Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering på Fenrishus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering på Fenrishus"— Præsentationens transcript:

1 Implementering på Fenrishus
ICF Implementering på Fenrishus

2 Dagsorden Præsentation af Fenrishus Opstart af ICF
ICF anvendt på allerede indskrevne børn ICF anvendt på ny indskrevne børn Evaluering af ICF mål Tanker omkring implementering

3 Fenrishus Regional døgninstitution med 2 afdelinger samt børnehave med dagtilbud 50 medarbejdere: 11 sygeplejerske, 6 sosu 22 pædagoger 2 fysioterapeuter studerende, teknisk personale, kontor ol 16 fastboende børn, 6 aflastningsbørn og 8 hjemmeboende børn i børnehaven

4 Opstart ICF Afprøvede ICF på 2 børn 2 forskellige metoder anvendtes
a) forældre med til udfyldelse af skema b) forældre ikke med til udfyldelsen af skema Metoden hvor forældrene ikke var med til udfyldelse af skema var mindst ressourcekrævende og begge hold forældre gav udtryk for, at udarbejdelse af mål og handleplan var det vigtigste for dem

5 Introduktion af ICF Introduktion af ICF til personale på personalemøder. Her afprøves i fællesskab at udfylde ICF-skema på 1 barn Forældreaften med introduktion af ICF Personale fra alle afdelinger på temadag omkring ICF arrangeret af Århus Amt

6 Implementering af ICF på allerede indskrevne børn - før mødet
3 timers forberedelse, hvor kontakt pædagog, sygeplejerske samt fysioterapeut deltager Materialet der anvendes til udfyldelse af ICF-skemaer er delvis fra Region Midtjyllands vejledning, delvist internt samt fra WHO Skemaer og mødeindkaldelse samt introduktion til ICF sendes til forældre, kommunal- og regional sagsbehandler samt evt. skole

7 Implementering af ICF på allerede indskrevne børn - under mødet
Forældre, sagsbehandlere, afdelingsleder, kontakt pædagog, sygeplejerske og fysioterapeut deltager Mødet varer 2 timer Kommentar og uddybende spørgsmål ifht skemaerne gennemgås Mål og handleplan udarbejdes sammen med mødedeltagerne

8 Implementering af ICF på allerede indskrevne børn - efter mødet
Hver 3 uge evalueres der på mål internt i børneteams på personalemøder Der er opfølgning hvert ½ år, hvor man forholder sig til opsatte mål sammen med forældre og evt. skolen 1 gang om året inviteres sagsbehandlere, forældre og evt. skole til gennemgang af revurderet skema samt opstilling af nye mål/evaluering af gamle ICF-skemaer opbevares på USB-stick og i journal. Målene for det enkelte barn er forrest i kardex så de er synlige for alle medarbejdere

9 Implementering af ICF på ny indskrevne børn
Der afholdes 4 møder på et år ved indskrivning efter 3 måneder efter 6 måneder efter 1 år Forældre, sagsbehandlere, forstander, afdelingsleder, kontakt pædagog, sygeplejerske og fysioterapeut deltager. Evt. deltagelse af anden relevant fagpersonale ifht. overlevering.

10 Implementering af ICF på ny indskrevne børn Indskrivning
Forældre præsenteres for ICF Spørgsmål ifht. ICF stilles, dvs. selve skemaet gennemgås ikke

11 Implementering af ICF på ny indskrevne børn 2. møde (efter 3 måneder)
ICF-skemaer er udfyldt af kontakt pædagog, sygeplejerske og fysioterapeut ICF-skemaer gennemgås og kommenteres Mål og handleplan laves i samarbejde med mødedeltagere

12 Implementering af ICF på ny indskrevne børn 3. møde (efter 6 måneder)
Skemaer gennemgås og evt. tilføjelser og ny viden indsættes Mål og handleplan evalueres og evt. nye mål opstilles

13 Implementering af ICF på ny indskrevne børn 4. møde (efter 1 år)
ICF skemaer er revurderet og gennemgås/kommenteres med mødedeltagerne Mål og handleplan evalueres/nye mål opstilles Herefter møde hvert ½ år

14 Evaluering af ICF mål Forskellige metoder kan anvendes, bl.a. fokusområder, projektbeskrivelse, GAS ol. Arbejdsgruppen under Region Midtjylland arbejder på en fælles metode der kan evaluere tiltag

15 ICF´s indvirkning på det tværfaglige arbejde
Pædagog, sygeplejerske og fysioterapeut udnytter hinandens faglighed i udfyldelse af skemaer og får bedre forståelse af hinandens forcer Alle arbejder mod at nå samme mål Der er stadig både plads til det monofaglige og det tværfaglige

16 ICFs indvirkning på forældresamarbejdet
Da ICF er så omfattende som den er, kommer der ofte ting frem som forældrene ikke før har fortalt Forældre er mere ”på banen” ifht. at sætte mål Forældrene er mere interesseret i om målene nås og hvordan Forældrene bliver mere deltagende

17 ICF-ansvarlig ICF-ansvarlige er 2 fysioterapeuter samt 1 pædagog
Funktionsbeskrivelse for ansvarlige er udarbejdet og indebærer bl.a. Deltagelse i kurser, temadag mm Opdatering af interne papirer ifht. ICF Formidle ny viden omkring ICF til resten af personalet

18 Evaluering af implementering på Fenrishus
Godt at der er gennemgående personer der deltager i alle møder – hos os fysioterapeuter Vurdere hvad forældrene på den enkelte institution har behov for ifht. samarbejde Udarbejde deltaljeret køreplan for institutionen Have ICF-ansvarlig der informerer nyt personale om ICF samt holder institutionen opdateret ifht. ny viden om ICF


Download ppt "Implementering på Fenrishus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google