Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sanna Dragholm projektleder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sanna Dragholm projektleder"— Præsentationens transcript:

1 Sanna Dragholm projektleder
ADHD-projekt d Sanna Dragholm projektleder

2 Et ADHD-projekt Programteori:
Kontekst-Hvordan nedbringes ventetiden for børn 0-16 år med ADHD til psykiatrien? Hvordan nedbringes antallet af henvisninger? ADHD-diagnose: Koncentrations og opmærksomhedsvanskeligheder –hyperaktivitet Evidens. Århus-model. Danske referenceprogram 2008 – vægt på medicin NICE –National guidelines. – vægt på forældregrupper/pædagogisk indsats Mål for projektet: Tidlig og hurtig indsats –tværfagligt basisteam med psykiatrien BUC Hillerød Oprettelse af forældregrupper Kompetenceudvikling af fagpersoner og forældre –empowerment

3 Basisteam for tidlig og hurtig indsats til børn med ADHD
Forebyggelsespuljen dec.2009 samarbejde med BUC Hillerød. Budget kr-bevilget kr. i en to-årig periode Blev forlænget ½ år. 50 % kommunal medfinasiering - driftes efter 2 år. Styregruppe; PPR-leder, overlæge BUC, fam.råd. kommunelæge, pædagogisk konsulent, afd.leder Basisteam; psykiater, neuropsykolog, kommunelæge, pædagogisk konsulent, afd.leder,sagsbehandler

4 Basisteam En gang månedligt 2 timer.
Psykologer fremlægger sager, hvor der er foretaget en psykologisk udredning. Drøftelse af indsats. Alle sager med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder skal igennem basisteamet. I dag alle psykiatriske problemstillinger. Sikre tidlig indsats og inklusion. Handleplan og evaluering. Pædagogisk indsats, støtte til pædagoger og lærere, brug af resourcepersoner;akt, team-pædagoger

5 Forældregrupper 88 diagnosticerede børn juni 2010.
2 grupper efterår Forældre til 6-9 årige og årige. 1 gruppe forår 2011 og 1 efterår 2011 Ikke oprettet gruppe til unge år. Forår 12. 8x2 t. ledet af psykolog og fam.råd. Formål: viden om ADHD, forældrestøtte i forhold til opdragelse. Netværksdannelse. For få tilmeldte til ungegruppen. 68% af forældre mener de får mere hjælp ved at møde andre forældre til børn med ADHD end anden form for hjælp.

6 Evalueringens formål Afrapporteringen efter projektperioden til psykiatrien Overførsel af viden til andre projekter Forældreempowerment Organisatorisk læring og udvikling Udvikling af kompetencer Udvikling af samarbejdet region og primærkommune- samarbejdsmodel

7 Projektudvikling Afholdt temadag om ADHD –Jørn Nielsen, Ole Sylvester Jørgensen. Anders Stjernholm. Temadag om selvindsigt v. Kirsten Callesen. Afrapportering d med panel af chefgruppe. Clement. Kompetenceudvikling af basisteam; ADHD-konferencer, kurser m.m. Samlet indsats. Styrket samarbejde region og Rudersdal Hurtigere hjælp til børn i vanskeligheder Bedre henvisninger Kortere ventetid Kendskab il hinanden

8 Mix-metods Kvantitative data-optælling af henvisninger, sager på i b-teamet Spørgeskemaer, forældregrupper og deltagere i basisteam form/indhold Fokusgruppeinterviews af forældrene Handleplaner for den enkelte børn Observationer Ca. 2/3 af sagerne arbejdes der fortsat med primærkommunalt. Hurtigere hjælp til de børn der skal udredes i psykiatrien.

9 Fremtiden Endelig evaluering til Region Hovedstaden 1.11.12
Artikel om projektet Tilsvarende projekt på vestegnen med BUC Glostrup Fortsat samarbejde med BUC Hillerød v. overlæge Annette Holck – Basisteam Fokus på forskellige typer af diagnoser/styregruppe Sammenhæng i indsatserne Fokus på tidlig pædagogisk indsats i småbørnsområdet New Forrest Parenting BUC Hillerød. Tilbydes forældre til børn fra 0-6 år fra efterår 2012


Download ppt "Sanna Dragholm projektleder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google