Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandringer på fortællingens hovedvej

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandringer på fortællingens hovedvej"— Præsentationens transcript:

1 Vandringer på fortællingens hovedvej
Hvad er der sket – hvad gør vi nu?

2 Det fælles projekt hedder “Vandringer på fortællingens hovedvej”.
MC Holms Skole har tidligere vandret “Mors rundt på 80 dage”. Vi tog kontakt til Hem Børnehave og Skole med henblik på at samarbejde om en videreudvikling af vandreprojektet. Hem Skole har også tidligere arbejdet med “den fortællende skole”. Det fælles projekt hedder “Vandringer på fortællingens hovedvej”. Billederne er fra “Mors rundt på 80 dage”

3 PIXI 1: Seminarforberedelse
Forventninger til den fælles rammesætning. ”Vandringen på fortællingens hovedvej” er led i en langsigtet proces de kommende 3-5 år. Formål: at alle børn får gode betingelser for at danne identitet og fremme livsduelighed, der hvor de bor. Et tværfagligt samarbejde om at udvikle uformelle og kreative læringsmiljøer, der appellerer til både videnskabsmanden og kunstneren i ethvert menneske. I uge 24 i 2013 skal grupperne (ca. 20 børn, deres voksne og kunstnere) i langsomt tempo finde fortællinger, stemmer, steder og opleve en form for samstemmighed, der kan forekomme nærmest magisk. På seminaret repræsenter kunstneren, læreren, pædagogen hver deres faglighed og kvalitetsopfattelse. I en styret proces bidrager alle ligeværdigt til udviklingsarbejdet. Nu defineres målene med fortælleekspeditionen og realiseringen planlægges.

4

5 PIXI 2: Planlægningsseminar
Inspiration Kjeld Fredens taler ud fra emnet ”Læring med mening”. – at være musisk handler dermed om at kunne lytte; at kunne spille sammen med andre; at turde sænke paraderne; at kunne respektere forskellighed; at være indstillet på overraskelser – og at finde ind til hvor lidt man kan nøjes med (…) Inspirationen kommer også fra det lokale egnsteater ”Limfjordsteatret”, de lokale museer og biblioteker. Arbejdet vil foregå som en styret proces under ledelse af Thessa Jensen, Aalborg Universitet. Bente Buchave vil forbinde de enkelte programpunkter på seminaret. Temaer for fortælling Vi har bedt museer, skole- og folkebiblioteker om at finde lokale temaer frem og beskrive dem. Deltagernes kreativitet Det bliver nærmest magisk, når så mange spændende og dygtige mennesker mødes på et sted, lærer hinanden at kende, arbejder kreativt med at give de forskellige ekspeditioner form og indhold – skaber en ramme for fortælling, som motiverer børnene til at gå på opdagelse og forme egne fortællinger via mange forskellige udtryksformer.

6

7 Gennemførelse af Vandringerne i uge 24 2013
Fra ide til praksis Refleksioner og samtaler over en meget lang periode med visionerne som ledestjerne som den røde tråd Rammesætning Mors rundt på 80 Dage uge Planlægningsseminar med 80 personer på Pinenhus 1. marts 2013 med Kjeld Fredens som oplægsholder - rammesætning af de 12 ekspeditioner Planlægning i de enkelte ekspeditioner alle kunstnerne var forpligtede på at møde børn inden ekspeditionerne Gennemførelse af Vandringerne i uge Umiddelbare reaktioner og opsamling af magiske øjeblikke Evaluering med Kjeld Fredens november 2013

8 MC Holms Skole – Hem Skole – 20 kunstnere – kulturinstitutioner og mange andre aktører gik på jagt efter guldet i lokalsamfundet…….. Vandringerne var organiseret i 12 ekspeditioner, der krydsede kommunegrænser, søgte hen til steder og mennesker med spændende fortællinger, eksperimenterede, undersøgte, formede egne fortællinger. Ekspeditionerne mødtes med deres jævnaldrende undervejs

9 MÅL - at etablere og afprøve nye autentiske læringsmiljøer ( i nærmiljøet, i naturen, tæt på kulturarven ) - at etablere og afprøve tilgange til læring ( det eksistentielle, æstetik, stemthed, fællesskab, tempo, tid ) for at undersøge betydningen for individets / gruppens motivation og trivsel )

10 Mål At involvere andre professionelle grupper: kunstnere, natur- og kulturformidlere og egnsteatret dybere i læreprocesserne

11

12 MÅL - at undersøge synergieffekterne og samarbejdet mellem lokalsamfundet og dets dannelsesinstitutioner i et sam- tidigt og koordineret samarbejde på tværs af to kommuner

13 Der skal være plads til FORDYBELSEN i
- Relationen Samværet Naturen

14 Ekspeditionerne skal udforske deres selvvalgte fortælletema

15 Der skal være plads til FORDYBELSEN i
Læring

16 Der skal være plads til Der skal være plads til
- Uforudsigeligheden i situationen

17 Fortælletemaet er rejsens anledning, men ekspeditionen udforsker også, hvad det vil sige at være på opdagelses- / dannelsesrejse og lære på nye måder Udforskningen er præget af gensidighed lærere, pædagoger og kunstnere.

18 12 Ekspeditioner: 1. Flyndersø – kunstneriske øjeblikke i den mangfoldige natur ved Flyndersø 2. Farver på Mors – at gå på opdagelse i dagens farve og udtrykke sig med denne farve Robinson Crusoe – på eventyrlig ekspedition Fortællinger på sporet – Jernbanens fortællinger Tegn i naturen – nye muligheder mellem forti, nutid og fremtid på øen Mors Fjordens spor – I, omkring og ved fjord Fra Havn til sagn – på sporet ( til lands og til vands ) af de sagn og historier, som gemmer sig i havneområder Fakta og historiske fortællinger i lokalområdet – Sagn & eventyr, autentiske fortællinger fra havn til havn Ghost – Busters – Vi skal jage et spøgelse med spillegæld Et gammelt hus får liv – Hvordan suger man en historie ud af en gammel bygning og hvordan giver man den nyt liv? Flugten på historiens vej – Kombinationen af lyd, bevægelse og historiske steder Jens Vejmand – Sang – samtid - kår

19 Vandringer på fortællingens hovevej - en praksisfortælling med rødder og vinger
Vi har oplevet og erfaret: Umiddelbar begejstring over hele linjen En lang ambitiøs rejse med afsæt i erfaringer fra små, lidt større projekter over pilotprojekt Mors Rundt i 80 Dage Idegrundlag og praksis bygget på forskningsbaseret viden og erfaringer gennem mange år Tæt og kvalificeret samarbejde og sparring med kompetente fagfolk Stor interesse fra relevante forskere Økonomiske saltvandsindsprøjtninger er nødvendige Status – overvejelser pr 1. aug. 2013: Forestående evaluering Fra projekt til proces FORANKRING I stedet for at jagte det nye, ønsker vi at udnytte mulighederne i det vi ved, og det vi har

20 Skoleåret 2013 og 14

21 MC Holms Skole en skole i bevægelse
VAndringspædagogik

22 Procesplan vedr. Vandringspædagogik
Juni.13 Vandringer på Fortællingens Hovedvej Aug.13 PU deltager i 1. NNS-dag Nov.13 Evalueringsseminar på Pinenhus Dec.13 PU deltager i 2. NNS-dag Lærermøde / den overordnede forandringsstrategi (NNS ) præsenteres og drøftes Jan. 14 Fællesmøde Kjeld Fredens / Tatiana Chemi Uformel læring og Kunst i skolen procesplan + opgave præsenteres Vigtigt problem, der ikke er fundet en løsning på…….. Primo febr. 14 Lærermøde med start på planlægning Ultimo feb .14 Spørgeskema Kjeld Fredens Marts 14 Planlægning med respons fra Kjeld Fredens NNS dag Maj 14 Vandringer gennemføres Primo juni 14 Spørgeskema Kjeld Fredens Ultimo juni 14 Hvilket udbytte har Vandringspædagogikken givet os? Hvilke svar har vi fået i forhold til det formulerede problem?

23 Forandringsteori Uformel læring på MCH
Uge 24

24 Teamopgave Kjeld Fredens opfordrer jer til:
Find en vigtig problemstilling, der endnu ikke er fundet en løsning på – en løsning som vil få stor betydning for skolens fortsatte udvikling, når den findes. Send problemstillingen til Kjeld Fredens Cc KL og LR

25

26 Innovationscirklen En skattejagt
Problem Problemets elementer Fortilfælde Kreativ kombination Beslutsomhed

27 Innovationscirklen Skattejagt
Problem Problemets elementer Fortilfælde Kreativ kombination Beslutsomhed Problemformulering – en proces Løsningsstrategier Hvilke elementer består problemet af? Kombination af andres løsninger. Elementerne er kendte, mens kombinationen er ny. Hvad har andre gjort?

28 Innovationscirklen Da Ford bilen blev sat på samlebånd
Problem Problemets elementer Fortilfælde Kreativ kombination Beslutsomhed Hvordan kan jeg producere biler hurtigere end mine konkurrenter? Samlebåndet Økonomi, hurtigere produktion, medarbejder effektivitet, kunder og hurtig leverance Bevæg bilerne i stedet for medarbejderne Benz opfandt bilen Oldsmobil satte den i produktion Produktion af hestevogne Slagterhuset i Chicago

29 Innovationscirklen En skattejagt
Problem Problemets elementer Fortilfælde Kreativ kombination Beslutsomhed Hvordan kan uformel læring medvirke til at fremme skolens præstationer? Der ønskes en nytænkning Hvad har vi og andre allerede gjort?

30 Forskellighed og mangfoldighed er en styrke, såvel blandt børn som blandt voksne. Den forskel der gør en forskel Formel Uformel Lille forandring Skole Fokus på det der giver mening. Robusthed Vandrings pædagogik Stor virkning

31 Teamopgave i foråret 2014 Hjemme: Projektforløb med Kjeld Fredens Spørgsmål, som vi ikke kender svaret på… Ude: Uge 21 og evt. i august skal alle elever på vandringer - På jagt efter guldet i lokalsamfundet / Sallingsundlandet - udforske steder, fortællinger mm - møde andre fagpersoner - møde kunsten og kulturen - være skabende og udtrykke sig i fællesskab Hjemme:”Guldet” vises frem hjemme i løbet af uge og evt. i august i forbindelse Kulturmødet Evaulering med Kjeld Fredens

32


Download ppt "Vandringer på fortællingens hovedvej"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google