Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”"— Præsentationens transcript:

1 ”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”
Plancher fra gruppearbejdet på temadagen den 1. november i Akutafdelingen hvor opgaven lød: ”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”

2 Gruppe 1 Fællesskab: Fleksibilitet:
Bringe Herning og Holstebro sammen via retningslinjer, arbejdsgange og kompetencer Tværfagligt samarbejde styrkes – vi skal flytte os fysisk Team-arbejde / team-møder / team-træning – også tværfagligt Fleksibilitet: Undgå flaskehalsproblemer i forbindelse med patientflow Fleksible fysiske rammer

3 Gruppe 2 Patienterne skal ikke længere ind i huset end nødvendigt
OBS-senge i Akutmodtagelsen Mål: 100% udskrives fra OBS seng Intermediære senge på ASA ASA = Modtagelsen ASA = Specialebestemte patienter Lære af hinanden Rotation

4 Gruppe 3 FOKUS: Det gode patientforløb / Patientsikkerhed
Flere temadage Udveksling i afdelings-afsnit obs! Normering Ledelsen må hurtigt afklare hvilke specialer, der skal ses i Akutmodtagelsen (ikke medicinske børn) Hurtig opstart af kompetenceudvikling Klare samarbejdsaftaler mellem specialerne Ene-rum til alle patienter – også i triagen Ikke hensigtsmæssigt med ASA i 3 etager Klar funktionsbeskrivelse af akutlægens funktioner Dialog i højsædet

5 Gruppe 4 Kompetencer: At opretholde fagligheden - at alle faggrupper får mulighed for at opretholde kompetencer inden for ”Den akutte patient” At alle medarbejdere får mulighed for at udvikle nye, og tilegne sig fælles kompetencer Motivation: Positiv tilgang Fælles temadage / uddannelse Gruppen er ikke enig i følgende: Initial behandling: Akut stabilisering efter A,B,C,D,E i Modtagelsen Tildelt patientpleje fra start til slut Trivsel/arbejdsmiljø: At personalet sikres uproblematisk adgang til arbejdsplads. Dvs. f.eks. at der er p-pladser nok – evt. p-kælder med nøglekort-adgang Stort frokostrum med mulighed for at mødes

6 Gruppe 5 Organisationen på plads allerførst!
”Vi-følelse” inden vi flytter sammen og få sat ansigt på hinanden Helt klare udmeldinger fra ledelsen for at undgå forvirring Inddrage eksperter fra andre enheder der er store Få portørerne med i processen Vi ønsker etplansmodellen mhp. samarbejdet OBS-sengeafsnit i Modtagelsen 4-6 timer Pårørendehotel Vagtværelse til sygeplejersker og sekretærer (gratis!!)

7 Gruppe 6 Bedre fællesskab
Respekteret inden for hver kompetence/interesse Godt overblik over patienter Bedre fysiske rammer med lys og luft Fleksibilitet – Hvor mange senge ?? Akutafdelingen som én enhed på samme etage Øget fokus på arbejdsmiljøet Patientsikkerhed (fysisk nærhed)

8 Gruppe 6 - fortsat

9 Gruppe 7 Uddannelse / kurser/ akutuddannelse skal starte nu !
Følelsen af 1 fælles afdeling. Give patienter så få kontakter som muligt. En stor fælles modtagelse, som er sektionsopdelt. Fysisk tæt beliggenhed - på samme plan/etage Integrere ASA fysisk i modtagelsen Alle patienter skal ses af akutlægen uanset triage. Plan med det samme. Mulighed for rotation i specialerne i den store fælles modtagelse

10 Gruppe 8 Fokus på det gode patientforløb!
Vigtigt med én samlet afdeling! Har ASA sin berettigelse ? Er det ikke blot et unødigt stop undervejs mod udskrivelse ? OBS-stuerne skal være i Modtagelsen Nov. ASA-sygeplejersker skal være i Modtagelsen Kompetencer opretholdes via rotationer i Modtagelsen Journaloptag og stuegang skal foregå i enerum ! Fokus på arbejdsmiljø og fællesskab i personalegruppen (Fælles kantine/personalestue og mulighed for overnatning)

11 Gruppe 8 fortsat Skibet skal sejle til broen er klar
Opretholdelse af medicinske kompetencer i Modtagelsen, Holstebro, i stedet for aktuelle forslag om direkte modtagelse i Medicinsk Afdeling i Holstebro Bevarelse af akutlægefunktionen i Holstebro + Ringkøbing – såvel i forhold til medicinske patienter som behandler-opgaverne.

12 Gruppe 9 Hvordan arbejder vi bedst frem mod det nye fællesskab?
Erfaringsudveksling – godt samarbejde og forståelse Fælles forum – arbejde/samarbejde på tværs af matriklerne Uddannelse af plejepersonalet/lægesekretærer Teamtræning Spidskompetencer i individuelle teams Ingen fysisk barriere mellem Modtagelse/ASA-OBS-sengene

13 Gruppe 10 Akutlæge skal være til stede 24 timer i døgnet, synlig om natten Børn hører til på Børneafdelingen – udenom Akutafdelingen Hvordan kan man udnytte personale, når de går rundt på 3 etager ? OBS-pladser i akutmodtagelsen max. 12 timer/24 timer ? Samme sygeplejerske følger OBS-patient 2 slags sygepl. 1) -> Skadestue/triage 2) -> ASA/triage ASA tid til patienter max 24 timer ? Akutmodtagelsen i Holstebro skal blive ved med at triagere medicinske patienter !


Download ppt "”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google