Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDVIKLINGSTRÆ PÅ EN UDDANNELSESINSTITUTION

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDVIKLINGSTRÆ PÅ EN UDDANNELSESINSTITUTION"— Præsentationens transcript:

1 UDVIKLINGSTRÆ PÅ EN UDDANNELSESINSTITUTION
Flere ufag- grupper i nær- beslutninger m.m s – frister 4 4 Økonomi- styring for person- afhængigt KVALITET I UDDANNELSE Styrke til at vende de mange forandringer positivt Fleksibilitet i studieordning 2 5 Udvikling af fag eksternt/internt 2 Personale- ledelse MUS-niveau? Mission/vision 1 Kortlægning af arbejdsgange og afstemning af forventninger m.m. Bedre rapportering af økonomiske resultater ØKONOMI STRUKTUR Timelærer tilknytning 5 Ånd – værne om de forskel- lige uddannelsers ånd IDENTITET 13 Mulighed for tættere fagligt samarbejde m.m. 2 3 Faggruppe referent Tydelig sammen- hæng mellem dispositionsret og budgetansvar Interne åbent hus dage for skolens forskellige fagligheder Ledelsen skal aflastes – større uddelegering af opgaver Ensretning Formalisere det enkelte fag (årlige) evalueringer 4 Arbejdsmiljø strategi for stress 11 Brug læreres og studerendes evaluering aktivt Årlig visions- og evalueringsdag inden for hver uddannelse 4 Erhvervs- muligheder kræver ofte fag- bredde/dybde PERSONALEPOLITIK Klarhed 3 Uddelegering af ansvar og kompetence FAGLIGHED 1 15 INTERNT Faglige netværk - Faggrupperne tilbage 2 Tydelighed – kompetencer Samarbejde om massage for personale EVALUERING Stormøde fremmøde skal opprioriteres Sparring 6 2 Tilbagemelding på evaluering – hvad blev resultatet? MARKEDSFØRING Bedre markeds- føring af skolen 6 Faglige miljøer Visionsmøder med studerende og lærere omkring uddannelserne Tydelig omkring hvad de for- skellige evalueringer er Opprioritering af WWW 1 Udviklings- arbejde 17 Inddrage medier i projekter 1 Etik/grænser for henvendelse Klarhed om kommandoveje – servicedekla- rationer ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE Fordybelse Mødestruktur der batter m.m. Sørge for at viden og metoder bliver delt underviserne i mellem 2 AFTAGERE Efter- og videreud- dannelse (alle) Tydelig sti for beslutninger om det faglige indhold Hvad anvender vi: Mail, intranet, hjemmeside, off. mapper til? MEDIER Resultat- kontrakt Erfa-grupper 1 6 Øget fokus på at skabe mere attraktive stillinger m.m. Tydelig – ansvars- fordeling INDDRAGELSE Aftagere skal evalueres 1 10 3 Intranet som koomunikations- medie skal evt. styrkes Hjælpe ny- uddannet aktivt – tænke nye jobs, m.m. 3 Mediepå- virkning – image- skabelsee IT-kørekort Mere bruger- venlighed på elektroniske medier KOMMUNIKATION ENTREPRENØR-EVNE Aktiv kommunikation 4 EKSTERNT SAMARBEJDE Øget udvikling af synlighed af skolen Iværksættere – egen personlig manager 1 Partner- skaber MAIL, INTRANET, HJEMMESIDE ETC. Bedre intra- net - internet revision Hvor er referaterne? Synligørelse af netværk 2 1 5 Mødekultur Kursus for med- arbejderne om anvendelse af intranet, mails etc. 1 Kontakterne til partnere uden- for matriklen m.m. Samarbejde med andre lignende uddannelser” Sætte politisk dagsorden 1 1 Klarhed SAMARBEJDE MED FAGLIGE MILJØER M.V. Hjemmesiden skal forbedres og opdateres Blive bedre til at informere om baggrund for beslutninger Skolen mere aktiv i bybilledet POLITIK 7 Ugens Hotspot 1 INFORMATION UDDANNELSESINSTITUTIONER Udveksling af studerende/ lærere 4 Forsøg med ”den japanske model” m.m. 1 1 2 Resultat- kontrakt Åbenhed om strategi Prioritering af information m.m. Kende og for- midle sin egen historie Opnormering/ aflastning af studieledere Frister ud- meldt i starten af året TAP ansvars- område – ses på nettet Økonomien bør være synlig for medarbejderne LEDELSE 1 5 Fødekæden – muligheder på gymnasier og folkeskolen Fastholde økonomisk kurs og strategi (-slingrekurs) Øget fokus på rekruttering Handlingsplaner 1 Over- holde aftaler Øget dialog med arbejds- markedet 13 Tænketank Visioner 2 RØDDER 3 4 16 7 3 Kulturer Menneskelig trivsel Påvirke vækstlaget Styrkelse af fællesskab på skolen Traditioner


Download ppt "UDVIKLINGSTRÆ PÅ EN UDDANNELSESINSTITUTION"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google