Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kampagneopstartsmøde ”Fællesoffentlig kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, 2013”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kampagneopstartsmøde ”Fællesoffentlig kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, 2013”"— Præsentationens transcript:

1 Kampagneopstartsmøde ”Fællesoffentlig kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, 2013”

2 Baggrund Mere og bedre for færre ressourcer - videreudvikling og modernisering af den offentlige sektor skal frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020. Stærkt fællesoffentligt samarbejde om digitalisering Den nuværende strategi: Målet er, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. Digital selvbetjening indfases i fire bølger frem mod 2015. Digital post for virksomheder i 2013 og for borgere i 2014.

3 Danskerne er klar til digital kommunikation
84 pct. mellem 16 og 89 år anvender internettet dagligt eller ugentligt (2012) Andelen af danskere, der aldrig har været på internettet falder – og det gælder også de ældre. Fra 2010 til 2012 kom flere mellem 65 og 89 år på nettet 75 pct. har søgt information på de offentlige hjemmesider inden for det sidste år – 75 pct. bruger netbank 3,8 millioner danskere har NemID med offentlig digital signatur (2013) Danskerne er klar til at bruge de nye digitale muligheder. Internettet er nemlig blevet en naturlig del af de fleste danskeres hverdag – og det gælder også for de ældre. Tal fra Danmarks Statistik viser, at udviklingen går den rette vej. Fra 2010 til 2012 kom flere mellem 65 og 89 år på nettet. De nye tal viser også, at NemID, som er afgørende for sikker digital kommunikation, siden lanceringen i juli 2010 er anvendt mere end en milliard gange. 3

4 Program for fuld digital kommunikation
Lovgivning Økonomi og analyse Infrastruktur Lokal implementering Information og hjælp Juridisk grundlag for overgang til digital selvbetjening og Digital Post Kortlægning af økonomiske konsekvenser, ind- budgettering og opfølgning på realisering Drift og udvikling af de nødvendige centrale løsninger for overgang til digital kommunikation Implementering af løsninger med den aftalte brugervenlighed og tilgængelighed og nye sagsgange Informationsindsats om overgangen til digital kommunikation samt foranstaltninger til hjælp og støtte Udvalgte leverancer i 2013 Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening bølge 2 Bekendtgørelser vedr. digital post til borgere og virksomheder Analyse af potentialer ved overgang til digital selvbetjening bølge 3 og 4 Offentliggørelse af digital scorecard, hvor fremdrift i digitaliseringsgrad på de obligatoriske områder følges Bidrag til økonomiaftale med kommuner og regioner og Finanslov Digital Post til virksomheder -klargøring til obligatorisk Udviklingsvejledning til velfungerende selvbetjenings-løsninger Udvikling af mobil NemID og mobil selvbetjening på dele af borger.dk Udrulning af fjernprint, fuldmagt mv. Digital post i sagsgange og systemer hos myndighederne Brugervenlighed og tilgængelighed i selvbetjeningsløsninger Klarmelding af selvbetjeningsløsninger Videreudvikling af borger.dk Kommunikations-kampagne bølge 2 Kommunikations-kampagne målrettet Digital Post til virksomheder (EVM) Central hjælpeindsats, bl.a. Seniorsurf-dag og undervisningsmidler Analyse og pilotprojekt vedr. fælles telefonisk support Programmet indeholder fem spor: Lovgivning Økonomi & Analyse Infrastruktur Lokal implementering Information og hjælp Leverancerne i 2013 i de enkelt spor fremgår nederst. Indsatsen i 2013 har overordnet tre hovedformål som styrer meget af indsatsen: Digital Post til virksomheder - som afføder et behov for en række udviklings og informationsaktiviteter som gennemføres i tæt samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, som har ressortansvaret for virksomhedsområdet Digital Selvbetjening Bølge 2 - som forventes at træde i kraft december 2013 og hvor derfor skal gennemføres et større arbejde med at understøtte at myndighederne bliver klar med løsninger og hjælpe og informationsindsats af en tilstrækkelig kvalitet. Udvikling af den digitale infrastruktur – på infrastrukturområdet er hovedindsatsen i 2013 af få klargjort udviklingen af DigitalPost, fjernprint og NemLog-in/Digital Fuldmagt samt få udviklet en mobil udgave af NemID.

5 Dagens program: : Rammen for det fællesoffentlige kampagnearbejde v. kontorchef Marianne Sørensen : Status bølge 2 v programleder Flemming Engstrøm, KOMBIT : Kampagnen 2013 v. projektleder Henriette Eskelund : Videndeling; det har andre gjort: 1) Case-oplæg v. Heidi Duus, Digitaliseringspilot i Silkeborg Kommune 2) Case-oplæg v. Kent Skytte, projektleder, Københavns Borgerservice : Frokost (sandwich i foyeren) : : : 13.45–14.05: : : Dialogsession - videndeling om kommunale aktiviteter Nyt fra Digital Post v. projektleder Tina Windeløv Myrhøj Kort kaffe og kagepause Hjælpeplanen og konkrete tiltag v. projektleder Maj Ravnkilde Bølge 3 – hvad sker der næste år? v. chefkonsulent Katja Prause Lundbech, KL Dagen rundes af v. kontorchef Marianne Sørensen

6 Spørgsmål eller input? Marianne Sørensen mar@digst.dk Tlf. 41298067
Følg kampagnen på


Download ppt "Kampagneopstartsmøde ”Fællesoffentlig kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, 2013”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google