Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Uge 43 2009 Kreative metoder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Uge 43 2009 Kreative metoder."— Præsentationens transcript:

1 Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Uge 43 2009 Kreative metoder

2 Hvad er kreative metoder? ”Man kan lave forskellige øvelser, hvor man beder deltagerne om at rangordne udtalelser på papkort, fotografier, varer eller hvad der nu er relevant i forhold til ét af problemstillingens underspørgsmål.” (Bente Halkier (2002): Fokusgrupper; 50) Kreative metoder er metoder af kvalitativ karakter, der går videre end samtaleplanet bl.a. ved at:  inddrage fysiske elementer,  stille målgruppen overfor konkrete valg,  observere målgruppens handlinger m.m.

3 Hvorfor behov for kreative metoder  For at opnå vidensformer, som det kan være svært at opnå med det kvalitative forskningsinterview.  Kreative metoder kan være gode at inddrage som supplement undervejs i undersøgelsen til alt det, det kan være vanskeligt eller meget svært at tale sig frem til – ex. holdninger og praksis.  Kreative metoder er gode at anvende ved metodetriangulering, ex. med interview og observation.

4 Svagheden ved det kvalitative interview Svagheder ved det kvalitative interview, det er: (og dermed nogle fordele ved de kreative metoder)  "intellektualistisk, den tilsidesætter de emotionelle aspekter ved viden, overser empatien som erkendelsesform  immobil, interviewpersonen sidder og taler, de bevæger sig ikke og handler ikke i verden  kognitivistisk, den fokuserer på tanker og oplevelser på bekostning af handling" (Kvale, Steinar: "InterView, s. 283)

5 Hvilken viden kan opnås med kreative metoder – nogle eksempler Målgruppeanalyse Konceptudvikling Produktafprøvning  Normer og værdier  Forforståelser og forståelsesrammer  Faktisk adfærd/handlinger  Identifikation  Idégenerering  Visuel smag/æstetik  Konceptudvikling  Evaluering  Konkrete ønsker til form og indhold

6 Projektive teknikker Hvad er projektive teknikker?  Forskellige teknikker, hvor man præsenterer modtageren for noget konkret ofte fysisk materiale.  Spørge konkret ind til et emne - probe  Få feedback på storyboard, prototyper, konceptideer, indholdsovervejelser,

7 Indirekte metoder  Kollage  Billedsortering  Billedfortolkning  Ordmetode  Foto  Associationer  Scenarier  Observationer - tænke højt test

8  Masser af drømme  Frihed fra forældre  Lir – damer og maskiner  Show-off  Drengeting  Potens  Kilde: Paul Metelmann, kursus CBS Hvad forbinder du med ordet knallert?

9 Billedøvelse Hvad kan billedøvelsen bruges til? ”Det, som er den centrale pointe, er at inddragelse af billedmateriale i empiriindsamlingen på afgørende vis udvider vores forståelser af kommunikationens kompleksitet og giver konkret indsigt i, hvordan individuel og kollektiv betydningsdannelse foregår i en kommunikativ praksis.” (Hee Pedersen, 2004, s.41)

10 Forløb af billedøvelsen Variation i momenter – vekselvirkning mellem individ og gruppe:. 1. Individuelle valg og refleksioner 2. Præsentation af valgte billeder med begrundelse for valg i runde 3. Forhandling og fælles valg 4. Individuel refleksion omkring spørgsmål 5. En runde, hvor man udveksler refleksioner

11 Vigtige overvejelser  Bred udvælgelse af billedmateriale ”Billederne var udvalgt med henblik på, at det skulle være muligt at lægge mange forskellige slags betydninger ind i dem.”  Konstruktion af spørgsmålet  Vælg fire billeder, som kan repræsentere fire egenskaber, man må besidde, hvis man skal have det godt i deres organisation.

12 Husk også:  De kreative metoder skal ikke vælges tilfældigt, men tilpasses den konkret undersøgelse  Der skal også være plads til fri diskussion  Hellere en til to gode kreative øvelser – frem for fem dårlige


Download ppt "Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Uge 43 2009 Kreative metoder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google