Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DUA seminar den 5. oktober 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DUA seminar den 5. oktober 2010"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til TEMA om Inddragelse af arbejdsmiljøhensyn ved nybygning og ombygning
DUA seminar den 5. oktober 2010 Arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann, Syddansk Universitet

2 … at tænke før handling …
Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Men hvad kan de tilbyde? Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer repræsenterer medarbejderne, som skal arbejde i den ny facilitet. De kender til krav de daglige arbejdsopgaver stiller og medarbejdernes behov og ønsker. De er også obs på lovkrav. De er ikke eksperter.

3 Arbejdsmiljøorganisationens bidrag
Undgå kendte problemstillinger i det ny. Er APV kvalitetssikret i forhold til dette? Udarbejde kravspecifikation og behovsliste på baggrund af nuværende arbejdsmiljø-erfaringer. Kender arbejdsmiljøgrupperne målsætninger , besøgstider og har de nok forudsætninger for at indgå i arbejdet? Granske arbejdsmiljøet under hele processen. Hvilke ekspertise skal indgå? bistå omkring samarbejdet mellem flere arbejdsgivere; herunder relationerne til ”naboer” og servicefunktionerne. varetage evt. bygge-gener i forbindelse med byggeriet og udflytning vejlede om korrekt brug af bygninger og installationer Evaluere processen og resultatet Gennemføre arbejdsmiljøkontrol af overgang til drift i det færdige byggeri Systematisk identificere og håndtere arbejdsmiljøproblemer - Lave en APV af det færdige byggeri Krav og ønsker til fremtiden Granskning af oplæg, tegninger m.v. Bygge-gener Ibrugtagning Flytteplaner Kontrol Evaluering Drift

4 Er de gearet til opgaven?
Arbejdsmiljø styring og ledelse Arbejdsmiljøekspertise Arbejdsmiljøorganisation Andre interes-senter Bruger grupper Er der klare målsætninger for arbejdsmiljøet i nybygningen? Er arbejdsmiljøorganisationen indskrevet tydeligt i procesplanen? Er arbejdsmiljøorganisationen repræsentativ, hensigtsmæssig og effektiv? Hvordan forvaltes arbejdsmiljø-ledelse og arbejdsmiljøekspertise? Hvordan sikres videndeling og kommunikationsplan til brugerne? Tænkes brugergruppen bredt nok i forhold til interessentgruppen?

5 Arbejdsmiljøgruppernes opgaver
Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på gruppens område. Det indebærer, at sikkerhedsgruppen skal inddrages ved planlægning af: Ændring i arbejdets organisering Udvidelse eller ombygning af afdelingen Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler – herunder indførelse af ny teknologi Indkøb af stoffer og materialer – herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer. Når en virksomhed fx skal bygge nye lokaler, skal sikkerhedsgruppen inddrages allerede i projekteringsfasen. På den måde kan man undgå, at arbejdsmiljøproblemer, der kunne være forudset og løst i selve byggeriet, skal løses på et senere tidspunkt. Sikkerhedsgruppen skal inddrages ved sikring af, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt arbejdet med stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at sikkerhedsgruppen inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner. Arbejdstilsynets vejledning om Sikkerhedsgrupper

6 Arbejdsmiljøudvalgets opgaver
Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden – herunder sikkerhedsgruppernes arbejde. Sikkerhedsudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx: Udvidelse eller ombygning af virksomheden Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Indførelse af ny teknologi Indkøb og brug af stoffer og materialer Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder. Sikkerhedsudvalget skal ved planlægningen sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Sikkerhedsudvalget skal også sikre, at der tages særligt hensyn til fx unge, ældre og handicappede medarbejdere. Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsudvalg


Download ppt "DUA seminar den 5. oktober 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google