Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HR Løn og Personale Jørn Mørup www.regionmidtjylland.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HR Løn og Personale Jørn Mørup www.regionmidtjylland.dk."— Præsentationens transcript:

1 HR Løn og Personale Jørn Mørup

2 Direktionen Direktør * HR-Viborg varetager ansvaret for de strategiske og koordinerende opgaver 2 ▪

3 HR i Region Midtjylland
Uddrag fra Organisationsplanen (”Den Grønne”): Stabsområderne skal skabe merværdi for RM HR skal betjene: Det politiske system Koncerndirektionen Det øverste MED-udvalg (Regions-MED) HR skal bl.a. løse driftsopgaver på L&P området 3 ▪

4 HR - Løn og Personale Driftscenter Horsens
Betjener institutionerne i: Det tidligere Århus Amt Den del af Vejle Amt der overgik til RM Ny Silkeborg Kommune 4 ▪

5 HR - Løn og Personale Driftscenter Holstebro
Betjener institutionerne i: Det tidligere Ringkjøbing Amt Den del af Viborg Amt der overgik til RM Undtagen Ny Silkeborg Kommune Betjener derudover Region Midtjyllands administration 5 ▪

6 HR - Løn og Personale Driftscentrene
Er institutionernes vej ind i HR Etableret ud fra ønske om ”Sikker drift” Rekrutteret medarbejdere fra alle 4 amter Servicering på kort sigt uændret Efterfølgende ”serviceharmonisering” 6 ▪

7 HR-fora - roller i forhold til lønforhandlingerne i 2007 -
Koncerndirektionen Drøftelse af overordnet politik og strategier i relation til lokal løndannelse Koordinering af forhandlinger for chefer og hospitalsledelser Strategisk HR-forum Strategiske og principielle drøftelser vedrørende lokal løndannelse, herunder forhåndsaftaler, evt. lønharmonisering m.v. Overordnet koordinering af lønforhandlingerne Operationel HR forum Drøftelse af løntekniske problemstillinger Koordinering af lønforhandlingerne på det operationelle plan Drøfte anvendelsen af lønstatistik og øvrige hjælpeværktøjer Diverse ledelsesfora Drøftelse og koordinering af lønforhandlinger 7 ▪

8 Udfordringer Håndtering af forskelligheder fra de 4 amter, f.eks. for så vidt angår: Lønpolitikker Lønstrukturer Udbredelsen af forhåndsaftaler, herunder amtsdækkende aftaler Lønniveauer for sammenlignelige stillinger Delegerings- og kompetenceniveauer Forhandlingsstrukturer Forhandlingskulturer Harmonisering af lønniveauer med det formål, at undgå udbygning af eventuelle skævheder Undgå højeste fællesnævner på alle områder 8 ▪

9 Tids- og procesplan Forhandling af regionsdækkende forhåndsaftaler
Maj/primo juni 2007 Forslag fra organisationerne til regionsdækkende aftaler Skal være HR afdelingen i hænde senest 1. april 2007. Påbegyndelse af individuelle lønforhandlinger Efter 1. april 2007 Afslutning så vidt muligt senest den 31. august 2007. Tidsplan for lokale forhandlinger Aftales lokalt 9 ▪

10 Delegeringsniveau 2007 Lønforhandlinger føres som udgangspunkt decentralt Centrale lønforhandlinger for Alle ansatte omfattet af chefaftalen Hospitalsledelserne Central koordinering af forhandlinger for øvrige chefstillinger, herunder Institutionsledere Afdelingsledelser på hospitalerne Funktionschefer m.fl. Overlæger Regionshusene Tilbud om koordinering 10 ▪

11 Overordnede retningslinier
Lønforhandlinger én gang årligt Som udgangspunkt ikke trin Sundhedskartel: kronetillæg i niveau Øvrige: kronetillæg i niveau Alle tillæg pensionsgivende Modregningsadgang aftales Specielt for tjenestemænd Udgangspunkt supplerende pensionsordninger Trin kun ved kvalifikationsløn – pensionsafgift Pensionsgivende tillæg kan ikke konverteres til trin – undgå dobbelt pensionsdækning 11 ▪

12 Forhåndsaftaler Regionsdækkende aftaler Lokale forhåndsaftaler
Hvor det efter en overenskomst er bestemt, at der lokalt skal aftales tillæg for en bestemt funktion og/eller kvalifikation Hvor man fra lokale ledelser har fælles ønske Vilkår for tillidsrepræsentanter (TR-vilkårsaftale) Central medfinansiering af senioraftaler Lokale forhåndsaftaler Dækkende en institution Dækkende en gruppe af institutioner Dækkende en eller flere personalegrupper Tidligere amtsaftaler Ikke opsagte - videreføres indtil videre i regionen, jfr. virksomhedsoverdragelsesloven Evt. videreførelse som lokalaftaler i regionen Evt. opsigelse 12 ▪


Download ppt "HR Løn og Personale Jørn Mørup www.regionmidtjylland.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google