Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integro – anden aktør Vores opgave i livet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integro – anden aktør Vores opgave i livet"— Præsentationens transcript:

1 Integro – anden aktør Vores opgave i livet
Vi vil skabe arbejdslivsglæde. Sammenhæng mellem job og fritid, mellem det professionelle og private. Vi vil skabe helhed og mening. Harmoni og handling. Arbejdsglæde og livsglæde. For det enkelte menneske, for teamet, for virksomheden, for samfundet. Resultat - det eneste der tæller Begejstring - dette skaber resultater Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv Workshop 4

2 Formål Bevidsthed om metodevalg (medarbejder)
Metode til at måle progression på ”bløde” værdier – løft i matchkategori Formidle og dokumentere resultater - Beslutningstagere (ledere og politikere) - Visitator (sagsbehandlere) Differentieret indsats - Hvad virker for hvem, hvordan og under hvilke betingelser ? Workshop 4

3 Proces Udvikling af nyt Koncept Samarbejde med 5 aktører
Kørt som forsøgsordninger i Fredericia, Match 4-5 (nu match 2-3) Helsingør, Match 4-5 (nu match 2-3) Workshop 4

4 Medarbejderne Ejerskab Skabe forståelse Implementering Workshop 4

5 Programteori Metoden er styret af Integros programteori
1. måling: Visitationssamtale (Den første samtale med borgeren) 2. måling: OFUS/Jobsol 3. måling: Virksomhedspraktik 4. måling: Ved borgerens afslutning af forløb Workshop 4

6 Programteori Tydeliggjorte eksplicitte forestillinger om
hvorfor og hvordan en given indsats virker. Peter Dahler-Larsen m.fl. (2003): Nye veje i evaluering Workshop 4

7 Programteori En begrundet forestilling om / forklaring på,
hvordan en indsats kan omsættes til konkrete resultater. Peter Dahler-Larsen m.fl. (2003): Nye veje i evaluering Workshop 4

8 Programteori En virkningsforestilling om :
Hvad virker for hvem, hvordan og under hvilke betingelser ? Peter Dahler-Larsen m.fl. (2003): Nye veje i evaluering Workshop 4

9 Visitationssamtalen Matrixen er bestemmende for hvor borgerens forløb starter – Borgerens motivation og helbred afklares. Hensyn til og være respekt for kursisten Visitationssamtalen er en anerkendende samtale Tillid, tryghed, respekt og begejstring Motivation for at deltage i den videre proces Afklaring af helbredssituation: vaner, livsstil og problemer Workshop 4 Workshop 4

10 JOBsol Socialt netværk Identificering af problemer/barrierer
Drømmejobbet Refleksion Erhvervserfaring Kompetencer Bedste job Færdigheder Workshop 4

11 OFUS Adfærds- og personlighedsanalyse
En række spørgsmål som borgerne besvarer og derudfra kan der tegnes et billede af en personprofil Personprofilerne er delt op i 4 kategorier: 1: Ordensmenneske 2: Fredsmenneske 3: Udvilker 4: Slider Efterfølgende laver borgeren selv en vurdering om han/hun passer ind til de jobs, som er valgt i JOBsolen Virkninger: Borgeren har reflekteret over egen situation, er realistisk i sine jobønsker og kan bekræfte eller afkræfte jobønsker/drømme fra JOBsolen Jobplan A, B og C – sikrer et flow i borgerens forløb Workshop 4

12 Praktik Afklaring af: Skaber motivation Skaber arbejdsidentitet
Tidligere job/erhverv eller mod nyt job/erhverv Uddannelsesbehov/-ønsker Helbred Faglige kompetencer Skaber motivation Skaber arbejdsidentitet Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner Styrkelse af faglige kompetencer Sociale kompetencer Sociale relationer/netværk Omstillingsevne Skaber kontakt til virksomhederne (netværk) Workshop 4

13 Kvalitetssikring Spørgeskema
Simpel model (keep it simple) Progressionsværktøj Motivationsopbyggende En del af hverdagen – skal ikke opfattes som en ekstra arbejdsopgave for medarbejderne Sikre ensartethed – bruge metoder, der virker Workshop 4

14 Inddragelse af borgerne
Borgeren er med i processen og bliver løbende præsenteret for målingsresultaterne Det giver borgeren indsigt i egen progression Mulighed for diskussion mellem borger og Instruktør Mulighed for at revidere kursusindholdet for den enkelte borger, hvis den ønskede progression ikke er opnået Det giver borgeren medejerskab Programteorien er styrende for borgerens forløb og styrende for progressionsmålingerne Naturlig implementering af progressionsmålingerne i forhold til kursusforløbet Minimal arbejdsbyrde for instruktøren Workshop 4

15 Spørgeskema Spørgeskemaet udfyldes i samarbejde med borgeren. Det sikrer en åben og oprigtig vurdering af den enkelte borger og giver borgeren medejerskab i processen. I hvert af spørgeskemaets 4 målinger skal borgeren tage stilling til de samme 11 målepunkter: Jobparathed Økonomisk afklaring Helbredssituation Begrænsninger i forhold til arbejdsevne Sociale relationer Selvværd Motion og levevaner Indlærings-/omstillingsevne Praktikparathed Motivation Tillid Workshop 4

16 Spørgeskema Jobparathed Du kan ikke se dig selv på arbejdsmarkedet 1
Kursist Instruktør Du kan ikke se dig selv på arbejdsmarkedet 1 Dine personlige og/eller sociale barrierer skal afklares før du er jobparat 2 Du ser dig selv i et job, der tilgodeser dine ønsker om arbejdstid og –opgaver 3 Du ser dig selv i et job, der tilgodeser dine interesser og erhvervsmæssige fremtid 4 Du er klar til en hvilket som helst job her og nu 5 Workshop 4

17 Spørgeskema Sociale relationer
Kursist Instruktør Du har svært ved at skabe sociale relationer og har ikke noget socialt netværk 1 Du er åben for kontakt men har svært ved selv at skabe den 2 Du har tillært dig teknikker, der gør at du føler dig bedre tilpas i sociale sammenhænge 3 Du har forståelse for egne sociale styrker og behov for netværk 4 Du fungerer godt i sociale arrangementer både privat og i arbejdssammenhænge 5 Workshop 4

18 Spørgeskema Herunder et eksempel på et af de 11 målepunkter Tillid
Kursist Instruktør Du er afvisende overfor instruktøren/kurset Du udtrykker vrede, frustration og modvilje mod instruktøren/kurset Du giver udtryk for at du føler dig tvunget til at deltage Udebliver uden at melde afbud 1 Du er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket 2 Du begynder at tale om dine ønsker, håb og udfordringer Du virker afslappet og tryg og føler dig hjemme på kursusstedet Du viser følelser (glæde, sorger) 3 Du beder om hjælp og modtager hjælp Du føler dig hørt og inddraget Overholder aftaler og melder afbud ved fravær Du udtrykker dig positivt ift. Samarbejde 4 Du handler aktivt ift. Aftaler Du går i dialog og stiller spørgsmål Du tager selvstændigt initiativ Du udtrykker glæde og tillid i samarbejdet 5 Workshop 4

19 Oplæring og indsigt for medarbejderne
Integros programteori giver hver instruktør indblik og forståelse for, hvorfor kursusforløbet er opbygget som det er Herunder kan programteorien benyttes som oplæringsværktøj overfor nye instruktører Kvalitetsværktøj i forhold til erfarne instruktører Workshop 4

20 Implementering i Organisationen
Indledende i Fredericia & Helsingør Kontanthjælpsmodtagere i match 4 og 5 (nu 2-3) Efterfølgende andre kursuscentre med lignende målgrupper Efterfølgende til alle målgrupper Instruktørerne i Integro har medbestemmelse Bevirker at alle instruktører tager ejerskab og ansvar for implementeringen af værktøjet Med instruktørernes erfaring fra det daglige arbejde med målgrupperne sikrer Integro, at progressionsmålingerne er skræddersyet til hver enkelt målgruppe Workshop 4

21 IT understøttelse Intern udvikling af IT system Intern læring
Afrapportering til Integros Kunder/Jobcentre Workshop 4

22 Rapportering / Evaluering
Tilbagemelding - Kursist / borger - Sagsbehandler - Ledelse / Politikere Workshop 4

23 Tilbagemelding – Kursist/Borger
Løbende involvering Fokus på styrker / ressourcer Fokus på progression Personlig udvikling – Løft (f.eks. matchkategori) Metoder/værktøjer til at tackle/udfordrer barrierer Workshop 4

24 Rapportering - Sagsbehandler
Løbende tilbagemelding om observationer og proces Slutrapport med dokumentation for progression Styrket beslutningsgrundlag for bevilling af videre foranstaltninger på det sociale- og/eller det arbejdsmarkedsfaglige område Workshop 4

25 Rapportering-Beslutningstagere
Dokumentation for indsats Skabe grundlag for drøftelse af resultater/progression på ”bløde” værdier Gør indsatsen en forskel ? Kan det betale sig ? Cost-benefit analyse og benchmarking Workshop 4


Download ppt "Integro – anden aktør Vores opgave i livet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google