Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En god skole er en inkluderende skole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En god skole er en inkluderende skole."— Præsentationens transcript:

1 En god skole er en inkluderende skole.
Christiansborg 3. maj 2014 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

2 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard
Formand for PPR-cheferne i Danmark Pædagogisk chef, Børn og Unge, Aarhus kommune Gennemgang af de to titler – samt personlig præsentation Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

3 Inklusion – der er meget på spil
Inklusion som afgørende for børn og unges trivsel – læring og udvikling. For inklusion er en værdi for det enkelte menneske og for samfundet da det set i et livsperspektiv er determinerende for selvforståelsen. Inklusion er også en måde vi forholder os til hinanden på som mennesker. Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

4 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard
Kommuneaftalen Der er enighed om, at en succesfuld omstilling til øget inklusion skal måles på andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, at det faglige niveau i den almindelige undervisning sikres, og at eleverne deltager socialt og trives. Regeringen og KL er enige om følgende målsætninger: Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning, øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 er forøget fra 94,4 pct. Til 96,0 pct. Af det samlede elevtal i folkeskolen. Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve skal være reduceret i 2015 og reduceres yderligere frem mod 2018. Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion. Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

5 …og hvad betyder det i praksis
Udfordring for skolerne – 3-4 elever pr. skole. Udfordringer for lærerne, eleverne, lederne, forældrene Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

6 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard
Udfordringer Hvorfor er forældrene så vrede – hvis de er så vrede ? Mit barn contra fællesskabet Hvorfor er mange lærere frustreret over inklusionsopgaven ? Ledelse af klasserummet Etisk dimension. Hvordan ønsker vi skolen skal arbejde med børn og unges forskellige forudsætninger ? Mange følelser i inklusionsdebatten – ikke mindst for forældre. Mit barn skal ikke være forsøgskanin…..men modsat ? Gør noget godt for dit barn – styrk fællesskabet. Lærerne – er det børn der inkluderes som er skyld i presset eller de andre børn og forældres lunte der er blvet kortere ?? Og løser vi opgaven ved fortsat at køre børn væk fra skoledistriktet ?? Husk de 4 % som fortsat skal ha specialpædagogiske tilbud Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

7 Fra rummelighed til fællesskaber
Inklusion Rummelighed Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

8 Fællesskaber – en beskyttende faktor
Mål 6 år - 9 mdr. Beskyttende faktorer Uddannelse Trivsel Robusthed Forældredeltagelse Fællesskaber De der kan selv De der har brug for hjælp Risiko-faktorer Social ulighed Psykiatriske lidelser Belastende begivenheder Mistrivsel Familieforhold Særlig indsats En tidlig indsats er centralt for at opnå målet om at alle børn og unge lykkes. To spor: Tidligt ift. barnets alder. Tidlig i en eventuel negativ udvikling (på vej i gul) - Jo tidligere = jo større sandsynlighed for succes for den enkelte Vi tror på, at vi i fællesskab kan levere en specialindsats ind i normalområdet, som kan være betydende for at barnet eller den unge kan forblive i normalområdet. Tværsektorielt samarbejde: Familierne udgør den mest beskyttende faktor i børn og unges liv og udvikling. For at lykkes med alle børn og unge, kræver det, at vi også får fat på familierne. Det kræver et tværsektorielt samarbejde. Derfor: Inklusionstænkningen et samarbejde mellem MSB og MBU. Kun på den vis kan vi rykke fra børn, unge og familier fra fx rød  gul Udfordringer: Modstand blandt forældre (ønske om egne børn i specialsystem, ønske om andres børn i specialsystem) Modstand blandt medarbejdere (normalsystem: ”Vi kan ikke rumme” – Specialsystem: ”De hører til hos os” Reelle og indbildte barrierer i eget system (lovgivningsmæssigt, forestillinger)

9 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard
Forudsætninger Ændret diagnoseforståelse – det hele menneske Fleksibel pædagogisk struktur – skolereformen åbner muligheder. Kompetencer en forudsætning - PPR Forældrene på banen - understøtter fællesskabet Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

10 Diagnoser - Det hele menneske…
ADHD OCD Aspergers ADHD Pernille Aalund TV-vært Eget talkshow Direktør Michael Phelps Svømmer Mest vindende OL-atlet nogensinde Emma Watson Skuespiller, model Kendt fra Harry Potter-filmene David Beckham Fodboldspiller Kendt fra klub- og landshold Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

11 Stigningen i antal ADHD medicinerede
Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

12 ….og forskellen mellem regioner
Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

13 Fleksibel skolestruktur
Inklusion kræver fleksibelt organiserede undervisningsmiljøer : Varieret benyttelse af stamklasser – særlig holddeling i mindre grupper – storgrupper – udeskoler….. …der er mange måder at lære og udvikle sig på. Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

14 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard
Kompetencer Vurderer du, at du har tilstrækkelige kompetencer til at løfte inklusionsopgaven? Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

15 Praksisnær kompetenceudvikling
Videndeling på tværs af skoler og SFO Videndeling blandt skoleledere Fælles refleksion over praksis - PPR Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

16 Forældrene på banen hvis inklusionen skal lykkes.
Fakta: Spørgsmål: I hvor høj grad bekymrer det dig, at børn med specielle behov i stigende grad skal inkluderes i almindelige folkeskoleklasser? Slet ikke: 7,5 procent Lav grad: 11 procent Nogen grad: 37,7 procent Høj grad: 43,8 procent Der er gennemført i alt 661 interviews. Newspaq Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

17 Pædagogisk chef Jan Kirkegaard
Forældreindsatser Forældreledelse – sætte rammer for samarbejdet Læringsaftner/dage Forældregrupper – fælles ansvar for trivsel Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

18 Generelle forslag til kommunen
Ledelse er et nøgle ord – forudsætter tydelige forventninger, krav og understøttelse. Satse på kompetenceudvikling – lærere og pædagoger bør indgå i praksisnær videndeling Udvikle PPR og konsulentfunktioner som fagligt faciliterer omstillingsprocessen Decentrale økonomimodeller der understøtter skoleledelsen Undgå at ”tvangsnedlægge” specialtilbud – det koster på den lange bane. Medtænke at inklusionsopgaven starter i dagtilbuddene og ofte forudsætter samarbejde med socialforvaltningerne Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

19 Vejen til god inklusion
Pædagogisk chef Jan Kirkegaard

20 Inklusion i billeder

21 Den gode skole er en inkluderende skole
Hvad er den nødvendige politiske prioritering bag det udsagn?


Download ppt "En god skole er en inkluderende skole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google