Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tid Til Dansk Tid Til Dansk er et komplet dansksystem for klasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tid Til Dansk Tid Til Dansk er et komplet dansksystem for klasse."— Præsentationens transcript:

1 Tid Til Dansk Tid Til Dansk er et komplet dansksystem for klasse. (Jeg har valgt at koncentrere mig om 3./4. klasse – fortrinsvis 3. klasse).

2 Systemet består af læsebog (med litteratur- og genrelære), sprogbog (sprog- og genrelære) samt lærervejledning til læsebog og sprogbog. Desuden stavemateriale bestående af 2 elevbøger og en lærervejledning. Der er ingen engangshæfter. Der kan bruges kladdehæfte til arbejdet med læsebogen. Ifølge forfatterne er materialet tilrettelagt således at bøgerne kan bruges hver for sig, evt. i kombination med andre danskmaterialer.

3

4 Yderligere findes ”Tid til norsk og svensk”, som er et supplerende materiale til mellemtrinet der gør den obligatoriske undervisning i norsk og svensk målrettet, let tilgængelig og sjov. Tid til norsk og svensk indeholder både klassiske og moderne tekster i flere forskellige genrer – korte, humoristiske og appellerende til målgruppen. Lærervejledningens cd giver mulighed for at tage udgangspunkt i talt norsk og svensk, og i bogens tekster møder eleverne det skrevne sprog og erfarer forskelle og ligheder mellem dansk, norsk og svensk.

5 Endelig kan man supplere med ”Gi' en historie!

6

7 Det mundtlige og skriftlige vægtes højt
Det mundtlige og skriftlige vægtes højt. Tekstvalget er skønlitterære genrer. Formidling af litteratur og billeder i en pædagogisk sammenhæng vægtes ligeledes højt. Dette må i høj grad siges at leve op til ”Fælles Mål” da eleverne i 3. og 4. klasse netop skal have konsolideret deres læsning ved at læse mange og varierede teksttyper med differentierede læseopgaver, hvor ”læsestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke-fiktive tekster skrevet for aldersgruppen”. (Fælles Mål, Faghæfte 1, Dansk, s. 58).

8 Derudover skal eleverne arbejde med at ”undersøge genre, handlingsforløb, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer”. (Fælles Mål, Faghæfte 1, Dansk, s. 60). Forfatterne ønsker at eleverne skal skrive og beskrive med sanserne ifb. med de mange billeder, der indgår i systemet. ” At arbejde med sanserne bliver på den måde også til sprogstimulering.” (Lærervejledning 3. S. 116)

9 Ligeledes lægges op til diverse udtryksformer i forbindelse med arbejdet med litteratur: ”små rollespil, drama, brevskrivning, interviews, lydmontager, billeder, illustrationer og dagbogsskrivning”. (Lærervejledning 3. S. 18), hvilket går fint i tråd med Fælles Måls læseplan for 2. forløb (3.-4. klassetrin), hvad angår det talte sprog. (Fælles Mål, s. 58).

10

11 Sprogbogen indeholder tekster og opgaver til sprogarbejdet
Sprogbogen indeholder tekster og opgaver til sprogarbejdet. Sprogbogen beskæftiger sig bl.a. med fortællinger, digte og sagprosa. Der arbejdes både gruppe-, parvis og alene. (Da systemet er udarbejdet i slutningen af 90’erne er det ikke relevant at kommentere, hvorvidt der forekommer Kanon-tekster).

12

13 Samlet vurdering (3. klasse)
Inspirerer og vækker lysten til at kigge nærmere i bøgerne. Layoutet er børnevenligt og med masser af tegninger og illustrationer, som fint komplementerer teksten, som er let læselig med en skrifttype af tilpas størrelse. Der er fin overensstemmelse mellem teori og praksis og der er masser af materiale at arbejde med. Måske kunne man savne film-mediet for på den måde at komme hele spektret rundt. Men alt i alt virker systemet som noget, der vil være anvendeligt og som giver mulighed for at opfylde kravene i Fælles Mål.


Download ppt "Tid Til Dansk Tid Til Dansk er et komplet dansksystem for klasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google