Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning Alle skal have en uddannelse (95 %) Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning Alle skal have en uddannelse (95 %) Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar:"— Præsentationens transcript:

1

2 Vejledning Alle skal have en uddannelse (95 %) Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar: UU Skive, i samarbejde med skolen forældrene Vejledning bygger på Uddannelse og Job (Emne) Forældres ansvar: Tilmelding efter 9.-10. kl. Alle elever skal have en uddannelsesplan Offentlige hjemmesider: ug.dk og eVejledning

3 Indhold i vejledningen Kollektiv vejledning (Se næste)Kollektiv vejledning Introduktionskurser 8. kl. Skills 8. kl. på erhvervsskolerne Skive Kommune har besluttet, at alle 8. kl. deltager i Skills, som en del af Uddannelse og Job undervisningen Personlig vejledning til elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate

4 Kollektiv vejledning Indføring i ungdomsuddannelserne Uddannelsessystemet Vejledning om tilmelding på www.optagelse.dkwww.optagelse.dk Skills på erhvervsuddannelserne Forældreorientering Introduktion til www.ug.dk og eVejledningwww.ug.dk

5 Forældre Sørge for tilmelding på www.optagelse.dk senest d. 1. martswww.optagelse.dk Støtte: Åbent-hus Udfordre! Gerne kontakte eVejledning Skolen sørger for at indberette: Karakterer og vurdering af uddannelsesparathed. Men I skal selv underskrive og ”sende” tilmelding i 9. klasse Alle skal tilmelde sig – også dem, der er tilmeldt efterskole. Ingen fælles uddannelsesaftener…..

6 Uddannelsesparat 8. klasse Lærerne vurderer hver enkelt elev i 8. klasse i elevplanen Eleven er uddannelsesparat hvis: Gennemsnit af alle karakterer er mindst 4 Skolen vurderer, at eleven har de nødvendige personlige og sociale kompetencer Skolen vurderer løbende, om uddannelsesparate elever falder i niveau.

7 Personlige og sociale kompetencer Personlige Motivation for uddannelse og lyst til læring Selvstændighed - at eleven tager initiativ i opgaveløsninger Ansvarlighed – at eleven er forberedt til timerne Mødestabilitet – rettidighed og lavt fravær Valgparat Sociale Samarbejdsevne: kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. Respekt: udvise forståelse for andre mennesker Tolerance: kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

8 Uddannelsesparat 9. klasse Parat til erhvervsuddannelse hvis eleven har mindst 2 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i både dansk og matematik vurderes til at have de nødvendige personlige og sociale kompetencer Parat til gymnasial uddannelse Ud fra en helhedsvurdering af de faglige, sociale og personlige kompetencer UU re-vurderer de elever, der ikke var uddannelsesparate i 8. klasse Skolen vurderer løbende, om uddannelsesparate elever falder i niveau

9 Vejledning til de ikke uddannelsesparate elever Skoleindsats beskrives i elevplanen. Ungdomsskolen kan inddrages Vejledningsindsats kan indeholde: Uddannelsesplan sammen med UU-vejleder Samtaler med UU-vejleder (individuelle og grupper) Praktik på arbejdspladser Virksomhedsbesøg Besøg på uddannelsessteder Netværksgrupper Obligatorisk brobygning i 9. klasse Tilbud om mentor i 9. kl. Samarbejde med forældrene

10 Særlig praktik 1.§9.4: Skolens leder og vejleder kan tilbyde elever i 8. – 9. kl. undervisningsforløb i en periode, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres. 2.§33.4 -7: Særlige tilrettelagte forløb, med hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse 3.Specielle brobygningsforløb kan arrangeres. 4.Skolen skal følge op på praktikken, da den indgår som en del af undervisningen

11 Valg af uddannelse efter 9. eller 10. kl. En erhvervsuddannelse En blanding af skole og praktik Tager fra ca. 2 – 5 år Når man er færdig er man udlært Man får løn i praktikken Man kan læse videre eller En studentereksamen Man går i skole i 3 år Efter eksamen læser man videre på f.eks. Seminarier, universiteter, Handelshøjskoler og meget mere Man får ikke løn men SU når man er 18 Kombinationsuddannelser EUX

12 - TI’eren i Skive - EUD 10 - Efterskole www.efterskole.dk www.efterskole.dk Et 10. skoleår

13 Kig i hæftet UNGDOMSUDDANNELSER 2015 Hæftet udleveres til alle elever i 8. – 10. klasse!

14 Vigtige adresser www.ug.dk www.uuskive.dk www.brobygning.net www.evejledning.dk www.optagelse.dk

15 10. klasse, efterskole eller kommunalt 10. klasse med ekstra brobygning til EUD EUD10 Brobygningsforløb til erhvervsskolerne Kombineret Ungdomsuddannelse (KU) Højskole / ungdomshøjskole Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne Produktionsskole Erhvervsgrunduddannelsen (egu) Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) Udd.tilbud til unge, der ikke er uddannelses parate


Download ppt "Vejledning Alle skal have en uddannelse (95 %) Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google