Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for aftenen kl – 20.30

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for aftenen kl – 20.30"— Præsentationens transcript:

1 Program for aftenen kl. 18.30 – 20.30
Velkommen og præsentation Valg til Bestyrelse og Forældrekontaktudvalg v. områdeleder Mette Wegeberg. Fælles orientering om børnehavens trivsel og årets aktiviteter med udgangspunkt i vores årshjul. Herefter deler vi os således, at forældre til de mindste og mellemste børn går ind på Kaskelotstuen og Storbørnsgruppen går på Søhestestuen. På stuerne, vil personalet fortælle om, hvordan vi har planlagt, så de forskellige aktiviteter vil give mening og udvikling for denne aldersgruppe af børn. Vi kommer også ind på hvad der vil være en god ide` at I som forældre støtter op om derhjemme ifht. børnehavens arbejde med børnene.

2 De 6 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer
Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

3 Årshjul for aktiviteter 2012 – 13 med indarbejdet læreplanstemaer
Spireprojekt i uge Formålet er at børnene får kendskab til naturen, følger et frø blive til en plante, passe planten og udplante. Afslutningsprojekt for storgruppen. De store børn som skal på SFO og i skole skal afslutte børnehavetiden på festlig vis. Hemmeligt indtil videre Velkommen til nye børn som er kommet fra vuggestue og dagpleje eller hjemmefra. Blomsterprojekt hvor vi får blomster hjemmefra som vi passer, vander og ser på hele sommeren. Tema: prinser, prinsesser, riddere og soldater. Formål i denne periode er at have fokus på barnets identitet, selvstændighed og personlige kompetencer, udtryk og dannelse. Desuden arbejdes der med verbale og kropslige sprog samt det kreative skabende sprog hos barnet. Der fortælles historier, eventyr, laves udklædning og tages på tur til KBH. Vi taler om trafik, hvordan man opfører sig når man kører i bus og tog. Malerprojekt uge 7 – 10. Formålet er at give børnene muligheder for kreativ udfoldelse, skabende udtryk og form- og farvelære Påsketema i uge 11 og 12. Formålet er at værne om traditioner, være kreative, tale om dyrebørn som bliver født på denne årstid. Udtryk og dannelse. Afslutningsvis spise påskefrokost den 22.3 April Maj Besøgsdage i Klostermarken for de børn som ikke holder ferie i lukkeugerne. Marts Juni Fastelavn den 8.2. Formålet er at lave en festlig fastelavnsfest, hvor børn og voksne er klædt ud, spise sundt slik og slå katten af tønden. Vinterferie uge 8 Uge 27: fra dag til dag aktiviteter som børnene finder på og vi følger deres spor. Lukket i børnehaven uge 28, 29 og 30. Børn som ikke holder ferie bliver passet i Klostermarkens børnehus med personale fra Præstemarkens børnehave Februar Juli Årshjul for aktiviteter 2012 – 13 med indarbejdet læreplanstemaer Tema i uge 1 til 3: Mig og min børnehave. Formålet er at børnene får en bevidsthed om hvem de er, hvor de bor, hvor kommer jeg fra, fokus på barnets identitet, m. bl.a. fotografering af sig selv m.m.. Fastelavnstilbehør laves i uge 4 til 6. Formål: samme som under julegaveværksted August Januar Landing efter sommerferie. Vi taler om ferie, læser postkort og følger barnets spor. Vandprojekt i uge 34 til 35: Formålet er at skabe kendskab til naturfænomener, at give børnene muligheder for at opleve naturen og eksperimentere og udforske hvad vand kan og hvordan vi passer på det. Sommerfest den . September December Oktober November Juleklippeklistre, juleeventyr. Projektets formål er at der arbejdes med ord, historiefortælling. At kunne lytte, være sammen og vente på tur med at fortælle, synge sange om julen. Kulturelle udtryksformer som vores traditioner omkring julen bygger på. Ligeledes vil der indgå sprogvurderinger på enkelte børn. Kribleekrabletema uge uge 40 til 43. Formål er at give børnene muligheder for at opleve naturen lige nu. Indsamle, undersøge, tale om alle de små dyr der under sten og i skovbund. Alle smådyr er i fokus lige fra regneorme, biller og snegle. Måske findes der også nogle små dyr der sover? Storgruppen starter op. Forældremøde den Efterårsferie uge 42 Børnefestival i hele område Midt Øst på Børnenes jord. Formålet er at børnene oplever kulturelle ting som at arbejde med kulturelle udtryksformer, øve teater, se teater, at stå frem, samt udvikle samarbejdsevne i større flok. Julegaveværksted. Formålet er at have en anerkende tilgang til barnet og have fokus på barnets selvstændighed, brugen af kroppens muligheder ved at tegne, klippe, klistre, flette.


Download ppt "Program for aftenen kl – 20.30"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google