Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fire aspekter Ledelsen (strategisk branding)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fire aspekter Ledelsen (strategisk branding)"— Præsentationens transcript:

1 Company branding og company storytelling – mod et mere integreret brandingkoncept

2 Fire aspekter Ledelsen (strategisk branding)
PR-afdelingen (marketing branding) Personaleafdelingen (medarbejderbranding) Kommunikationsafdelingen (stakeholderbranding)

3 Udgangspunktet for brandingen er den strategiske situation:
STRATEGISK SITUATION Vision Hvad er vores vision – Hvor vil vi ideelt set hen? Kernekompetencer Hvad skal vi kunne, hvad skal vi ikke selv kunne? Value proposition Hvad vil vi tilbyde, som de andre ikke kan eller gør? Mission & værdier/grundholdninger Hvorfor er vi her og hvad holder os sammen?

4 Branding rent praktisk Imagepyramide med company branding
Omdømme der kan være mere eller mindre troværdigt 3. Ydre branding Stakeholders 3. Ydre branding Marked 2. Indre branding Integreret proces af at skabe retning og særpræg for forretning, organisation og kommunikation 1. Strategisk branding

5 Integreret Corporate Branding – internt blik
Marketingafdelingens blik: REKLAMEBRANDET Hvordan positionerer og differentierer vi vores koncepter og services i markedet? IMAGE/OMDØMME (Marked/Offentlighed) Ledelsens blik: STRATEGISK BRANDING Hvor skal vi hen, hvad skaber værdi? VISION (Management) Organisations- og HR-afdelingens blik: MEDARBEJDERBRANDET Hvad er det særlige ved vores kultur og kompetencer? IDENTITET (Medarbejdere) Kommunikationsafdelingens blik: STAKEHOLDERBRANDET Hvem skal vi gå i dialog med og om hvad?

6 Storytelling Virksomheder er bærere af historier
Brug af historier integreret branding J.H.Christensen: To tilgange til storytelling: Marketings dominerede tilgang Organisations-teoretiske tilgang

7 Storytelling Marketings dominerede tilgang:
Ledelsen: formel historie eller en fundemental ide omkring virksomheden Ledelsens visioner  Organisations-teoretiske tilgang: Medarbejderne: uformelle dagligdags fortællinger, som giver udtryk for holdninger og værdier Bevidsthed om kultur og problemer

8 Storytelling Én kernefortælling Stærkt brand
Overensstemmelse mellem hvad ledelsen fortæller om virksomheden og hvad medarbejderne tænker og fortæller om virksomheden, hvis man ønsker en troværdig kernefortælling

9 Storytelling Andre interessenter (kunder, NGO’er osv.)
Alt i alt: Mange forskellige historier – der skal imødekommes og samles i en fælles kernefortælling

10 Image-rekruttering som medarbejderbranding
Medarbejderbranding er et meget bredt felt. Her fokuseres på ’Image-rekruttering’ integrerer rekruttering, kommunikation og firmaets værdier Sigter mod fremtidige kandidater til jobs Dækker også over refleksioner over hvilke værdier som skal være fundament for dialogen med fremtidige kandidater Involverer ofte interne historier Image-rekruttering og medarbejder-branding er kompatible processer.

11 Rekrutteringsværdier og branding
Rekrutteringsværdier/henvendelser kan skabe troværdighed omkring branding, fordi henvendelsen har et formål Employee branding er den mest oversete form for branding

12 Eksempel: people@ericsson.dk
Kommunikation af værdier kan understøttes af meningsfulde historier og eksempler Fx værdien ’Innovation’. Understøttes af medarbejderhistorier om hvordan Ericsson giver plads til udvikling og ny-tænkning På denne måde kan der skabes troværdighed omkring præsenterede værdier Kommer tilbage til medarbejderne, der også bliver gjort mindet om værdierne og historierne

13 Løbende forandring Værdier er ikke komplette eller definitive. Der sker løbende kontemplering og forhandling med stakeholders. Der kan ske ’mutationer’, dvs. et nyt input eller perspektiv på organisationen (fra fx. en ny medarbejder) Recruitment branding er medvirkende til at gøre firmaet refleksivt Selv traditionelle firmaer kan flytte sig over i det refleksive domæne. (Fra single-loop til double-loop-læring. Altså at man går fra at stille spørgsmål til metoden til at stille spørgsmål ved de underliggende værdier, motiver og formål). Ved hjælp af værdierne, konkretiseret i historier, kan medarbejderne prioritere og finde egen vej i deres opgaver Medie-boomerang’en: At medarbejderne hører (også udefra) om firmaets forandring og retning og derfor ’får tillid’. Således hjælper de selv til at skabe forandringerne

14 Refleksivitet og måling af branding
I det moderne videns- og netværkssamfund, SKAL firmaet være refleksivt. Nødvendigt at se på observationer fra både interne og eksterne aktører. Firmaet kan hele tiden vælge retninger og måder at udtrykke værdier på. Med dette udgangspunkt kan man vælge strategisk integration og differentiering af branding Gennem interviews med stakeholders (interne og eksterne) kan man teste styrke og karakter af de fire brandingdimensioner Analysemodellen på s. 105 i kompediet kan bruges til at prioritere vægten på dimensionerne og se på hvilke ’stories’ der bliver fortalt inden for hver dimension.

15 Eksempler


Download ppt "Fire aspekter Ledelsen (strategisk branding)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google