Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 80.000 indbyggere  8.000 elever  750 lærere og børnehaveklasseledere (-70)  Selvforvaltning  Center for uddannelse  Børneudvalg Næstved Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " 80.000 indbyggere  8.000 elever  750 lærere og børnehaveklasseledere (-70)  Selvforvaltning  Center for uddannelse  Børneudvalg Næstved Kommune."— Præsentationens transcript:

1  80.000 indbyggere  8.000 elever  750 lærere og børnehaveklasseledere (-70)  Selvforvaltning  Center for uddannelse  Børneudvalg Næstved Kommune

2  Skolestruktur med skolenedlæggelser 2010/ 11:  Klasseoptimering  Inklusion  Faglighed  Efteruddannelse  A-08 fra 2011/ 2012  Færre lærere - mere undervisning  Mere holddannelse Næstved kommune

3  Sagsnr.: 2008-23418 Dato: 15-06-2009  Dokumentnr.: 2009-208987 Sagsbehandler: Lene Marie Hatt  En højere kvalitet  Maksimal inklusion  At flytte ressourcer fra indgribende til foregribende indsats Udlægning af den vidtgående specialundervisning Kogebogen

4  Inkludere eleverne i klasserne vha. enkeltintegration og dobbelt-klasser  Lokale småkurser om eftermiddagen  PPR arbejde konsultativt - dialogforum  LP-modellen (Op til den enkelte skole) Anbefalinger fra kogebogen

5 Undersøgelse blandt lærerne i februar 2009 – Næstved Lærerkreds

6

7

8 Fase 1(1.8.2009 ) Midler tildeles efter faktisk visitation af distriktselever 1.8.2009 Fase 2 (1.8.2010) Midler tildeles efter 75 % faktisk visitation 1.8.2009 og 25 % efter faktorfordelingsmodel Fase 2(1.8.2011) Midler tildeles efter 50 % faktisk visitation 1.8.2009 og 50 % efter faktorfordelingsmodel Fase 2(1.8.2012) Midler tildeles efter 25 % faktisk visitation 1.8.2009 og 75 % efter faktorfordelingsmodel Fase 3(1.8.2013) Midler tildeles 100 % efter faktorfordelingsmodel Tidsplan for udlægningen

9 Der er af Capacent udregnet en faktorfordelingsmodel som er en videreudvikling af Capacents tidligere kortlægning af grundskolernes belastningsgrad i Næstved Kommune. Det er undersøgt 9 indikatorer:  moderens civilstatus  moderens alder  beskæftigelsesstatus for begge forældre  samlet bruttoindkomst  moderens og faderens højeste gennemførte uddannelse  indvandrer/ efterkommer  kontanthjælp samt køn Faktorfordelingsmodel

10  Meget ledelses- og administrationstid  Specialtilbud i kommunen udhules pga. hjemtagning eller manglende visitation  Kvalifikationerne spredes  Succesfulde dobbeltklasser nedlægges pga. skrantende økonomi  Nye begreber opstår som f.eks. Gruppeintegration  Kæmpe stigning på kørselsudgifter  Tilbuddene forringes i specialklasser, da prisen sættes ned for at holde på eleverne  Svært for skolerne at lave en strategi, når kommunen ikke selv har en  Skolerne har en stram selvforvaltning  Inklusion, hvor støttetimer er nødvendige, er dyrere end specialtilbud Konsekvenser

11  Temadag (23/2-2012) for AMR/TR/Ledere/skoleforvaltning og børneudvalg Hvad skal der til for inklusionen lykkes?  Jørn Højer-Pedersen konsulent DLF  Camilla Brørup Dyssegaard DPU  Michael Søgaard Larsen DPU (Slides fra temadagen ligger på næstvedlærerkreds.dk) Lærerkredsens tiltag

12  Artikel i kredsbladet juni 2012 (Hvad skal der til for det lykkes)  Undersøgelse i september 2012 (udfyldes af TR) Lærerkredsens tiltag KlasseEnkelt- integreret. Antal ugentlige lektioner Gruppe- integrere- de elever/ antal lektioner Dobbelt- klasse/ antal elever/ antal lektioner DiagnoseEr eleven/ele verne visiterede til tilbuddet ved udredning fra psykolog? Hvilke fagpersoner har støttefunktio nen? Hvor mange personer er støtten fordelt på?


Download ppt " 80.000 indbyggere  8.000 elever  750 lærere og børnehaveklasseledere (-70)  Selvforvaltning  Center for uddannelse  Børneudvalg Næstved Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google