Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den lille Skoles vision 6. Skolens medarbejdere. 6. Skolens medarbejdere (bestyrelsens formulering) ”Medarbejderne agerer i overensstemmelse med skolens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den lille Skoles vision 6. Skolens medarbejdere. 6. Skolens medarbejdere (bestyrelsens formulering) ”Medarbejderne agerer i overensstemmelse med skolens."— Præsentationens transcript:

1 Den lille Skoles vision 6. Skolens medarbejdere

2 6. Skolens medarbejdere (bestyrelsens formulering) ”Medarbejderne agerer i overensstemmelse med skolens kultur (A) og varetager på kompetent vis skolens almindelige (B) og særlige faglighed (C)”

3 OVERSIGT OVER PUNKTER I UDMØNTNINGEN: A)Medarbejderne udviser tillid til og har respekt for hinandens professionelle arbejde. B)Medarbejderne er fagligt engagerede og udvikler løbende deres faglige kvalifikationer både individuelt og som gruppe. C)Medarbejderne er optaget af skolens særlige faglighed og arbejder til stadighed med at udvikle denne.

4 A) Medarbejderne udviser tillid til og har respekt for hinandens professionelle arbejde. ”agerer i overensstemmelse med skolens kultur” (vision 6) ”fællesskab, rummelighed og kreativitet..menneskesyn..gensidig anerkendelse og respekt”(Skolens kultur, vision 2)

5 Vi ser: Samarbejde på kryds og tværs om dagligdagen. Samarbejde om kontakten til forældre. Aktiv deltagelse på fælles personalemøder. Fællesskab om opgaver på tværs af faggrupper i temauger og særlige dage. Fælles sociale arrangementer med stor deltagelse. Anerkendelse af forskelligheder. Fælles frikvarter og frokost.

6 Vi kommer til at se: Mere information mellem medarbejderne. Flere personalegrupper i undervisningsforløb. Flere oplevelser på tværs af faggrupper. Flere medarbejdere på forældrearbejdsdage. Mere opmærksomhed på det fysiske miljø i dagligdagen.

7 B) Medarbejderne er fagligt engagerede og udvikler løbende deres faglige kvalifikationer både individuelt og som gruppe. ”og varetager på kompetent vis skolens almindelige faglighed” (vision 6) ”fagligt højt niveau i de almindelige skolefag” (Skolens almindelige faglighed, vision 3)

8 Vi ser: Stor interesse for efter/videreuddannelse. Ønske om kurser når nye opgaver skal løses. Fælles gennemgang af årsplaner i lille/mellemtrin. Udveksling af materialer. Udveksling af undervisningsideer. Hjælpsomhed i det daglige.

9 Vi kommer til at se: Flere lærere føler sig klædt på til at undervise i flere fag. Lokale kurser. Udvikling af eksemplariske undervisningsforløb. Flere faglige diskussioner. Flere forløb på tværs af klassetrin

10 C) Medarbejderne er optaget af skolens særlige faglighed og arbejder til stadighed med at udvikle denne. ”og varetager på kompetent vis skolens særlige faglighed” (vision 6) ”særligt højt … niveau i fag som musik, teater og billedkunst, ….. afprøvning af kreative tilgange og arbejdsformer i alle fag” (Skolens særlige faglighed, vision 4)

11 Vi ser: Medarbejderne spiller teater for børnene. Der eksperimenteres med undervisningen. Metoder og materialer afprøves. Alle medarbejdere deltager i temaugerne. Der afholdes pædagogiske dage, som er målrettet temaugerne.

12 Vi kommer til at se: Kursusforløb for grupper af medarbejdere, hvor den særlige faglighed er i fokus. Tilbud om musik-, teater- og billedkunstkurser. Struktureret kollegial inspiration.

13 OVERSIGT OVER VISION 6: A)Medarbejderne udviser tillid til og har respekt for hinandens professionelle arbejde. B)Medarbejderne er fagligt engagerede og udvikler løbende deres faglige kvalifikationer både individuelt og som gruppe. C)Medarbejderne er optaget af skolens særlige faglighed og arbejder til stadighed med at udvikle denne.


Download ppt "Den lille Skoles vision 6. Skolens medarbejdere. 6. Skolens medarbejdere (bestyrelsens formulering) ”Medarbejderne agerer i overensstemmelse med skolens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google