad er effekten af det? Evaluering: Hvad synes du om…? Historien: Hvorfor er det sådan? Hvad er historien om dig, når du ikke har det problem?

14 Den systemiske samtale…
Relationsmodeller; positionering 4 typer af spørgsmål: - Undersøgende (omhandlende sagen) - Udforskende (ofte relationelle) - Retningsgivende (evt. hypotetiske) - Reflekterende og genererende (evt. adfærdspåvirkende) Sag Problem

15 Opfølgning Skriftlig opsamling: fælles og individuel.
Individuel: opfølgning løbende og året efter Fælles opsamling lægges ud på videndeling: Hvad er vigtigst? Hvor meget tid bør vi sætte af? En pædagogiske dag? Ad hoc-udvalg? Hvad bør indgå i efterfølgende års nøgleområder i kvalitetssystemet? Effekt: fælles ansvar for kompetenceudvikling Sideløbende initiativer, der ligner

16 Ønsker… Forbedret samtale- og mødekultur
Fælles ansvarlighed for kompetenceudvikling og for skabelse af kulturen En åben dialog med mulighed for at medarbejderen også kan sætte dagsordenen Anerkendelse MUS som rum for innovation Troværdighed om samtalen (kræver opfølgning)

17 Ideudveksling om MUS – interview to og to
Hvad hæfter I jer særligt ved i oplægget? Hvordan hænger det sammen med MUS på jeres skole? Bliver I inspireret til at gøre noget andet? Hvad?  Skriv en mindmap over ideer til MUS-forberedelse, samtaler, opfølgninger m.m.


Download ppt "Medarbejderudviklingssamtalen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google