Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Siunnersuisarfik PPR-Syd Box 520 Tlf.:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Siunnersuisarfik PPR-Syd Box 520 Tlf.:"— Præsentationens transcript:

1 Siunnersuisarfik PPR-Syd Box 520 Tlf.: 642151

2 PPR-Syds lokaler i Qaqortoq
Vatikanet PPR-Syds lokaler i Qaqortoq

3

4

5 Normering og bemanding
Psykolog – leder (Susan Hornbøll) Psykolog – ikke besat Konsulent – ikke besat Kontorfuldmægtig (Malina Nørskov)

6 PPR-Syd betjener Narsaq Nanortalik Qaqortoq Paamiut Ittoqqortoormiit - med tilhørende bygder

7 Børn i folkeskolen 5/6 – 15 år Målgruppe for PPR-Syd
* Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj * Bekendtgørelse af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

8 Støttemuligheder i skolen
2 slags specialundervisning Almindelig specialundervisning Betales og administreres af kommunen Vidtgående specialundervisning – VSP Betales af Selvstyret/INN, administreres af PPR Hjemmestyrets bek. Nr. 22 § 4 stk. 2  fremme elevens udvikling LTF nr. 8  § 14 til elever hvis funktionsvanskelighededr er af sådan art eller omfang, deres behov for særlig støtte ikke kan dækkes....

9 PPR og VSP PPR administrerer for IIN en fast pulje penge til VSP.
Rammen kan ikke overskrides! Derfor sommetider afslag på VSP-indstillinger Årsag til afslag er ikke kun penge – kan også være mangel på uddannede lærere eller manglende dokumentation fra skolens side og andet

10 Faser i henvisning til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand
Alm. undervisning Specialpædagogiskbistand iværksættes Udvikling følges Behov for særlig støtte opstår Eleven indstilles til pædagogisk psykologisk vurdering Henvises af Skoleleder til PPR Pædagogisk Psykologisk undersøgelse Forslag om special pædagogisk bistand PPR kan anbefale til vidt- gående specialundervisning udfra undersøgelsen Elevens udvikling følges  eleven kan forblive i s.kl. resten af skole forløbet eller eleven kan senere sluses ud til alm. uv. Hvert år bliver der foretaget behandlingsmøder, hvor det vurdes om eleven fortsat skal have vsp eller skal sluses ud til alm uv./normal undervisning eller til samfundet

11 Vidtgående specialundervisning 2011/2012
Multihandicap Tungujortuaraq 7 Diagnose Autisme 3 ADHD Indlærings vanskeligheder 21 Mental retardering (IK 40 – ca. 60) + evt. sprogvansk., omsorgs-svigt, seksuelt misbrug o.a. Fysiske årsager 2 Sociale, omsorgs og faglige vansk. 4 Adfærd Evt. ADHD, autisme Ialt 44

12 Køn VSP 2011/2012 Piger Drenge Folke-skoler 7 30 Tungujortuaraq 5 2

13 Ansvarsområder og arbejdsopgaver
SKAL-opgaver (lovbundne opgaver - Bekendtgørelse nr. 22 af 23. Juli 1998) pædagogisk-psykologiske vurderinger/undersøgelser pædagogiske undersøgelser rådgive forældre og lærere vedr. børn med særlige behov fremsætte specialpædagogiske foranstaltninger registrere indkomne individuelle uv.-planer og uv.-rapporter (vurdere udbytte af VSP.uv.) give feedback på uv.-rapporter samtaler med elever og forældre, der søger pædagogisk-psykologisk rådgivning Ansvarsområder og arbejdsopgaver

14 Ansvarsområder og arbejdsopgaver
KAN – opgaver: - supervisionsopgaver ift. pæd. personale - supervision af pæd. forløb - rådgivning af forældre (primære samarbejdspartnere) - opkvalificering af undervisning - deltagelse i projekter vedr. børn, unge og familier med børn - deltagelse i krisegrupper - yde krisehjælp til skolerne - deltage i tværfagligt arbejde - oplæg til skoler/forældre om relevante emner Ansvarsområder og arbejdsopgaver


Download ppt "Siunnersuisarfik PPR-Syd Box 520 Tlf.:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google