Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danskforløb i 10. klasse Gentofte Ungdomsskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danskforløb i 10. klasse Gentofte Ungdomsskole"— Præsentationens transcript:

1 Danskforløb i 10. klasse Gentofte Ungdomsskole
ONDSKAB Danskforløb i 10. klasse Gentofte Ungdomsskole

2 Opnå nuanceret forståelse af begrebet ondskab
Periode: uge 35 – 38 ( ) Mål for perioden: Opnå nuanceret forståelse af begrebet ondskab Kunne skelne mellem og formulere karakteristika ved forskellige former for ondskab Finde eksempler på disse fra virkeligheden og i fiktion Genrekendskab Kende karakteristiske træk ved følgende litterære genrer: lyrik, novelle, kortfilm og essay Analysere og fortolke forskellige litterære genrer Kende og kunne anvende analysecirklen på (novelle, lyrik, kortfilm) Retorik Kende sammenhængen mellem påstand – belæg – hjemmel Kende argumentationsformer Kende appelformerne logos, pathos, ethos

3 Plan for perioden - Uge 35:
Intro til faget dansk på GU – bloggen, struktur, lektier, noter Intro til forløbet ”Ondskab”: Diskuter og definer ondskab som begreb (to og to prøv at formulere en definition, kategoriser forskellige former for ondskab, find mindst fem eksempler på ondskab fra hverdagen der passer på definitionen, find mindst tre eksempler på ondskab i fiktion der passer på definitionen Fremlæggelser for klassen Gennemgang af fire typer ondskab Læs digtet Skæbne af Morten Nielsen (fra brug UNI-login) Gennemgang af analysecirkel på To og to – vælg tre analyseindgange To grupper fremlægger for hinanden og laver fælles konklusion og perspektivering (herunder de fire former for ondskab) Lektie til onsdag: Læs (eller hør)novellen Søndag af Camilla Christensen på Arbejde to og to ud fra analysecirklen: alle skal arbejde med genretræk og tematik, desuden vælge én indgang fra analysecirklen. Konklusion og perspektivering (herunder fire former for ondskab) 5. Skriftlig opgave: Skriv en side (ca.) om ondskab (i opgaven skal der indgå noget om forskellige former for ondskab, eksempler fra virkeligheden, eksempler fra litteraturen og eget syn på ondskabsbegrebet).

4 Plan for perioden - Uge 36:
Lektie til mandag: læs ”Ondskab er blevet mainstream” (ligger på bloggen) Retorik Oplæg om retorik (påstand – belæg – hjemmel, appelformer, argumentationsformer) To og to arbejde med ”Ondskab er blevet mainstream” med særligt fokus på retorikken Find tre påstande i teksten? Hvad er belæggene? Holder hjemlen? Opgave: grupper på tre. Lav en film med en varighed på 3-5 min. Filmen skal indeholde en debat mellem to personer hvor I bevidst lader personerne benytte de tre forskellige appelformer. Emnet for debatten skal have noget med emnet ondskab at gøre

5 Plan for perioden - Uge 37: Film
Se filmen ”Tro håb og kærlighed” Arbejde med filmen: Hvad gjorde størst indtryk på jer i filmen? Hvorfor? Hvor møder vi ondskab i filmen? Hvordan vil I beskrive de forskellige typer ondskab? Fysisk/psykisk Kan man sige, at der er en, der er god, og en der er ond? Evt. diskuter følgende i fælles, husk jeres argumentation Kirsten er ond mod Erik, da hun smutter, da hun ser hans mor i natkjolen Eriks far er ond, han kuer både Erik og moren Det er ondt, at man ikke selv kan vælge, om man vil have sit barn eller ej. Det er en ond måde at få abort Eriks far er ond, fordi han gasser op i bilen Bjørn er ond mod Kirsten Det er ondt, at Bjørn leger med Kirstens følelser Det er ondt, at faren giver Erik skylden for morens sygdom Når noget gør ond, er det ondt Hvilke typer ondskab møder vi i filmen Se to kortfilm Kortfilmgenren – analysecirkel Vælg en af de tre film – skriv en filmanmeldelse (den skal indeholde noget om ondskabsbegrebet i filmen, filmiske virkemidler – herunder vurdering af disse)

6 Plan for perioden - Uge 38:
Afsluttende opgave: Opgaven er delt i to - en mundtlig og en skriftlig del Om den mundtlige del (fremlægges onsdag d. 18/9) Lav et mundtligt oplæg for klassen om noget, du mener er ondt. Oplægget skal vare mellem 3-5 minutter Du skal komme ind på en eller flere af de fire ondskabstyper Du skal bevidst bruge alle tre appelformer Du skal undersøge sagen nøje og ikke bare selv finde på. Om den skriftlig del - Skal afleveres fredag d. 20/9 Du skal skrive et debatindlæg til en avis, hvor du diskuterer det, du synes er ondt. Du skal opbygge din tekst med en intro, diskussion, afslutning. Du skal være obs på din retorik og bruge det du ved om appelformer Du skal skrive 1,5 ns


Download ppt "Danskforløb i 10. klasse Gentofte Ungdomsskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google