Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omsorg sundhed eller samvær? Rehne Christensen filosofisk firma

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omsorg sundhed eller samvær? Rehne Christensen filosofisk firma"— Præsentationens transcript:

1 Omsorg sundhed eller samvær? Rehne Christensen filosofisk firma

2 Omsorg - sundhed eller samvær?
At tage vare på andre mennesker som værdifulde og uerstattelige, og hvis behov vi søger at komme i møde.

3 Omsorg - sundhed eller samvær?
Omsorg som samvær Etablere og vedligeholde relationer Skabe og indgå i socialt samvær og fællesskab Omsorgsarbejde i form af: Samvær, samtale, fælles aktiviteter, hjælp og støtte.

4 Omsorg - sundhed eller samvær?
Omsorg som samvær Den sociale omsorg skal gennem samvær, relationer og fælles aktivitet kompensere fysisk/mentale handicap, manglende sociale kompetencer og socialt netværk, misbrug og andre faktorer, der begrænser borgeren i hverdagen.

5 Omsorg - sundhed eller samvær?
Omsorg som sundhed Undersøge, behandle og pleje ift. sygdom og lidelse Motivere og rådgive om sundhed Omsorgsarbejde i form af: Motivation, behandling, pleje og rådgivning.

6 Omsorg - sundhed eller samvær?
Omsorg som sundhed Omsorg som sundhed indeholder et tydeligt mål om udvikling: Gradvis ændring af karakteristika ved en genstand, et individ eller fænomen over tid. Fra sygdom, lidelse, smerte til rask, velfungerende, velvære.

7 Omsorg - sundhed eller samvær?
To forskellige typer omsorg Behov og mål Omsorg som samvær: kompensere mangel Omsorg som sundhed: aktualisere potentiale

8 Omsorg - sundhed eller samvær?
To forskellige typer omsorg Tid og planlægning Omsorg som samvær: korte og langsigtede forløb, som kan være svære at planlægge. Omsorg som sundhed: mellemlange og langsigtede forløb, der kan planlægges.

9 Omsorg - sundhed eller samvær?
Det sundes og det sociales etik Den professionelle omsorg skal bidrage til, at borgeren får mulighed for at leve et godt liv.

10 Omsorg - sundhed eller samvær?
Lykken – det gode liv 1) Ydre goder; magt, rigdom og sundhed 2) Indre goder; erkendelse og indsigt 3) Nydelse og lyst 4) Sociale goder; velfærd, muligheder og rettigheder

11 Omsorg - sundhed eller samvær?
Relationsetik og medicinsk etik Lægen og socialarbejderen Det fagligt medicinsk forsvarlige Det pædagogisk etisk forsvarlige

12 Omsorg - sundhed eller samvær?
Sundhedens menneskesyn Normalisering Rationalitet Adfærd kan korrigeres Fri vilje Myndiggørelse

13 Omsorg - sundhed eller samvær?
Samværets menneskesyn Skadesreduktion Produkt af samfund, arv m.m. Forbedre livskvalitet nu og her Determineret Reducere skader og gener

14 Omsorg - sundhed eller samvær?
Når samværet bliver absolut Omsorg for omsorgens egen skyld Overbeskyttende forældre der forkrøbler deres barn Særlige hensyn til udsatte borgere i forhold til ryge-forbud.

15 Omsorg - sundhed eller samvær?
Når sundheden bliver absolut Udvikling for udviklingens egen skyld Et ufravigeligt krav om udvikling af mennesker, arbejde, viden, helbred osv. En norm for hvordan vi indretter samfundet og lever vores liv – en ny religion?

16 Omsorg - sundhed eller samvær?
Hvad er et værested? Et ly, et ”shelter”, et helle Et måltid, basal omsorg og socialt samvær Service- og omsorgsmedarbejdere

17 Omsorg - sundhed eller samvær
Udviklingen på området Mindre homogen brugergruppe med mere komplekse problemer Krav om mere målrettet og resultatorienteret indsats fra myndighedernes side Mere tværgående samarbejde med andre faggrupper, herunder sundhedsarbejdere.

18 Omsorg - sundhed eller samvær
Værestederne fremover Fra værested til ”blivested” Motivation, udvikling (sundhed, beskæftigelse, it) Motivations- og udviklingsmedarbejdere

19 Omsorg - sundhed eller samvær
Balancegangen mellem samvær og sundhed Relation og behandling Relationsetik og medicinsk (sundheds-) etik Normalisering og skadesreduktion

20 Omsorg - sundhed eller samvær
Dilemmaer i moderne omsorgsarbejde Omsorgsarbejdets dobbelte karakter, f.eks. at balancere samvær og sundhed i tobaksforebyggelse, kan i en række situationer aktualisere etiske problemer og dilemmaer.

21 Omsorg - sundhed eller samvær
Dilemma En vanskelig situation, hvor vi har to eller flere valg-muligheder. Uanset hvad vi vælger, er resultatet ikke det, vi helst vil have.

22 Omsorg - sundhed eller samvær?
Etisk dilemma En vanskelig situation, hvor vi skal træffe et valg mellem to eller flere valgmuligheder. Der er gode etiske og moralske grunde til at vælge både valgmulighed A og B, men et valg skal træffes.

23

24

25

26

27

28 Omsorg - sundhed eller samvær?
Sæt omsorgen i spil Sætte tobaksforebyggelse på dagsordnen i sociale tilbud Kortlægge de værdier, der er på spil i tobaksforebyggelse Få indblik i samarbejdsparters syn og måde at løse opgaver på Skabe en fælles forståelse og linje i indsatsen Benytte spillet til fælles håndtering af problemer og dilemmaer

29 Morten bor på det bosted, hvor I arbejder.
”Morten vil til demonstration” Morten bor på det bosted, hvor I arbejder. Gennem lang tid har I forsøgt at motivere Morten til at komme lidt ud og deltage i nogle aktiviteter – indtil videre uden held. Morten har nu besluttet sig for, at han gerne vil deltage i en demonstration. Men Morten er ikke tryg ved at tage af sted alene, og han vil derfor gerne følges af en medarbejder. Demonstrationen er arrangeret af det danske nazistparti og er til fordel for nazismen. Hvad gør I?


Download ppt "Omsorg sundhed eller samvær? Rehne Christensen filosofisk firma"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google