Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort gennemgang – der kommer en nærmere beskrivelse på modul 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort gennemgang – der kommer en nærmere beskrivelse på modul 3"— Præsentationens transcript:

1 Kort gennemgang – der kommer en nærmere beskrivelse på modul 3
Handleplan Kort gennemgang – der kommer en nærmere beskrivelse på modul 3

2 Prioritering og Risikovurdering
Handleplan Kortlægning: Spørgeskema Arbejdsmiljørundering Dialogmøder Prioritering og Risikovurdering Handleplan Handleplanen fungerer som det samlende dokument i APV processen, og det er typisk den Arbejdstilsynet vil spørge ind til, når de komme på tilsynsbesøg.

3 Handleplan Skal være skriftlig Papir eller på intranettet (skabelon)
Elektronisk handleplan (vi køber adgang) Skal ”ejes” af arbejdsmiljøgruppens medlemmer Skal være tilgængelig for alle medarbejdere Alle medarbejdere skal vide, hvor de kan finde handleplanen Arbejdstilsynet spørger typisk efter handleplanen, når de kommer på tilsyn Medarbejderundersøgelsen udgør arbejdspladsens APV. For APV gælder at den skal være skriftlig. Gennemgang af handleplanen bør være et fast punkt ved samtlige møder i MED – dels for at sikre, at handleplanen er opdateret, dels for at sikre, at der bliver fulgt bliver fulgt op på de beslutninger, der er truffet.

4 Handleplan Hvilken forandring ønsker vi?
Hvilken prioritet har arbejdet mod denne forandring? Hvad skal der gøres for at forandringen sker? Hvilke ressourcer skal der bruges (tid, penge) Hvem er ansvarlig? Hvornår skal arbejdet med forandringen være gennemført? Hvordan og hvornår evalueres det, om det der er gjort har skabt den ønskede forandring? Vi har en skabelon som indeholder disse elementer

5 APV Handleplan Beskrivelse af det som ønskes forandret?
Arbejdsplads: Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling: Udarbejdet af: Dato: I samarbejde med: Beskrivelse af det som ønskes forandret? Hvad skal der gøres for at skabe forandringen? Ønsket effekt af det som skal gøres? Hvem gør hvad? Dato for udførelse Evaluering (dato) 1 . 2 3 4 Arbejdsplads: Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling: Udarbejdet af: Dato: I samarbejde med:

6 Rambøll Handleplan Aktiviteter
Rambøll handleplan giver mulighed for oprettelse af handleplaner og opfølgning på handleplaner. Opret en kort og konkret handleplan. Beskriv løsningen og sæt en deadline for handleplanens løsning. Tilknyt ansvarlige, der modtager automatiske påmindelser på deres opgaver. Centralt overblik over status på handleplaner – også de tilknyttede ansvarlige.

7 Opret og beskriv handling
1 Opret og beskriv handling

8 Følg løbende status og fremdrift
2 Følg løbende status og fremdrift

9 Prioritering og risikovurdering
Skal der arbejdes med forandringen lokalt eller er forandringen mere tværgående problem/overordnet problem (løses et andet sted)? Giver problemet anledning til sygdom på kort eller lang sigt? Giver problemet risiko for ulykker? Er problemet et brud på arbejdsmiljøloven? Er det et problem for mange eller for få? Hvad koster det at løse problemet? Problemet er ikke alvorligt, men ville være rart at få løst når vi har tid. Kan problemet løses umiddelbart?

10 ”To do” - liste Planlæg AMG’s arbejde – møder.
(inddragelse/koordinering med lokal leder) Information Udfyldelse af spørgeskema (arbejdstid, brug for hjælp mv.) Planlægning og gennemførelse af arbejdsmiljørundering Planlægning og gennemførelse af dialogmøder Formulering af handleplan


Download ppt "Kort gennemgang – der kommer en nærmere beskrivelse på modul 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google