Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leder APV v/ arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leder APV v/ arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup"— Præsentationens transcript:

1 Leder APV v/ arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup mastob@rm
Leder APV v/ arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup

2 Processen omkring leder APV
APV set ud fra et systemisk perspektiv APV og Social Kapital

3 Leder APV, Anæstesiologisk Afdeling
Baggrund Utrolige erfarne, veluddannede og kompetente afdelingssygeplejersker Håndterer omstillingsprocesser Skal rumme medarbejdernes forskellige frustrationer Det går stærkt i dagligdagen

4 Leder APV, Anæstesiologisk Afdeling
Formål Leder APV skal være et middel til at bevare trivsel og arbejdsglæde blandt afdelingssygeplejerskerne Sætte fokus på styrker og svagheder i trivslen og det psykiske arbejdsmiljø

5 Leder APV, Anæstesiologisk Afdeling
Proces Proceskonsulent Følgegruppe Indgrænse ved hjælp af spørgeskema Bearbejdning af data Områdemøde - fremlæggelse af styrker og svagheder - sætte flere ord på og prioritere svagheder - kreere forslag til handlinger - beslutte handlinger

6 Leder APV, Anæstesiologisk Afdeling
Udarbejdelse af handlingsplan Områdemøde: Ud fra handlingsplanen træffes endelige beslutninger omkring tiltag Opfølgning: et fast punkt på områdemøderne

7 Leder APV, Anæstesiologisk Afdeling
Hvad kom der så ud af det? 5 punkter , der arbejdes videre med Medvirkende til styrkelse af relationen i gruppen (Bonding)

8 APV set ud fra et systemisk perspektiv
Metodefrihed i forhold til kortlægning, APV Den kvantitative metode ligger grundlæggende op til følgende: Der findes én sandhed om arbejdsmiljøet i virksomheden Medarbejdernes svar er nøglen til at finde denne sandhed Sandheden kommer bedst frem ved at sikre medarbejdernes anonymitet Det er muligt at belyse denne sandhed objektivt Når problemet er afdækket, er det muligt at finde en løsning på problemet

9 APV set ud fra et systemisk perspektiv
Set med systemiske briller kan disse antagelser være problematiske. ”Virkeligheden eksisterer ikke uden for det enkelte individ, men samskabes i vores interaktioner med andre individer” Gitte Haslebo 2004

10 APV set ud fra et systemisk perspektiv
Der findes ikke en sandhed om arbejdsmiljø, men lige så mange sandheder som der er medarbejder - Sandheden omkring arbejdsmiljøet bliver ikke objektiv ved at ligge mange subjektive besvarelser sammen

11 APV set ud fra et systemisk perspektiv
Forskel på fysisk APV og psykisk APV Den kvantitative metode mangler ofte konstruktiv dialog

12 APV set ud fra et systemisk perspektiv
Erfaringer med hvornår dialogbaseret APV virker: Nå der ikke nødvendigvis er fokus på årsager Løsningsfokuseret tilgang Fremtiden kan ændres ikke fortiden, derfor kigges der fremad og ikke bagud Kigges der bagud er det for at fastholde det, der fungerer og lære af det Små forbedringer kan sætte gang i en positiv spiral og på sigt medføre større forandringer

13 APV og Social Kapital Samarbejds- evne Tillid Retfærdighed
De sociale relationer Samarbejds- evne Tillid Retfærdighed Kerne-opgave Udviklet af Eva Thoft Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab. Og for at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 13

14 APV og Social Kapital Evnen til at samarbejde om kerneopgaven afhænger af tre former for Social Kapital: Den samlende Sociale Kapital Relationer intern i den enkelte enhed og faggrupper Den brobyggende Sociale Kapital Relationer på tværs af enheder eller faggrupper Den forbindende Sociale Kapital Relationerne mellem fx medarbejdere og ledelser Tage Søndergaard Christensen

15 APV og Social Kapital I Hospitalsenheden Vest er der truffet
beslutning om at ”investere” i Social Kapital APV konceptet og metoder skal følge med og ikke være noget sideløbende: Der skal afholdes nødvendige møder, hvor de der samarbejder om kerneydelsen drøfter styrker og svagheder Der skal afsættes tid til at involvere de involverede Der skal ikke tages genveje (tilliden daler) Der skal arbejdes på tværs af afdelinger, afsnit, faggrupper, specialer mv.

16 APV og Social Kapital Alle faggrupper skal tage del i
at arbejde for en høj grad af social kapital Jody Gittel

17 ?


Download ppt "Leder APV v/ arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google