Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 Seminar 7 – Opfølgning og evaluering Statusmålinger Fremdrift Svedan:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 Seminar 7 – Opfølgning og evaluering Statusmålinger Fremdrift Svedan:"— Præsentationens transcript:

1 1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 Seminar 7 – Opfølgning og evaluering Statusmålinger Fremdrift Svedan: APV: Fuldbragt kortlægning af arbejdsmiljøpåvirkninger og særlige farekilder. Delvist udarbejdet handlingsplaner. Delvist formuleret en procedure for APV. Arbejdsmiljøpolitik: Har formuleret en arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøgennemgange: Gennemfører arbejdsmiljøgennemgange (tidligere skete dette kun delvist). Er i gang med at skrive procedure for arbejdsmiljøgennemgange. Arbejdsmiljølovgivning: Har fået kendskab til arbejdsmiljølov og relevante regler (tidligere kun delvist kendskab). Sikkerhedsorganisation: Er i gang med at beskrive struktur og ansvar i relation til arbejdsmiljøområdet. Inddrager medarbejdere i planlægningen (tidligere kun delvis inddragelse). Har formuleret en procedure for inddragelse af medarbejdere. Uddannelse og træning: Er i gang med at beskrive hvornår og hvordan de ansatte instrueres (tidligere ingen instruktion). Ulykker: Registrerer og analyserer tæt-på ulykker (tidligere ingen registrering eller analyse heraf). Er i gang med at skrive procedure for håndtering af ulykker og tæt-på ulykker. Delvist udarbejdet beredskabsplaner til at forebygge og mindske mulige risici. Stoffer, materialer og CE-mærket maskiner/udstyr: Er i gang med at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. Lovpligtige eftersyn: Får gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler (tidligere kun delvist). Har udformet journaler/logbøger for tekniske hjælpemidler. Har udarbejdet procedure der sikrer, at de lovpligtige eftersyn gennemføres.

2 2 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 2 Seminar 7 – Opfølgning og evaluering Statusmålinger Fremdrift Nielsen og Rønne: APV: Påbegyndt en prioritering af i hvilken rækkefølge de væsentligste arbejdsmiljøproblemer skal løses. Arbejdsmiljøpolitik: Er ved at revidere sin arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøgennemgange: Er gået fra delvist at gennemføre arbejdsmiljøgennemgange til at gennemføre dem jævnligt. Har fået formuleret en procedure for gennemførelse af arbejdsmiljøgennemgange. Arbejdsmiljølovgivning: Har delvist fået kendskab til arbejdsmiljølov og relevante regler. Har formuleret en procedure for, hvordan man holder sig opdateret mht. nye regler og lovkrav. Sikkerhedsorganisation: Inddrager medarbejdere i planlægningen (tidligere kun delvis inddragelse). Har formuleret en procedure for inddragelse af medarbejdere (tidligere forelå der kun delvist en procedure) Ulykker: Har fået formuleret en procedure for håndtering af ulykker og tilløb til ulykker. Stoffer, materialer, CE-mærket maskiner/udstyr: Har formuleret procedure, der sikrer opdaterede brugsanvisninger for CE mærket maskiner. Fremmede håndværkere: Orienterer fremmede håndværkere om risici arbejde på virksomheden. Har formuleret en procedure, der sikrer at fremmede håndværkere orienteres om eventuelle risici. Dokumentation: Kan delvist dokumentere virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

3 3 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 3 Seminar 7 – Opfølgning og evaluering Statusmålinger Fremdrift Skjødt: APV: Har delvist kortlagt de arbejdsmiljøpåvirkninger de ansatte bliver udsat for. Har delvist kortlagt om der er nogle særlige farekilder. Har gennemført en prioritering af de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger Har udarbejdet handlingsplaner. Har udarbejdet en procedure for gennemførelse af APV Arbejdsmiljøpolitik: Har formuleret en arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøgennemgange: Er gået fra delvist (ubevidst) at gennemføre arbejdsmiljøgennemgange til at gennemføre dem jævnligt. Har udarbejdet en procedure for gennemførelse af arbejdsmiljøgennemgange. Arbejdsmiljølovgivning: Har udarbejdet en procedure for, hvordan virksomheden holder sig opdateret mht. nye arbejdsmiljøregler og lovkrav. Uddannelse og træning: Ansatte har gennemgået lovpligtige uddannelser hvor det kræves (tidligere var dette kun delvist opfyldt). Gennemfører delvist oplæring af nyansatte, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Instruerer ansatte så de til stadighed ved hvordan arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt (tidligere kun delvis instruktion). Ulykker: Har delvist udarbejdet en procedure for håndtering af ulykker og tilløb til ulykker. Stoffer, materialer og CE-mærket maskiner/udstyr: Har leverandørbrugsanvisninger for alle faremærkede stoffer og materialer (tidligere forelå disse kun delvist). Har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger for alle faremærkede stoffer og materialer (tidligere forelå disse kun delvist). Har udarbejdet en procedure, som sikrer opdaterede leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger. Er påbegyndt indhentning af brugsanvisninger for CE-mærkede maskiner/tekniske hjælpemidler. Dokumentation: Kan dokumentere virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.


Download ppt "1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 Seminar 7 – Opfølgning og evaluering Statusmålinger Fremdrift Svedan:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google