Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matematik afgangsprøve 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matematik afgangsprøve 2013"— Præsentationens transcript:

1 Matematik afgangsprøve 2013
Uddrag fra ”Vejledning til prøverne i matematik” af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

2 Afgangsprøve Skriftlig afgangsprøve Mundtlig afgangsprøve
Færdighedsregning Problemregning Dato: Torsdag d 9.00 – 10.00 Matematiske færdigheder FSA 10.00 – 13.00 Matematisk problemløsning FSA Tirsdag d 12.30 – Matematik FS10 Mundtlig afgangsprøve Gruppe eksamen Udtrækseksamen I samme udtræksgruppe som: Geografi Biologi Evt. eksamensdato ? SC oktober 2012

3 Mundtlig gruppeprøve 10.1 Der opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Derudover opgives eventuelle temaer og projekter, som klassen har arbejdet med. Der oplyses også om de it- værktøjer der er blevet benyttet i undervisningen. SC oktober 2012

4 Mundtlig gruppeeksamen 10.2
Gruppestørrelse: 2-3 elever i hver gruppe. Maks. 6 elever inde af gangen Undtagelser: Skolens leder kan godkende undtagelser af gruppestørrelse, hvis: - klassen har været undervist i grupper af 4, så kan eleverne få lov til at gå op 4 sammen. - sociale omstændigheder, sent skoleskift, sygeprøve eller andre forhold har vanskeligt ved at indgå i en gruppebaseret prøve - elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse at aflægge prøven individuelt, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen SC oktober 2012

5 Mundtlig gruppeeksamen 10.3 + 10.4
Prøven skal tage udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer der er tilstede i lokalet, skal give eleverne mulighed for at benytte forskellige matematiske arbejdsmåder. Prøveoplæggene skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof. Alle hjælpemidler må anvendes. Der skal være mulighed for at anvende computer i lokalet. SC oktober 2012

6 Mundtlig gruppeeksamen 10.5 + 10.6
Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, metoder, overvejelser og konklusioner som prøveoplægget giver anledning til. Der prøves i elevernes matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen ligges vægten på en eller flere af disse kompetencer: -problembehandlings-, modellerings-, ræsonnements-, kommunikations-, og hjælpemiddelkompetencen, samt anvendelse af faglige begreber, metoder og arbejdsmåder. SC oktober 2012

7 Mundtlig gruppe eksamen 10.7
Eleverne bedømmes individuelt. Der gives en karakter til hver elev. SC oktober 2012

8 Prøveoplæg Det gode prøveoplæg kan:
Have en eller flere problemstillinger både ”rene” matematiske og ”praktiske”. Have åbne problemstillinger med matematiske problemløsninger. Give mulighed for matematiske undersøgelser. Løses på flere niveauer. Være åbne for at vise de matematiske kompetencer. Have bilagsmaterialer, konkrete materialer, filer til it-brug (f.eks. Geogebra el. Excel) og links til egnede hjemmesider. Have det lokale islæt! SC oktober 2012

9 Hjælpemidler og it Eleverne må medbringe alt hvad de har brugt i den daglige undervisning. Herunder også både rettede og urettede noter og opgaver. Eleverne skal have adgang til en computer. Mest praktisk at hver gruppe har adgang til en. Adgang til internettet kan foregå fra computere eller tablets, men ikke fra mobiltelefoner / smartphones. SC oktober 2012

10 Prøvens forløb En runde varer 120 minutter.
Eleverne trækker deres prøveoplæg, ca. 5 – 10 min. Der arbejdes ca. 90 i grupperne. Votering ca min. Eleverne får deres karakter. Det er en god idé at indlægge en pause på 10 – 15 minutter mellem hver runde. SC oktober 2012

11 Prøvens forløb Forslag til opdeling af tiden, mens eleverne arbejder i grupper: 1. samtale: Har gruppen forstået opgaven? Gruppen fremlægger evt. en disposition. 2 – 3 samtaler, hvor grupperne fremlægger deres arbejde og er i dialog med lærer og eventuelt censor. Den afsluttende samtale som runder prøven af skal opklare eventuel usikkerhed om vurdering af elevens præstationer. SC oktober 2012

12 Prøvens forløb Både lærer og censor tager notater under forløbet. Notaterne bruges til voteringen og opbevares efterfølgende i et år. SC oktober 2012

13 Karakterfastsættelse
Censor afgiver sin karakter først, dernæst faglæreren. Er der uenighed drøftes der ud fra vurderingskriterierne for at opnå enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed, giver hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet afrundet til nærmeste karakter på karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er slutkarakteren den nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, ellers er det den nærmeste lavere karakter. SC oktober 2012

14 Den mundtlige gruppeprøve FS10
Prøven er i form og indhold identisk med den mundtlige prøve efter 9. klasse, men det forventes, at dækningsgraden af de matematiske kompetencer er større i 10. klasse, og at slutmål, der er særlige for 10. klasse, inddrages i prøveoplæggene SC oktober 2012

15 Informationer og hjælp
På kommer der en af dagene til at ligge nogle vejledende prøveoplæg, som kan bruges i klasserne som træning op mod prøven. Disse må ikke benyttes til prøven. her finder man Fælles mål 2009, 7- trinsskalaen, samt andre publikationer og informationer vedr. lærerens arbejde. Matematiklærernes konference på Skolekom. SC oktober 2012

16 Lærerens forberedelse
Fælles mål 2009 Formelsamlingen Prøvebekendtgørelsen Prøvevejledningen (findes også på bloggen) Vejledende mundtlige prøveoplæg PEU-publikationen, som evaluerer årets prøver og giver gode råd til undervisningen Karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser Orientering om folkeskolens afsluttende prøver, der udgives hvert år, og bl.a. indeholder alt om regler og procedurer. Alle teksterne eller links til teksterne findes på SC oktober 2012


Download ppt "Matematik afgangsprøve 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google