Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederseminar 2014 Varde Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederseminar 2014 Varde Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Lederseminar 2014 Varde Kommune

2 Torsdag d. 30. oktober Kl 8: Kaffe Kl 8.15: Velkommen Mogens byder velkommen til seminaret og deler ambitionerne med arbejdet med visionen og samskabelse. Han introducerer Kenneth og Manon, som præsenterer programmet og måde at arbejde på. Kl 8.30: Visionen ifølge kommunal direktør og borgermester Kenneth interviewer Mogens og Erik i plenum: hvad er tankerne bag visionen, hvad er styrkerne og hvad er udfordringerne, og hvad er processen herfra? Er der spørgsmål fra deltagerne? Kl 9.00: Hvad synes I? Deltagerne arbejder i tværgående 6 mands grupper og taler om hvad de synes om visionen: Hvad er mulighederne og udfordringerne i min praksis? Bagefter opsamling i plenum. Kl 9.30: Brainstorm – hvordan kan vi levendegøre visionen? Hvert bord arbejder med at finde gode ideer til at levendegøre visionen. Hvordan kan Varde Kommune gøre visionen til noget særligt? Ideerne må gerne udtrykkes kreativt, f.eks ved billeder, mindmap, tegninger, et lille skuespil om hvordan Varde kommune ser ud, et stykke musik etc. Kl 10.15: Fernisering af gode ideer Hver gruppe har nogle repræsentanter (evt på skift), som står til rådighed og præsenterer/illustrerer gruppens gode idéer til de ’gæster’ der kommer forbi. Resten af gruppens deltagere går rund i plenum lokalet og undersøger de andre gruppers gode ideer. Fernisering bliver afsluttet ved et takkeord fra Mogens og Erik; hvad har de set og hørt? Kl 10.45: Pause Kl 11.00: Op på ølkassen – speakerscorner og handlingsplaner Plenum gruppen bliver delt op i 4 tværgående grupper (15-20 deltagere med en procesleder). Hver deltager forbereder en medarbejdertale om visionen: hvad er visionen, hvorfor den, hvad er styrkerne/udfordringerne, hvordan kan vi levendegøre den, hvad er konsekvenserne for implementeringen etc? Efter 15 min vælger vi 3 deltagere der holder deres ’ølkasse tale’ foran gruppen. Resten af deltagerne giver feedback. Efterfølgerne får deltagerne lidt tid til at bearbejde deres egne taler og laver en skitse til en handlingsplan for implementering af visionen i deres praksis. Kl 12: Frokost Kl 13: Varde Kommune på vej til en samskabende kommune - borgerperspektiver Mogens introducerer ideen med at gøre Varde Kommune mere samskabende. Bagefter arbejder deltagerne med deres interview resultater: alle deltagerne ved bordet giver en kort tilbagemelding af deres interview med en borger. Når alle deltagere har delt deres resultater, prøver gruppen at samle op: er der nogle røde tråd, hvad er forskellene? Kl 13.30: Plenum tilbagemelding af interviews Vi gør plads til nogle narrativer: hvad siger borgerne i Varde Kommune om samarbejdet med kommunen? De mest interessante, overraskende, bekræftende, mærkelige interviews deles i plenum. Kl 13.45: Ledelse af samskabelse Manon præsenterer nogle perspektiver fra forskningen: hvordan kan ledelse af samskabelse forstås og hvad er udfordringerne vi kender til? Derudover præsenterer hun nogle cases. Kl 14.15: Samskabelse i Varde Kommune - gåtur Vi går en tur til Flygtningemuseet og lade os inspirere af deres samarbejde med borgere, kommune, virksomheder etc. Kort pause når vi kommer tilbage til Danhostel. Kl 15.30: Fra læring i egen organisation til konkrete samskabelses mål i 2017 Vi arbejder i de samme 4 grupper (15-20 deltagere) som formiddagens program. Deltagerne starter med egen præsentation af deres samskabelse eksempel (hjemmearbejde): hvad er de vigtigste tematikker i casen? Alle best practices bliver noteret på en planche. Grupperne vælger bagefter en case, som analyseres i plenum: vi undersøger hvad der gik godt, og hvad der kan forbedres og hvordan. Grupperne samler læring op i plenum og kobler det bagefter til deres individuelle cases. Kort pause Den afsluttende opgave er at finde frem til et fælles mål med samskabelse i Varde kommune: Hvad skal vi lykkes med i 2017? Inspiration fra Varde Kommunes vision, interviewerne med borgere, oplæg, Flygtningemuseet, og egne erfaringer, må meget gerne bruges her. Kl 17.30: Mål for samskabelse i 2017 Grupperne præsenteres deres mål i plenum og - hvis muligt - giver vi hinanden håndslag på målene. Kl 17.45: Tak for i dag Kl 18.30: Aftensmad Kl 20.30: Aftens arrangement: en overraskelse Torsdag formiddag Kl 08.15: Velkommen Kommunaldirektøren velkommen til seminaret med fokus på kommunens vision og samskabelse. Kl 08.30: Visionen ifølge kommunal direktør og borgermester Hvad er tankerne bag visionen, hvad er styrkerne og hvad er udfordringerne, og hvad er processen herfra? Er der spørgsmål fra deltagerne? Kl 09.00: Hvad tænker I? Arbejde i tværgående 6 mands grupper: Hvad er mulighederne og udfordringerne i min praksis? Opsamling i plenum. Kl 09.30: Brainstorm – hvordan kan vi levendegøre visionen? Grupperne arbejder med at finde gode ideer til at levendegøre visionen. Hvordan kan Varde Kommune gøre visionen til noget særligt? Ideerne må gerne udtrykkes kreativt, f.eks ved billeder, mindmap, tegninger, et lille skuespil om hvordan Varde kommune ser ud, et stykke musik etc. Kl 10.15: Fernisering af gode ideer Kl 10.45: Pause Kl 11.00: Op på ølkassen – sådan ser visionen ud i mine hænder Første skridt i visionsarbejdet er at lederen kan motivere visionen overfor medarbejderne. Vi starter her! Kl 12: Frokost

3 Torsdag eftermiddag Kl 13.00: Varde Kommune på vej til en samskabende kommune - borgerperspektiver Bearbejdning af interviews – hvad siger det os? Kl 13.30: Plenum tilbagemelding af interviews Hvad siger borgerne i Varde Kommune om samarbejdet med kommunen? De mest interessante, overraskende, bekræftende, mærkelige interviews deles i plenum. Kl 13.45: Ledelse af samskabelse Præsentation af nogle perspektiver fra forskningen: hvordan kan ledelse af samskabelse forstås og hvad er udfordringerne? Kl 14.15: Samskabelse i Varde Kommune - gåtur Vi går en tur til Flygtningemuseet og lade os inspirere af deres samarbejde med borgere, kommune, virksomheder etc. Kort pause når vi kommer tilbage til Danhostel. Kl 15.30: Fra læring i egen organisation til konkrete samskabelses mål i 2017 Kl 16.15: Kort pause Kl Fællles mål med samskabelse i Varde kommune: Hvad skal vi lykkes med i 2017? Kl 17.30: Mål for samskabelse i 2017 Grupperne præsenterer deres mål i plenum. Kl 18.00: Tak for i dag Kl 19.00: Aftensmad Kl 20.30: Aftens arrangement: en overraskelse

4 Fredag Kl 08.30: God morgen Kl 08.40: Hvad er der på spil i en samskabende kommune? Hvad er der på spil når forskellige interessentgrupper samarbejder om en fælles sag? Hvilke psykologiske og sociale processer opstår der i sådan nogle samarbejdsprocesser, og hvordan påvirker de gruppens resultat? Kl 10.00: Pause Kl 10.15: Fra helhed til egen enhed Vi arbejder i forvaltningsgrupper: hvis vi skal lykkes med at nå torsdagens fælles mål, hvad kræver det af vores forvaltning? Hvordan vi kan opnå det? Og hvordan kan vi håndtere udfordringerne? Kort tilbagemelding i plenum. Kl 11.15: Hvad kommunikerer vi når vi kommer hjem? Hvilke aftaler har vi lavet? Hvad gør hver leder når han/hun kommer på kontor på mandag? Hvilke budskaber kommunikerer vi hver især og til hvem? Og hvad kommunikerer direktionen? Tak for i dag. Kl 12: Slut


Download ppt "Lederseminar 2014 Varde Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google