Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ASNET Board Strategi værktøjer. Indhold Indledning Overvejelser før strategiprocessen Strategi processen Strategi dokumentet (strategiplanen) Implementerings.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ASNET Board Strategi værktøjer. Indhold Indledning Overvejelser før strategiprocessen Strategi processen Strategi dokumentet (strategiplanen) Implementerings."— Præsentationens transcript:

1 ASNET Board Strategi værktøjer

2 Indhold Indledning Overvejelser før strategiprocessen Strategi processen Strategi dokumentet (strategiplanen) Implementerings værktøjer Litteratur liste 2

3 Indledning

4 Der findes mange måder, at gennemføre et strategiforløb på og rigtig meget relevant litteratur, som man kan finde inspiration i. Strategi på bestyrelsesniveau i mindre og mellemstore virksomheder handler først og fremmest om at forstå virksomheden – historisk, det nutidige forretningsgrundlag og ikke mindst ejernes forventninger og ønsker. Det sidste er måske i virkeligheden et af de væsentligste punkter. Man kan lave mange gode strategiplaner, men hvis ejerlederen/ejerne ikke er helhjertet med på vognen vil man opleve at det er som at køre med en usynlig håndbremse trukket. Hvordan man i praksis gennemføre selve arbejdet med strategien og den efterfølgende implementering må tilpasses virksomheden og dens ressourcer. Der er stor forskel på at dette arbejde i en virksomhed med få ansatte, der har mange kasketter på og en den noget større virksomhed der har en velfungerende organisation. Derfor er der også forskel på hvordan man som bestyrelsesmedlem involverer sig i arbejdet. I den lille virksomhed er man meget tæt på alle led i processen, medens man i en større virksomhed måske har mulighed for, at lade direktøren og funktionscheferne trække en større del af læsset. I dette dokument vil der være fokus på den praktiske til gang til strategi arbejdet. Det er altså ikke et forsøg på at omfortolke strategi begrebet eller på anden måde, et forsøg må at udvikle nye revolutionerende værktøjer eller synspunkter. Det er udelukkende tænkt som et muligt støtte værktøj til strategi arbejdet i de SMV virksomheder som har ASNET medlemmer i bestyrelsen. Du kan bruge det som du selv finder relevant. Hvis ikke det lige passer dig kan du måske finde inspiration i litteraturlisten eller på de næste side hvor andre strategi modeller kort beskrives. God arbejdslyst. 4

5 Eksempel på forskellige strategimodeller One page - Business model canvass 5 Strategi udvikling ved hjælp af spil Alexander Osterwalder & Yves Pigneur

6 Eksempel på forskellige strategimodeller En spørgsmål tilgang 6 En af de traditionelle Hvordan ser den nuværende foretningsmodel ud ? Hvad skal vi forsætte med ? Hvad skal vi fravælge ? Hvad skal vi forstærke ? Hvad skal vi formindske ? Hvilke nye muligheder skal vi forfølge ? Fokusstrategiger - slagene der skal vindes ? Jørgen Lægaard & Mikael Vest Jens Refshøj

7 Overvejelser før strategiprocessen

8 Overvejelser før strategiproces Ting der bør overvejes før et strategi forløb sættes i gang. Hvordan ejeren s holdninger og ambitioner - ejer barometeret fra CBS - center for ejeledet virksomheder, kan eventuelt bruges til en afklaring Forretnings ideen / forretningsmodellen er den grundlæggende holdbar - ellers er det et helt anden proces der skal designes end, den som beskrives i dette dokument Er vi I krise eller er vi i positiv vækst situation - det vil betyde meget for hvilken fokus de enkelt områder vi påkalde sig Er virksomheden klar til en strategiproces eller det bedre, at arbejde med forskellige tema på de kommende bestyrelsesmøder - for på den måde at tage virksomheden igennem nogle af overvejelserne fra en strategiproces Vil en strategiproces i sig selv kunne øge værdien af virksomheden eller medvirke til at banken/andre kapital ejer vil ser mere positivt på virksomheden. Grundlæggende bør det overvejes hvilken værdi strategiprocessen skal bibringe virksmheden 8

9 Strategi processen

10 Overblik over strategi processen STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI UDVIKLING STRATEGI FORMULERING STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE Virksomheden står efter denne fase med et klart billede af hvilke elementer der arbejdes med i analysen fasen, samt hvilken struktur der skal være i den skriftlige strategi dokument (strategiplanen) Virksomheden står efter denne fase med en veldokumenteret beskrivelse af de vigtigste strategiske områder og hvilke udfordringer, der skal adresseres Virksomheden står efter denne fase med de overordnede konturerne af en strategi, herunder strategisk fundament, strategiske mål, overordnede position og ambition på de forskellige forretningsområder Virksomheden står efter denne fase med en valideret strategi, økonomiske konsekvenser, samt plan og ejerskab for eksekvering Strategiplanen er klar til godkendelse i bestyrelsen Virksomheden står med godkendt strategiplan, implementering skal planlægges i detaljer og udviklingen skal måles således at der kan styres mod de strategiske mål.

11 Strategisk ramme Mål Målet med fasen er at få fastlagt, hvilke elementer der i analysen fasen skal fremskaffes informationer omkring, samt at få fastlagt strukturen i den skriftlige strategi dokument (strategiplanen) Metode - workshop Fastlæggelse af ønskede analyser, gennemgang af hvad der allerede findes, beslutning om hvem der udarbejder de manglende analyser Med udgangspunkt i strategi dokument fastlægges den ønskede struktur for strategi dokumentet. Omfang: Der bruges ca. 2- 4 timer på denne workshop STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI UDVIKLING STRATEGI FORMULERING STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE

12 Strategisk analyse Mål Målet med fasen er at få udarbejdet / fremskaffet de informationer der skal ligge til grund for den strategiske udvikling Metode Der vil blive tale om at dokumenter nuværende områder Der vil blive tale om at fremskaffe alllede gennemførte analyser Der vil blive tale om at udarbejde nye analyser Hvem der laver hvad bliver aftalt under den strategiske ramme Områderne De områder der kan indgår i den strategiske analyse fremgår af næste side STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI udvikling STRATEGI FORMULERING STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE

13 Strategisk analyse SWOT Strategisk fundament Historie Kunde tilfredshed Medarbejde rtilfredshed Konkurrente r Regnskabs analyse Performanc e analyse Kompetence analyse Omverdens analyse Markeds analyse Produkt analyse Nuværende strategiske projekter

14 Strategi udvikling Mål Målet med fasen er at få drøfte forskellige muligheder i forhold til de strategiske valg, samt at få besluttet hvilke strategiske hovedspor der skal følges Metode – workshop Udviklingsarbejdet gennemføres ved række workshops og strategidage Omfang: For de medarbejder der vil væres mest involveret i processen skal der bruges 4 dage, mens Det for bestyrelsen vil dreje sig om 2 strategidage STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI UDVIKLING STRATEGI FORMULERING STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE

15 Områder der naturligt vil blive drøftet 1.Er der enighed om det nuværende udgangspunkt - konklusion på strategisk analyse ? 2.Er der behov for justeringer i mission, vision og værdier ? 3.Områder hvor der oftest springes frem og tilbage mellem spørgsmålene Hvilket ambitions niveau (strategiske mål ) jagter vi ? Hvad betyder det for de enkelte funktioner og forretningsområder (mål) ? Hvordan får vi skabt omsætning - hvem vi vil sælge til, hvad vil vi sælge, hvordan vi vi sælge ? Hvordan får vi effektiviseret forretningen ? Hvilke muligheder giver vores omkostningsstruktur ? Hvilke muligheder giver vores kapitalstruktur ? 4. Hvordan ser det ud i en budget simulering ? 15

16 Strategisk formulering Mål Målet med fasen er at få beskrevet og dokumenteret strategiplanen, altså få udarbejdet strategi dokumentet (strategiplanen), med de nødvendige bilag. Metode Opsamlingen på strategi udviklingen Få udarbejdet de økonomiske budgetter for strategi perioden Omfang Den grundlæggende dokumentation laves af direktionen der også udarbejder de økonomiske budgetter for strategi perioden. Det er direktions ansvar at strategiplan gøres fuldstændig klar til godkendelse af bestyrelsen. STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI UDVIKLING STRATEGI FORMULERING STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE

17 Strategi implementering Mål Målet med fasen er at få godkendt strategiplan samt få den implementeret Metode Fremlæggelse af strategiplan for bestyrelsen til godkendelse Udarbejdelse af overordnet tidsplan og prioritering for de samlede strategiske initiativer Udarbejdelse af handlingsplaner til de enkelte – MUST WIN battel Måling af strategi forståelsen – strategi lækage Bestyrelsesopfølgning løbende på strategiplanen STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI UDVIKLING STRATEGI FORMULERING STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE

18 Tidsplan 18 STRATEGISK ANALYSE STRATEGISK RAMME STRATEGI UDVIKLING STRATEGI FORMULERING (Strategiplanen) STRATEGI IMPLEMENTERING PROJEKTLEDELSE !/2 dagAfhænger helt af hvad der fines og hvad der vælges at medtage 4 dage for de involverede medarbejder og 2 dages bestyrelsesstrategi seminar 2 dage for direktionen Ca. 1 dag til udarbejdelse af hver handlingsplan. Implementering løbende

19 Strategi dokumentet (strategiplanen)

20 Indhold Strategiprocessen Forløbet Forretnings ideen /Forretningsmodellen Strategisk analyse Informations indsamling SWOT Rød analyse Grøn analyse Konklusion Strategisk fundament Nuværende Mission, vision, værdier Fremtidig - Mission, vision, værdier 20

21 Indhold Strategiplan Strategisk mål Funktions og forretningsområde mål Rammer for forretningsområde 1 Skabelse af omsætningen Reduktion af omkostningerne Rammer for forretningsområde 2 Skabelse af omsætningen Reduktion af omkostningerne Økonomisk beskrivelse Budget for de næste 3 år Kapitalstruktur Hoved indsatsområder Strategiske projekter Tids og milepæleplan Strategiske Handlingsplaner Bilag Alle de analyser, rapporter m.m. der indgår i den strategiske analyse 21

22 Implementering

23 Hvorfor implementeres strategien ikke? 23 Claus Nygaard, CBS

24 SA ̊ DAN implementeres strategien! 24 Claus Nygaard, CBS

25 Handlingsplan AktivitetMål/udbytteAnsvarligDeadlineRessourcer 25 Formål: Mål: Deltager & Roller:

26 Bestyrelses implementeringsbarometer 26 Hoved indsatsområde Strategi projektAnsvarligDeadlineStatus Handlingsplan Status Udvikling Status Implementering Kommentar Eksempel StyringRisiko styringPeter31.10.2016GodkendtEr bagud udIkke påbegyndt

27 Litteraturliste

28 Strategi bøger FyrstenNicolo Machiaveli KrigskunstenSun Tzu Strategi i vindervirksomhederJørgen Lægaard & Mikael Vest The Balanced ScorecardRobert S. Kaplan & David P. Nprton Strategi planenLars Bo Hansen Blue Ocean StategyW. Chan Kim & Renee Mauborgne Business Model GenerationAlexander Osterwalder & Yves Pigneur RestrategyJens Refshøj StrategiFlemming Poulfeldt & Michael Moesgaard Andersen Bøger om forandringer i omverden The dream societyRolf Jensen Jorden er fladThomas L. Friedman Business cyclesLars Tvede SupertrendsLars Tvede 28

29


Download ppt "ASNET Board Strategi værktøjer. Indhold Indledning Overvejelser før strategiprocessen Strategi processen Strategi dokumentet (strategiplanen) Implementerings."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google