Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamen i AT 2014. Vejledningsplan 5678910111213 Ma2VINTERFERIEVINTERFERIE 2Afle- vering Ti23 On32 To2223 FrSkrive -dag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamen i AT 2014. Vejledningsplan 5678910111213 Ma2VINTERFERIEVINTERFERIE 2Afle- vering Ti23 On32 To2223 FrSkrive -dag."— Præsentationens transcript:

1 Eksamen i AT 2014

2 Vejledningsplan 5678910111213 Ma2VINTERFERIEVINTERFERIE 2Afle- vering Ti23 On32 To2223 FrSkrive -dag

3 Første fase 27. januar - 4. februar Mål: at fastlægge emne og fag Hvilken ”sag”? Hvilke fag? Hvilke metoder? Hvilke materialer? Hvilke problemstillinger?

4 OBS! Hvis der er flere opgaver at vælge imellem: -Vær HELT SIKKER på hvad forskellen på opgaverne er -Vælg den opgave, du kan få det bedste resultat i -KONTROLLER LØBENDE, at du besvarer den stillede opgave (og ikke bevæger dig ud af en tangent)

5 Anden fase 5. februar - 19. februar Mål: at blive sikker på at fag, emne og metoder er de rigtige Er der nok stof? Er det til at få egnet materiale? Kan opgaven besvares indenfor de givne rammer? Fremlæg dine ideer for begge vejledere NB! Efter den 19. februar ligger dine fagvalg fast

6 Tredje fase 20. februar - 12. marts Mål: at få bearbejdet materialer – evt. lavet forsøg, spørgeskemaundersøgelser m.m. - samt at få skrevet på synopsens forskellige afsnit Planlæg, hvad du skal arbejde med, når der er AT- arbejdstid på skolen Brug dine vejledere og studiekammerater – vær forberedt, så du ved, hvad du vil spørge om Hav styr på dine materialer

7 Fjerde fase 13. marts - 24. marts Mål: at få synopsen færdig og afleveret Skriv, læs og ret til Hold møde(r) med dine vejledere – helst begge samtidig Brug hinanden til respons

8 Femte fase 24. marts – du kender eksamensplanen Arbejd videre med din sag Hold dig orienteret i medierne for evt. nyt og interessant stof Gør dig tanker om, hvordan du vil præsentere dit stof til eksamen

9 Sjette fase eksamenstid Udarbejd et talepapir Vælg centralt stof som du vil præsentere til eksamen Øv din fremlæggelse – brug hinanden

10 Bedømmelseskriterier I Elevens evne til at tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder Elevens evne til at foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problem- formulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf Elevens evne til at perspektivere sagen

11 Bedømmelseskriterier II -Elevens evne til at vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag -Elevens evne til at demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. -Karakterfastsættelsen er ikke et gennemsnit af to faglige karakterer, men en vurdering af, hvorledes eleven lever op til de faglige mål for AT

12 Bedømmelseskriterier III Eleven bedømmes på sin mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende dialog Eleven har lov til at blive klogere fra synopsis afleveres frem til den mundtlige prøve. Må derfor gerne fremlægge nogle af elementerne anderledes og give andre vurderinger, end der står i synopsis

13 Formalia Opdater din studierapport – den skal medbringes til den mundtlige eksamen Vær opmærksom på de centralt fastsatte formalia Brug pjecerne og skolens hjemmeside

14 Vigtigt! Der er mødepligt til alle de timer, der er afsat i vejledningsplanen Der er almindelig skolegang ved siden af Vejlederne har meget lidt tid til vejledning Det er en lille øvelse i at være ”rigtig” studerende – tag det som en spændende udfordring Benyt muligheden for at arbejde med noget, som du selv vælger ud fra, hvad du synes er spændende

15 Gode råd - 1 Hav styr på alt materiale – husk 5 måneder!!! Gem flere steder på computer, usb… Lad der ikke gå for mange dage i mellem, at du arbejder med opgaven Husk at du ikke er færdig med opgaven, når du har afleveret synopsis Planlæg din tid – der er helt almindelig skolegang ved siden af Planlæg vejledningsrunderne, så du ikke spilder din tid

16 Gode råd - 2 Arbejd sammen med nogen, så I kan give hinanden respons Vær opmærksom på at problemformuleringen er helt central for en god opgave. ”Problemet” skal kun kunne løses, hvis de to fag arbejder sammen. En problemformulering er IKKE en opgaveformulering (jf. SRP) Der skal være direkte forbindelse mellem problemformulering og konklusion

17 Hvad kan jeg forvente af min vejleder? God sparring At vejleder er nærværende At vejleder kender dele af mit fagområde At de to vejledere arbejder sammen

18 Hvad kan jeg ikke forvente af min vejleder? At vejleder tager kontakt til mig At vejleder henter bøger til mig At vejleder bestiller bøger til mig

19 Dine almene studiekompetencer? du arbejder selvstændigt og målrettet du er opsøgende du kan planlægge din arbejdstid hensigtsmæssigt du kan indgå i en konstruktiv vejledningssamtale du tager ansvar for egne valg og egen motivation du holder dig orienteret om information du overholder frister og aftaler

20 Sygdom Kontakt rektor, hvis du bliver syg i en længere periode i synopsisforløbet. Hvis du bliver syg i så lang tid, så du ikke kan aflevere til tiden, skal rektor have en lægeattest (du skal selv betale). Som udgangspunkt skal synopsen afleveres mandag den 24. marts 2014 kl. 8.

21 Information Skolens hjemmeside Lectio Opslagstavlen til højre for lærerværelset AT-udvalget Studievejlederne Skolens ledelse


Download ppt "Eksamen i AT 2014. Vejledningsplan 5678910111213 Ma2VINTERFERIEVINTERFERIE 2Afle- vering Ti23 On32 To2223 FrSkrive -dag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google