Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevguide Innovations-brobygnings-opgave (IBO)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevguide Innovations-brobygnings-opgave (IBO)"— Præsentationens transcript:

1 Elevguide Innovations-brobygnings-opgave (IBO)

2 IBO opgavebeskrivelse:
Opgaven går ud på at udvikle en ide til en modtager uden for skolen. Det kan være en virksomhed, organisation, forening, kommune, borgergruppe, ungdomsuddannelse etc. Det er den udviklede ide, som er opgavens produkt.

3 IBO i 6 faser

4 Hvad skal vi: FASE 1 FASE 2 FASE 3
Temavalg 1.Vælge et tema, som du/I synes er vigtigt ( fx design, sundhed, sikkerhed) 2. Finde en ekstern samarbejdspartner/ virksomhed og aftale besøg. FASE 2 Erhvervs-brobygning Undersøg hvordan I kan forbedre/nytænke noget hos virksomhed ud fra temaet. (se slide 7 for uddybning) FASE 3 Ideskabelse I skal udvikle ideer til hvad der kan løse de identificerede problemfelter på virksomhed ud fra jeres tema Eventuelt føre den ud i livet.

5 Hvad skal vi: FASE 4 FASE 5 FASE 6 Uddannelses-brobygning
1. Tage jeres IBO ide med i brobygning til ungdomsuddannelse. (Se slide 8 for uddybning.) FASE 5 Ideforbedring 1. Indarbejd sparring fra uddannelses-brobygning. 2. Genbesøge samme virksomhed (eller ny) med henblik på ideforbedring (Se slide 9 for uddybning) FASE 6 Aflevering 1. Endelig udformning af ide 2. Optage en pitch af ideen på video og indarbejd videoen i præsentationen. 3. Lave en præsentation af jeres ide.(se slide 10 og 11 for uddybning)

6 Tidsplan Uge Dag Lokation Fase Indhold Mandag d. Forberedelsesdag 1.
(På Efterskolen) Fase 1 Find tema gennem idegenereringsøvelser – idegenerering – finde ekstern samarbejdspartner IBO dag (På efterskolen) Fase 2 Opstart af projektet. Forbered erhvervsbrobygning Oparbejd viden om tema, udarbejd interviewguide. Tirsdag d. Brobygningsdag 1 (På virksomhed) Erhvervsbrobygning – der arbejdes med projektet om eftermiddagen + første besøg ved samarbejdspartner/virksomhed. Onsdag d. Fase 3 Ideskabelse - Udvikle en ide til virksomhed Torsdag d. Brobygningsdag 2 (på erhvervsuddannelse) Fase 4 Uddannelsesbrobygning - Del af ideforbedringsproces Fredag d. Brobygningsdag 3 Fase 5 Ideforbedring Brobygningsdag 4 Erhvervsbrobygning - Genbesøg virksomhed, præsenter skitse til ide og få feedback Ideforbedring– udfærdigelse af prototype Fase 6 Forberede fremlæggelse – optage pitch. IBO og Brobygningsdag 5 Aflevering og fremlæggelse under overværelse af virksomhed. (Virksomhedsbrobygning)

7 Fase 2: Første erhvervsbrobygningsbesøg
Besøgene aftales til at ligge ifølge tidsplanen og udarbejdet ”Besøgsformular” til vejleder. I sender Informationsbrev + evt. ”kontrakt” ud til virksomheden umiddelbart efter I har taget kontakt til dem. Besøget har en varighed af 2-3 timer Aftal en rundvisning/rundtur på stedet + snak med minimum 1 medarbejder Til første besøg har I: Forberedt jer på jeres tema og virksomheden – så I ved en masse om både virksomhed og jeres tema. Udarbejdet en interviewguide

8 Fase 4: Uddannelsesbrobygning
I skal i uddannelsesbrobygning til ungdomsuddannelser I skal tage IBO ideen med i brobygning Erhvervsuddannelsen udarbejder et brobygningsforløb, hvor I kommer til at forbedre jeres IBO ide. I skal indarbejde den viden som uddannelsesbrobygningen bidrager med i jeres præsentation. HUSK at være parate til at ændre på jeres ide i forhold til den sparring I får i brobygning. Det handler ikke om at blive hurtigt færdig.

9 Fase 5: Anden erhvervsbrobygningsbesøg
Aftal besøg 2 – enten hos samme virksomhed eller hos en der på anden vis kan forbedre jeres ide. Husk at aftalte indhold med virksomhed på forhånd) Evt. en fast kontaktperson, som I kan maile eller ringe til – bruge som sparringspartner Evt. spørgeundersøgelser, interviews, observationer eller andet hos samarbejdspartneren Evt. afprøvning af idéen Afsluttende præsentation hvor samarbejdspartneren inviteres ud på efterskolen til præsentationerne fredag d det er den 3. virksomhedsbrobygningsdag.

10 Fase 6: Aflevering For at kunne lave en god præsentation af jeres ide til Aflevering, kræver det at. … I præsenterer jeres tema og ide I udviser viden om jeres tema. I kan lave en god, oplysende og levende beskrivelse af jeres samarbejdspartner/virksomhed. Beskrive 3 forskellige professioner hos samarbejdspartner og uddannelsesveje her til. I kan begrunde og argumentere for, hvorfor jeres idé har relevans (Her skal I bruge teorier, undersøgelser, eksperter mv.) I kan redegøre for den sparring som uddannelses- og virksomhedsbrobygning har betydet for jeres endelige ide. I kan pitche og forklare jeres idé på en spændende og interessant måde

11 Fase 6: Aflevering Alle grupper fremlægger og præsenterer deres projekt til den afsluttende IBO Messe d. xx.xx.xxxx I har inviteret jeres samarbejdspartner til overværelse af fremlæggelse. Samarbejdspartner giver jer feedback på jeres endelige ide. Alle får en individuel udtalelse, som lægges ved eksamensbeviset til sommer.

12 Det bedømmer vi jer på. …. Del 1: At udvise viden om det valgte tema
At tænke nyt og forbedrende om modtagers virkelighed ift jeres tema At konkretisere sin ide til modtager. (hvad går den ud på, hvordan skal forandringen ske, hvilket resultat forventes der af ideen) At udvise handlekraft i forhold til at besøge modtager, og inddrage viden og inspiration fra sit netværk. At opsøge viden om tema samt det erhvervs-og fagområde, som modtager repræsenterer. At aflevere opgaven på en relevant måde. Husk det ikke er kvaliteten af ideen, som bedømmes, forstået på den måde, at en sådan bedømmelse vil være afhængigt af bedømmerens viden og kendskab til ideen. Eksempelvis kan en ide opleves god for læreren år 1, men sammenlignes hvis en ny elev udvikler samme ide året efter. Det er elevens evne til at tænke nyt som er det essentielle.

13 Det bedømmer vi jer på. …. Del 2:
At beskrive og reflektere over opgavens samfundsmæssige relevans. (I hvilken grad bidrager ideen til en bedre verden) At beskrive og vurdere nyhedsværdien af sin opgave (graden af nyhed – lokal eller global) At beskrive og vurdere opgavens forbedringspotentiale – (hvad forbedrer opgaven og for hvem) At evaluere arbejdet med opgaven – hvilke tanker og refleksioner har opgaven resulteret i hos eleven. At levere en Pitch – levering, indhold, relevans ift. ideen. Præsentationen – informationsniveau og dybde, levering, deltagelse.

14 Husk At teori og empiri kan læses i bøger og på nettet – MEN det kan i høj grad også fås ved at snakke med folk og afprøve ting I har vide rammer – Det er jer, der skal fylde dem ud – Tænk ud af boksen Husk – ”Vildere, vildere, vildere” – ”ja, og så. …ja,og så. …. Ja, og så. ….” Det er NU, der skal knokles 

15 God arbejdslyst


Download ppt "Elevguide Innovations-brobygnings-opgave (IBO)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google