Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 10 september 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 10 september 2013"— Præsentationens transcript:

1 Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 10 september 2013
Program 12:30 Velkomst, Overlæge Lisbeth Hagenbøl 12:40 Børn og unge med selvmordsadfærd ved BUC, Bispebjerg, Psykolog Tina Dam Kristensen 13:00 Pause 13:10 Oplæg om etniske unge, Etnisk konsulentteam, Socialforvaltningen, Københavns Kommune 13:50 Pause 14:10 Oplæg om mobning v. Mobbeeksperterne 14:35 Pause 14:50 Børn og unge med selvmordsadfærd, Livslinien 15:10 Uddeling af Werther prisen – mediepris for god journalistisk dækning af selvmordsproblematikken

2 Klinik og Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, Børn og Unge.
En del af Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse RH, der både har gren for børn/unge og gren for voksne. Etableret i 2010 på SATS-pulje midler, nu permanent tilbud. Ansat 1 psykolog og ½ speciallæge i psykiatri samt ¼ overlæge. Målgruppen er børn og unge op til 18 år med selvmordsforsøg eller pågående selvmordstanker. Optageområde afd. Bispebjerg.

3 Kompetencecenter for selvmords-forebyggelse, Børn og Unge.
Hjemmeside og pjecer Samarbejde og undervisning af kommunale nøglepersoner i ”Den Ubrudte Behandlingskæde” Undervisning af øvrige børne- ungdomspsykiatriske afdelinger. Nationalt og regionalt samarbejde med øvrige kompetencecentre. Forskningsfunktion

4 Klinik for selvmordsforebyggelse Børn og Unge, BUC Bispebjerg
Klinikken: Tilbud om: risikovurdering, screening, behandling samt viderehenvisning til relevant opfølgning. Vagttelefon hverdage 9-14 for børn, unge, forældre og fagpersoner Specialtilbud om særlig behandling til unge med tilbagevendende selvmordsadfærd (DAT).

5 Unge med selvmordsadfærd v. psykolog Tina Dam Kristensen
Kompetencecenter og Klinik for Selvmordsforebyggelse september 2013

6 Selvmordsrater for børn og unge i Danmark

7 Selvmordsforsøgsrater for børn og unge i DK

8 Kompetencecenter for selvmords-forebyggelse Børn og Unge
Forskningsfunktionen: Beskrivelse af de unge (patientpopulationen). Efter klinikken havde fungeret i ca. 1,5 år sommeren 2012 påbegyndtes retrospektiv journalgennemgang af samtlige afsluttede patienter med min. 1 fremmøde – 75 unge. Vi indsamlede sociodemografiske data, skoledata, data om deres selvmordsadfærd samt om psykopatologien.

9 Unge med selvmordsadfærd
Køn ♀ 85 % ♂ 15 %

10 Unge med selvmordsadfærd
Alder Gennemsnit 15,8 år Spredning 12 – 18 år 23% har anden end vestlig etnisk herkomst.

11 Social profil

12 Køn og skolegang

13 Selvmordsadfærd

14 Psykiatri

15 Psykiatri

16 Regulering af følelser

17 Unge med selvmordsadfærd
Forskellige undergrupper, men mange med sociale og familiære belastninger, fx. psykisk sygdom, misbrug Stor gruppe med anden etnisk herkomst, som vi vanskeligt når. Familiernes problemer er ofte en del af belastningen – og må nødvendigvis derfor være en del af løsningen. Der er grund til at tage selvmordsforsøg ganske alvorligt, selvom de fremstår relativt uskadelige. Der er behov for bedre at forstå de processer, som fører de unge til selvmordsadfærd, fordi der fortsat er alt for mange selvmordsforsøg blandt børn og unge. Der kan være grund til at mene, at især spørgsmålet om evnen til at regulere sine følelser og adfærd er et centralt fokuspunkt.

18 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 10 september 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google