Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsning og retskrivning Skriftlig fremstilling Den mundtlige prøve a+b

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsning og retskrivning Skriftlig fremstilling Den mundtlige prøve a+b"— Præsentationens transcript:

1 Læsning og retskrivning Skriftlig fremstilling Den mundtlige prøve a+b
De nye prøver i dansk Læsning og retskrivning Skriftlig fremstilling Den mundtlige prøve a+b

2 Afgangsprøver i dansk Prøve i retskrivning (60 minutter)
Prøve i læsning (30 minutter) Prøve i skriftlig fremstilling (3½ time) Mundtlig prøve: Prøveform A ( min.) Prøveform B (10 lektioner + 25 min.)

3 Prøve i retskrivning diktat (tekst og indsætning) alfabetisering
korrekt afskrift korrekt bøjningsform brug af store og små bogstaver tegnsætning bestemmelse af sætningsled og ordklasser korrektur af andres tekster

4 Komma Sæt de kommaer, som mangler i teksterne 1-4.
Sætter du startkomma, skal det være konsekvent i alle teksterne. Sætter du ikke startkomma, skal det også være konsekvent i alle teksterne. 1 Hvis du mangler lidt spræl i garderoben skulle du tage et smut forbi Modedillen. 2 Når Modedillen holder udsalg er der gode tilbud. 3 Jeg elsker at gå på udsalg for det er sjovt at undersøge alle tilbuddene. 4 Vi henvender os til unge der er mellem 15 og 25 og vi har meget at vise for dig som ikke er bange for at skille dig ud fra mængden.

5 Ret en tekst Ret fejlene. Også kommafejl. tredje komma fjernes For tredie år i træk, holdt skolen forårskoncert i aulaen. Det er altid en god ide, at begynde med de små klasser, for det er de samme sange hvert år.

6

7 Prøve i læsning (30 minutter)
Eleverne skal: vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning. Teksternes sammensætning: en brochure – eller brochureagtig tekst (søgetekst) en opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik) en faglig tekst (sagprosa) en fortælling (eventyr, myte, sagn) en nyere fiktiv tekst (novelle)

8 Prøve skriftlig fremstilling (3½ time)
Vurderingskriterier - folkeskolens afgangsprøve For at en besvarelse kan vurderes til en karakter i middelområdet skal besvarelsen som helhed være forståelig og klar besvarelsen være nogenlunde dækkende i forhold til opgaveformuleringen – både hvad angår indhold og form sproget være forståeligt og nogenlunde klart og varieret retskrivning og tegnsætning være nogenlunde sikker indholdet være forholdsvis fyldigt besvarelsen være rimeligt disponeret

9 Skriftlig fremstilling
Og for at en besvarelse kan siges at være dækkende i forhold til opgaveformuleringen, må den være udformet, som om den var et svar på en tilsvarende opgave »i det virkelige liv«. En tilfredsstillende besvarelse er en besvarelse, som en »virkelig« opgavestiller - eller læser med tilsvarende forventninger – ville være tilfreds med. Elever bliver naturligvis ikke journalister eller essayister på 3½ time, men ved i undervisningen at være blevet forberedt på de forskellige genrers krav og konventioner har de en ramme med sig, som de så ud fra det givne emne og den givne opgaveformulering skal fylde ud.

10 Skriftlig fremstilling
I reglen kræver opgaveformuleringen et bestemt fokus i besvarelsen, oftest også en bestemt genre, modtager osv. Normalt indgår disse krav i den meddelelsessituation, som næsten altid eksplicit eller implicit er indeholdt i opgaveformuleringen. I prøvesituationen betyder det, at eleverne må forestille sig den meddelelsessituation, de skriver i.

11 Fra vejledningen Til besvarelsen af opgaven i skriftlig fremstilling gives der 3½ time. Besvarelsen i skriftlig fremstilling kan udfærdiges i hånden eller ved skrivning på computer. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske ordbøger eller ordbøger i papirudgave. Der må ikke være adgang til internettet, og eleverne må ikke hente tekster eller billeder fra andre mapper og filer på computeren.

12 Helhedsvurdering Karakteren for besvarelsen fastsættes på grundlag af en helhedsvurdering af besvarelsens form og indhold, dog således at hovedvægten lægges på den sproglige udtryksfærdighed. Layout og orden Besvarelserne rettes af to censorer; ikke af læreren.

13 Prøve i mundtlig dansk A eller B
Valg mellem A og B foretages for hel klasse / helt hold Foretages i starten af skoleåret – skolelederens afgørelse Registreres på skolen Meddeles censor.

14 Prøve i mundtlig dansk Fælles krav til opgivelser
Opgivelserne skal omfatte normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi og evt. drama samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion, fx kortfilm, kunstbilleder og tegneserier og eksempler på anden ikke-fiktion, fx tv-reklamer, pressefotos og hjemmesider. Stof fra 8. og 9. klasse!

15 OPLÆSNING Fokus på læsning Mundtlighed Fortolkningsmulighed
Gode erfaringer fra forsøg *** A: Eleven udvælger i tekstoplæg Læreren vedlægger ved andre udtryksformer B: Eleven vælger oplæsningsstykke

16 Prøve i mundtlig dansk – prøveform A
Oplæggene skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, (både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer) Et prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven 40 min. forberedelse – 20 min. eksamination Oplæsning Vurdering (tekstarbejde + mundtlig fremstilling)

17 Prøve i mundtlig dansk – prøveform A
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til tekstarbejde skal præstationen vise forståelse af hovedindholdet og dets væsentlige elementer analyse og fortolkning vise nogenlunde overblik over sammenhængen mellem sprog, indhold og genre præstationen indeholde elevens vurdering af oplægget analyse, fortolkning og vurdering være rimeligt begrundede ud fra iagttagelser i oplægget præstationen omfatte en nogenlunde velbegrundet perspektivering

18 Prøve i mundtlig dansk prøveform A
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til mundtlig fremstilling skal fremstillingen være rimeligt disponeret formulering og artikulation være klar og tydelig sproget være forståeligt og nogenlunde klart samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt oplæsningen være klar og forståelig, og stemmeføringen være afpasset den genre og situation, den knytter sig til.

19 Anden fiktion end litteratur, fx: Spillefilm Novellefilm Kortfilm Musikvideo Tegnefilm Tegneserier Tegnefilm Kunstbilleder Teater Tv-dramatik Hørespil Computerspil Andet sagstof end sagtekster, fx: Reklamer (trykte) Tv-reklamer Nyhedsudsendelser Dokumentarprogrammer Interview Radiomontager Informationsudsendelser Sportsprogrammer Pressefoto Internetsider

20 Prøve mundtlig dansk – prøveform B
Forløbet af prøven Tilrettelæggelse af fordybelsesområder ud fra opgivelserne Lodtrækning om fordybelsesområde (efter skriftlig prøve) Fordybelsesperiode (10 lektioner), hvor eleven undersøger og udvælger prøvestof og fordyber sig i sit valgte prøveoplæg Læreren er vejleder og godkender prøveoplæg Udformning og aflevering af synopse for den mundtlige prøve Mundtlig prøve og karaktergivning.

21 Prøve mundtlig dansk – prøveform B
Synopsen skal være kort og i oversigtsform. Den bør normalt indeholde: En forside med: Elevens navn og prøveniveau Titel på fordybelsesområde Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette En side 2 med: Disposition for den mundtlige prøve Præsentation af analyse og fortolkningspunkter Præsentation af perspektiveringsområder Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet.

22 Prøve mundtlig dansk – prøveform B
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til tekstarbejde skal præstationen vise indsigt i hovedindholdet og dets væsentlige elementer analyse og fortolkning vise en nogenlunde indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre analyse og fortolkning være begrundede ud fra iagttagelser i oplæggets indhold og form præstationen indeholde en begrundet vurdering af oplægget perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes med faglige argumenter..

23 Prøve mundtlig dansk – prøveform B
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til mundtlig fremstilling skal fremstillingen være klart disponeret og begrundet formulering og artikulation være klar og tydelig sproget være forståeligt og nogenlunde klart samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt og i at indgå i en dialog om danskfagligt stof oplæsningen være klar og forståelig og stemmeføringen være afpasset den genre og situation, den knytter sig til.

24 Fra opgivelser til fordybelsesområder
Opgivelser Fordybelseområder Herman Bang: Den sidste balkjole Noveller - Det moderne gennembrud Tove Ditlevsen: Nattens dronning Noveller - Den psykologiske novelle Naja Maria Aidt: Som englene flyver Noveller - Postmoderne noveller Sagprosa Lam på Heden, Politiken, Bent Mohn (anmeldelse af tv-filmen Cecilia) Reklamebranchen: Børn kan gennemskue reklamer, Sagprosa Information, Kristian Villesen Flopstars, Berlingske Tidende Lyrik Emil Årestrup: På sneen Tom Kristensen: Henrettelsen Lyrik – før 1870 Tove Ditlevsen: Der bor en ung pige Michael Strunge: Natmaskinen Lyrik – efter 1870 Michael Strunge: Disco

25 Fra opgivelser til fordybelsesområder
Science fiction Minority Report (film) Niels E. Nielsen: Forbudne Æventyr Ib Michael: Surfer Science Fiction En mere effektiv skole (artikel fra Samvirke) Folkeeventyr (fra 8. klasse) Kong Lindorm Folkeeventyr Rapuntzel (Klokkeblomst) H.C. Andersen Flipperne Hyrdinden og skorstensfejeren HCA - eventyr Fyrtøjet (tegneserie) Den onde fyrste (billedbog) HCA – andre udtryksformer Skyggen (tegnefilm)

26 Fra opgivelser til fordybelsesområder
Kortfilm Eksamen ( fra Den korte film, DFI) Fristelsen (Round about Five), fra DR2, Andre udtryksformer, fiktion Angelique, fra DR2, kortfilm Dokumentarfilm First love, DFI Mediemagasinet, DR2: Foldboldvold Andre udtryksformer, ikke fiktion Lars Engells: Historier fra en politistation – anslaget, DR1

27 Fra opgivelser til fordybelsesområder
Kunstbilleder H. A. Brendekilde: En landevej H. A. Brendekilde: Udslidt Andre udtryksformer, fiktion Michael Anker: Den døde fisker Reklamer Globe – parfume for mænd (reklamebillede) Diesel (reklamebillede) Gevalia (reklamefilm) Andre udtryksformer, ikke fiktion Rygestop (reklamefilm fra Apoteket) Større værker St. St. Blicher: Hosekræmmeren + tv-filmen Cecilia Den blicherske novelle Peter Pohl: Man kan ikke sige alt Bryan Talbot: Den uartige rotte (tegneserie) Overgreb

28 Gode materialer - forlag
Læs på Læs med Fra tekst til tekst til tekst Stavevejen (Alinea) Digital retstavning (Gyldendal)

29 Gode materialer - AC pressefotos kortfilm danske romaner genrekasser

30 Prøver og undervisning
Nøgleord Fælles Mål Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav Skærpet fokus på sprog og læsning Oplæsning Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde) Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering Evaluering – refleksion – anvende faglighed.

31 Andet nyt 10. klasse Test Evalueringsportalen Ny karakterskala
Elevplaner

32

33

34


Download ppt "Læsning og retskrivning Skriftlig fremstilling Den mundtlige prøve a+b"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google