Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset"— Præsentationens transcript:

1 V./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset
Workshop D Progressionsmåling styrker samtalen men hvordan? V./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset

2 Arbejdsspørgsmål Hvordan bliver progressionsmålinger til en styrke i samtalerne med borgeren? Hvordan kombinerer man en ressourceorienteret tilgang med tvunget fokus på en række progressionsmål? Hvordan får man fokus væk fra ’problemer’, når borgeren skal svare på alle spørgsmål? Hvordan håndterer man modstand fra borgeren ift. spørgsmålene?

3 Borgerkommentarer ”Spændende at sætte tal på”
”Rart med tydeligt fokus” ”Godt at få det med hjem” ”Fedt, at jeg kan sætte mine egne tal” ”Hvad bliver det brugt til?” ”Får det betydning for vurdering af mit fleksjob?” ”Det hjælper mig til at få styr på alt det, der roder” ”Det er super fedt” ”Man kan ikke sætte tal på den slags” ”Selvom noget af det er underlige spørgsmål, så har det givet et meget godt overblik”

4 Testerfaringer - oplevet værdi af redskaberne (kbh. jobcenter)
Redskaberne skaber ramme, retning og konsekvent jobfokus i samtalen Fremmer borgernes involvering og ejerskab til egen situation Fælles faglig referenceramme – ensartet service ”Det vírker jo nærmest professionelt” Kontanthjælpsmodtager i jobklub ”Spørgsmålene sætter fokus på, hvad jobcentret vil snakke med én om, og gør at man er mere forberedt på samtalen” Dagpengemodtager i jobklub ”Progressionsmålingen er en god afrunding. Det er med til at pege på, hvor man skal gøre en ekstra indsats. Kontanthjælpsmodtagere i jobklub ”Det er en rar og tryg følelse at vide, at mine kollegaer gør det samme – trygt at vide at vi tager den samme samtalen og har fokus på det samme” Konsulent i jobklub ”Det giver nye indsigter og man får et langt bedre billede af, hvem personen er og hvad personen har behov for. Og borgeren er mere afklaret og har mere på hjertet” Konsulent i ungecenter ” Progressionsværktøjet medvirker til at borgerne bliver inddraget og forholder sig til deres aktuelle situation ifht arbejdsmarkedet. Borgerne viser interesse i at medvirke aktivt i drøftelsen af deres situation” Konsulent i Jocenter Musvågvej, match 2

5 Tips til introduktion Det er udviklingsmål
Vi skal fokusere på nogle af dem, men ikke dem alle Det er en hjælp til, at vi får et fælles fokus Måske er der emner udenfor dem her, som vi skal tale om Jeg har en faglig tjekliste, som vi plejer at løbe igennem, fordi man ved, at det har betydning ift. hvor tæt man er på arbejdsmarkedet

6 Fra registrering til fagligt fokus
Brug målingerne som forberedelse til samtalen – prioritering og fokus Brug målinger som bestillinger til udførerne Bed om tilbagemeldinger fra udfører og praktikværter på indikatorerne At have skemaet ’i baghovedet’ som prioritering Målingen er ikke slutningen på dialogen, men en åbning til videre samtale om et emne

7 Ressourceorienteret tilgang
”Det er imponerende så godt du klarer dig, når det med helbredet fylder så meget. Hvordan gør du det?” ”Hvordan kan det være, at du trods alt siger ’2’ på det spørgsmål, og ikke fx 1?” ”Hold da op, der er godt nok mange, hvor du ligger ret højt. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om….” ”Hvad kunne være et godt mål/tal at nå op på på det her udviklingsmål?” ”Lad os prøve at tale om, hvordan det tal kunne blive bare ét større i den næste periode. Det kunne måske været et godt mål” På baggrund af det her, hvad vil så være et godt fokusområde i det videre forløb?

8 Skalatrin og indsatstyper
Case En borger med angst svarer på progressionsmålene. Medarbejderen dykker sammen med borgeren særligt ned i svarene på ’hverdagsmestring’ og ’oplevet helbred’ og opstiller en række træningspunkter, som vil variere alt efter om borgeren er på skalatrin 1,2,3,4 eller 5. Medarbejderen har altså en række indsatser, som hun knytter sammen med en skalavurdering. Jf. Morten – graden af udfordringer og træning – ift. sværhed og hvor voldsomt det er.

9 Husk Det er nyt for alle i Danmark
Det bliver et krav fremover – vi øver Det er veldokumenteret, at indikatorerne er relevante Find jeres egen vej (og formuleringer) i det – det behøver ikke være ens


Download ppt "V./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google