Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdibaseret ledelse i almen praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdibaseret ledelse i almen praksis"— Præsentationens transcript:

1 Værdibaseret ledelse i almen praksis
Lederen viser vejen….. Flere læger = ”direktionsledelse” Et fælles værdi- og ledelsesgrundlag Efterlever praksis’ vision og målsætning Skaber engagement gennem motivation og inspiration

2 Værdier og visioner Det gode samarbejde kommer ikke af sig selv
Hvad vej skal vi? = vision for lægehuset Hvad står vi for? = værdier i lægehuset

3 Hvad er en vision? Et billede af den fremtid man ønsker at skabe
Et svar på spørgsmålet: Hvordan vil vi gerne have det? Visionen er et kompas (pejl efter den) Visionen er et højdespring (gør dig umage)

4 Hvad er værdier? Hvad er vores arbejdsværdier i lægehuset? Værdier
En værdi udtrykker det, der betyder noget for os mennesker Værdier er det man gerne vil kendes på Værdier er det man forpligter sig på - og som man ønsker at forpligte andre på

5 Værdi diskussion Diskussion om værdier synliggør forskelle og skaber et grundlag for fælles værdier Værdifællesskaber skabes kun gennem dialog og udveksling af synspunkter og holdninger på alle niveauer i organisationen Det skal være meningsfuldt og forståeligt Et værdigrundlag gør det nemmere at tage beslutninger

6 Rigshospitalet Rigshospitalets vision er: at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Derfor skal Rigshospitalet: være førende inden for højt specialiseret diagnostik, behandling og pleje. forske og udvikle på højt internationalt niveau uddanne sundhedsfagligt personale til højt specialiseret niveau yde professionel rådgivning og udveksle viden med omverdenen. være præget af åbenhed og medmenneskelig respekt.

7 Rigshospitalets værdier
Kvalitet og professionalisme Kreativitet og fordybelse Engagement og ansvarlighed Åbenhed og troværdighed Respekt og medmenneskelighed

8 Vision for lægehus Vores lægehus skal være forbillede for et moderne lægehus med praktiserende læger. Vi vil være et lægehus med arbejdsglæde og godt tværfagligt samarbejde. Vi vil levere høj faglig kvalitet, i behandlingen af vores patienter, i samarbejde med hele vores personale. Derfor er det et mål for lægehuset at: Vi har kontinuerlig forskning, kvalitetssikring og efteruddannelse af alle personalegrupper. Vi er uddannelsessted for læger og andet sundhedspersonale. Vi engagerer os i praksisrelevante aktiviteter uden for huset. Lægehuset drives økonomisk rationelt og drager fordel af stordrift.

9 Værdigrundlaget 1- Høj fælles faglighed og kvalitet. 2- Åbenhed, tillid og respekt. 3- Arbejdsglæde og engagement. 4- Godt socialt samvær. 5- Dynamik og fremsynethed.

10 Vision og værdier for lægehus
Vision: Vi vil være lokalområdets bedste lægehus Værdier i lægehuset: Høj patientservice Social trivsel God intern kommunikation Høj faglig kvalitet

11 Social trivsel Mål: Vi vil have en god atmosfære og godt arbejdsklima, derfor er social trivsel vigtig. Hvordan: Vi hilser altid godmorgen og siger farvel. Det er vigtigt, at vi har en fornemmelse af hinanden og accepterer hinandens gode og dårlige dage. Vi har glæden af at kunne smitte hinanden med begejstring. Det er vigtigt for os at holde pauser sammen hver dag. Der skal være mindst et fællesarrangement Ud af huset hvert år.….osv. ”

12 Diskussion af værdigrundlag
Hvad kan være fordelene ved at have et værdigrundlag i sin praksis? Hvilke ulemper kan der være?


Download ppt "Værdibaseret ledelse i almen praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google