Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rehabilitering i Svendborg Kommune ”Nye veje til aktivt liv”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rehabilitering i Svendborg Kommune ”Nye veje til aktivt liv”"— Præsentationens transcript:

1 Rehabilitering i Svendborg Kommune ”Nye veje til aktivt liv”
EPOS-seminar

2 Disposition Kort om ”Svendborg Kommune”
Processen om ”Nye veje til aktivt liv” Foreløbige resultater i projektet Borgerinddragelse og innovative metoder Hvad kræver det af medarbejderne? Debat og spørgsmål

3 Hjemmehjælp

4 Ældreområdet i Svendborg Kommune
En af Sydfyns største arbejdspladser Ca fuldtidsstillinger i plejen I alt ansatte på hele området, incl. afløsere Budget på 532 millioner pr. år (2011). 2.685 borgere ( år) får hjemmehjælp = 4,6% ( indb.) borgere har hjælpemidler (17%) 1.770 borgere får sygepleje (3%) Forventning om fordobling af borgere på 15 år = 2025

5 Supertanker

6 Hvorfor projekt ”Nye veje ?
Hvorfor går en kommune i gang med et sådant projekt ? Demografisk udvikling/økonomisk pres Strømninger i samfundet - På hjemmehjælps- området, ”Fredericia modellen” Tilpasning til kravene til fremtidens primærsektor – og borgerne Socialudvalget på studiebesøg i andre kommuner Politisk beslutning i Socialudvalget februar 2011

7 Formål ”Nye Veje” At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Socialudvalgs beslutning februar 2011 I Svendborg skal midlerne til projektet findes indenfor eksisterende rammer

8 Projektorganisering Styregruppe Projektgruppe 5 arbejdsgrupper
Plejecentre Hjemmepleje Uddannelse Formidling Velfærdsteknologi Innovationsgruppe – kommet til senere

9 Projektplan Fase 1 - Nye borgere til hjemmehjælp visiteres til projektet Januar 2012 Fase 2 - Rehabilitering på plejecentre Juni 2012 Fase 3 - Eksisterende borgere i hjemmehjælpen Forår 2013 Fase 4 - Fra projekt til daglig drift Juni 2013 Afslutning på projekt juni 2013

10 Hvad siger borgerne? Man ved jo ikke om man kan, før man har prøvet
(kvinde 95 år)

11 Artikel Fyns Amts Avis

12 Resultater Fase 1 -til juni 2012
405 nyhenvendelser vedr. hjemmehjælp 108 borgere var ikke projektets målgruppe 297 borgere i projektets målgruppe

13 Afvisningsårsager Afslag – klarer sig hjemme/ønsker ikke hjælp - 25
Ej træningsegnede - 30 Demens - 8 Kognitive problemer - 6 Kompenserende hjælp - 4 Terminal syg - 15 Særlige årsager – 14 Gæsteplads – 6 I alt er 108 borgere vurderet som ikke værende i projektets målgruppe.

14 Borgere i træningsforløb
297 borgere har været i målgruppe for projektet 23 borgere har fravalgt hjælp 1 borgere selvhjulpne med teknologi 273 borgere til træningsforløb

15 215 borgere i træningsforløb 53 modtager hjemmehjælp 3 døde
159 selvhjulpne 139 klarer sig hjemme 8 ude anden årsag 12 klarer sig med hjælpemidler efter træningsforløb

16 Resultater fase 1 - Nye borgere
75% af borgerne er i målgruppen for Nye veje, og kommer i træningsforløb 74% af borgere i træningsforløb bliver selvhjulpne 25% af borgere i træningsforløb overføres til hjemmeplejen

17 Resultater Fase 2 - plejecenterborgere
Plejecentre Flotte enkelthistorier i pressen Livsglæde blandt borgerne Stor forskel på plejecentrene – personafhængigt Muligt at hente ressourcer Innovation Gribe i egen barm eller vores egen værste fjende Behov for fokus på de kulturvinklen

18 Resultater Fase 3 - Hjemmehjælpsborgere
Vi er i en opstartsfase (Fra juni 2012)- Stor forskel på nye hjemmehjælpsborgere og borgere der har fået hjælp i mange år. Rehabilitering er for mange borgere uforståelig og meningsløs - En indsats der ikke er ønsket, og opstilling af mål der ikke er ønsket Rehabiliterende tankegang giver brugerperspektiv – brugernes motivation Organiserings betydning?

19 Borgerinddragelse og innovative metoder
Udgangspunkt og konklusion Projektet kan kun lykkes med borgerinddragelse ….så på den måde et det et projekt om borgerinddragelse…

20 Borgerinddragelse i hverdagen
Hvad oplever vi der fremmer borgerinddragelse? Borgers egen klarhed om behov/mål Borgers ønske om at klare tingene selv, og evne til at mestre den nuværende situation At vi forstår at udnytte borgers ressourcer At vi støtter indenfor den nærmeste udviklingszone og ikke stiller for store krav At borgeren forstår formålet med den støttende pleje/kan se meningen.

21 Borgerinddragelse i hverdagen
Hvad oplever vi hæmmer borgerinddragelse? Manglende motivation Borger har svært at overskue vejen frem mod målet? Er afvisende evt. pga. angst for kravene. Hvis borgeren oplever at målene er vores Hvis borger ikke har et ønske om rehabilitering. Hvis borgeren synes at vi stiller for store krav – og de ikke føler sig set/hørt - hvis vi har for travlt.

22 Borgerinddragelse i forberedelsen af fase 3
Innovationsprojekt – innovationsgruppe bestående af andre fagligheder end ældreområdet Brugerrejser, Deltagerobservation Borgermøde

23 Resultater brugerrejser

24 Resultater brugerrejser

25 Resultater brugerrejser

26 Resultater brugerrejser

27 Borgermøde – hvad siger Fremtidens brugere

28 Hvad kræver det af medarbejderne?

29 Hvad kræver det af medarbejderne? Personlig del:
Tro på at de ikke bliver arbejdsløse Nysgerrighed/Parathed til at arbejde med kultur Faglighed Evner til at motivere Evne til at forstå borgeren/betydning af funktionsnedsættelsen for borgeren

30 Hvad skal der til? Uddannelse – og mere uddannelse Viden om rehabilitering, træning, hjælpemidler, motivation Succes oplevelser

31 Hvad kræver det af ledelsen?
Give projektet status og opmærksomhed Støtte medarbejderne Involvering Personalemøder Opstart kurser Problemafklaring kurser Osv Omstillingsparathed/proces

32 Spørgsmål?


Download ppt "Rehabilitering i Svendborg Kommune ”Nye veje til aktivt liv”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google