Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 1 Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan være i forhold til indkøb af materialer,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 1 Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan være i forhold til indkøb af materialer,"— Præsentationens transcript:

1 15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 1 Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan være i forhold til indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign eller i anvendelsen og genanvendelsen af det eller de produkter, som I producerer. Det kan også styrke jeres omdømme eller gøre jer mindre sårbare overfor prisstigninger eller leveranceproblemer på råvarer. Omdrejningspunktet er at skabe forretning ved at finde det affald og de spildstrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes længere. Mange af de virksomheder, der har fundet måder at minimere affalds og spildstrømme, har også fundet nye indtjeningsmuligheder – ofte ved at gøre affald og spildstrømme til en ressource i egen eller andres produktion. Det har skabt mindre affald, mere forretning og større ressourceeffektivitet. Region Midtjylland vil meget gerne invitere din virksomhed til at deltage i et projekt, som ser, hvor der kan være nye indtjeningsmuligheder for din virksomhed. Det betyder ikke nødvendigvis store ændringer. Men det kræver, at I som virksomhed er klar til engagere jer i et forløb, hvor vi sammen stiller spørgsmål, som kan skabe nye forretningsmuligheder, der kan realiseres. Fra affald til forretning! Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©

2 15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 2 Ideen til projektet er opstået ved at flere og flere danske og udenlandske virksomheder har skabt lavere produktionsomkostninger, mere innovation og flere indtjeningsmuligheder ved at se på det affald og spildstrømme, som opstår i indkøbet, produktionen og anvendelsen af deres produkt. Projektet Baggrund og forløb. Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring © Vi har lært, hvad virksomhederne har gjort, og vi har samlet erfaringerne, så de kan inspirere virksomheder i Region Midtjylland. Det har vi gjort ved at lave et forløb, der er vist i figuren til venstre. De fire faser er: 1.Rekruttering, hvor vi drøfter, hvad der motiverer jer, og hvor I gerne vil fokusere. 2.Innovation, hvor vi skaber en bruttoliste af ideer til nye indtjeningsmuligheder – og vurderer hvilke der er de mest lovende. 3.Afprøvning, hvor den eller de mest lovende ideer tilpasses jeres forretning. 4.Omstilling, hvor ideen sættes i drift i den form og i det omfang, der passer jer bedst

3 3 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 3 1. Rekruttering ›Opstartsmøde med jeres ledelse og nøglemedarbejdere til projektet. ›Input til og godkendelse af handlingsplan, der beskriver projektaktiviteter. 2. Innovation ›Redskaber til innovation (f.eks. på workshop i RM med andre virksomheder) ›Udvikling af ideer (f.eks. på halvdagsworkshop(s) med mellemliggende opgaver) ›Udarbejdelse af business case for mest lovende ideer (med vejledning) ›Dialog med leverandører, kunder eller partnere og muligt samarbejde om udvikling af ideen/ideerne 3. Afprøvning ›Statusmøde om fremdrift og behov for vejledning ›Redskaber til afprøvning (f.eks. på workshop i RM med andre virksomheder) ›Test af ide i jeres virksomhed (med det fokus og omfang, som I vælger) ›Udarbejdelse af forretningsplan for afprøvede ideer (med vejledning) 4. Omstilling ›Statusmøde om fremdrift og behov for vejledning ›Redskaber til omstilling (heldagsworkshop i RM med andre virksomheder) ›Omstilling så de afprøvede ideer forankres i jeres virksomhed (med det fokus og omfang, som I vælger) ›Udarbejdelse af implementeringsplan, så ideernes potentielle udnyttes fuldt ud (med vejledning) Projektet (Bruttoliste af) aktiviteter som I inviteres til at deltage i. Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©

4 Vi tilbyder: ›Et struktureret forløb med formål om sammen at styrke jeres forretning ›Gratis vejledning med afsæt i de erfaringer andre virksomheder har gjort ›Gratis vejledning fra specialister i grøn forretningsudvikling, innovation og tekniske løsninger i produktionen og affaldshåndteringen ›Gratis dokumentation og kommunikation af projektet ›Gratis hjælp fra studerende med speciale i grøn forretningsudvikling. Vi forventer: ›Ledelsesopbakning og ledelsesfokus på projektets forløb og resultater ›Vilje til at investere de nødvendige medarbejderressourcer i projektet ›Vilje til at udvikle og afprøve nye forretningsmuligheder ›En åbenhed om potentielt i at ændre i jeres indkøb, produktdesign, produktion, salg og samarbejdsrelationer – hvis det skaber værdi for jer ›Vilje til at fortælle omverdenen om jeres erfaringer og succeser med projektet Hvad vi tilbyder - og forventer 15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 4 Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©

5 Verden oplever nu et stigende pres på mange ressourcer. Igennem de sidste 10 år er priserne på stort set alle råvarer steget og er nu nået et historisk højt prisniveau. Det presser virksomhedernes indtjening og i nogle tilfælde forsyningssikkerhed, og det sætter stor fokus på ressourceeffektivitet. Det fokus har skabt kreativitet i og imellem virksomhederne. Det har ofte styrket et tværgående samarbejde med leverandører, kunder og samarbejdspartnere om sammen at skabe nye løsninger. Målet er, at det, der bliver smidt væk, kan gå tilbage til producenten, eller tilbage i naturen, uden at gør skade og med nye indtjeningsmuligheder. En analyse foretaget af McKinsey viser, at det økonomiske potentiale ved en mere ressourceeffektiv produktion er stor. Ved at cirkulere mindre end en fjerdedel af alle materialer i EU estimeres det, at besparelsen årligt vil være 3.400 milliarder kroner. En genanvendelse af f.eks. bygningsmaterialer, elektronik, skibe og biler kan skabe fordele for både miljøet og økonomien. Nøgleord: ressourceeffektivitet, genanvendelse og nye samarbejdsformer. De store linjer Baggrunden for projektet 15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 5 Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©

6 Nye forretningsmuligheder 15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 6 Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©


Download ppt "15 OKTOBER 2012 RETHINK BUSINESS 1 Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan være i forhold til indkøb af materialer,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google