Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA"— Præsentationens transcript:

1 Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA
Projektorganisering Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA

2 Hvad er et projekt? Begrebet projekt stammer fra latin og betyder at lave et udkast eller en plan. Det vil sige, at det at projektere er det samme som at planlægge. Et projekt er løsningen af en opgave inden for en given tidsramme ved hjælp af tildelte ressourcer

3 Hvad er et studieprojekt?
Vigtigt at vide: Formålet er at opnå LÆRING mere end at opnå et konkret resultat Målet med et studieprojekt er FASTSAT på forhånd, og kan derfor ikke ændres undervejs i projektet Resultatet realiseres IKKE i virkeligheden men forbliver en beskrivelse Alle deltagere i projektet forventes at kunne løse ALLE OPGAVER

4 Plan for dette modul: Faseopdeling Gruppeopgave 1 Roller i projektet
Personlige roller Checkliste til projekthåndbog Gruppeopgave 2

5 Faseopdeling Når man i et projekt taler om en fase betyder det:
at man inden for en afgrænset tidsperiode har behov for at få udført nogle nærmere fastlagte arbejdsopgaver. En fase definerer udførelsen af fastlagte opgaver

6 Faseopdeling / Virksomhedsspillet
Hovedområde Aktiviteter/opgaver Etablering Gennemlæsning af materialet Fastlæggelse af faser Uddelegering af arbejde Fastlægge strategi Valg af produktområder/opgaver Fastlægge tidsplan Fastlægge arbejdsfordeling Gennemførelse Opfølgning på de nyeste aktiviteter Analyse af resultat Vurdering af muligheder ifht. strategi Valg af næste træk Indrapportering til system Dokumentation til rapport Forberedelse til næste træk Evaluering Hvordan er resultatet? Hvordan forløb vores samarbejde? Hvordan var vores forberedelse? Hvordan forløb vores beslutningsrunder? Hvordan er vores dokumentation af forløbet? Hvad kan vi lære til næste projekt?

7 Gruppeopgave 1 Diskuter listen med aktiviteter/opgaver på side 5 (slide ovenfor) og tilføj evt. nye Foretag en opdeling af aktiviteterne i faser og skriv dem ind i Projekthåndbogen skema 1 I har 20 minutter til denne opgave Det forventes at I har læst materialet om Projektorganisering til og med side 5 Det forventes at I har læst materialet om Virksomhedsspillet

8 Roller i projektet En rolle er den forventede måde, hvorpå vi udfører en bestemt opgave, funktion eller job Det skal understreges, at der ved roller ikke er tale om at spille skuespil. Rolleteorien fokuserer på, at vi optræder på forskellig vis i forskellige situationer – blandt andet afhængig af de forventninger der er til os.

9 Roller i projekter Eksempler på roller i projekter Rolle i projektet
Opgaver Projektleder Har et overordnet overblik Leder og fordeler arbejdet Repræsenterer projektet udadtil Dokumentansvarlig Ansvar for at holde styr på flowet af dokumenter i gruppen Ansvar for at hele tiden at samle de nyeste versioner af dokumenterne Tidsplanansvarlig Ansvar for at holde tidsplanen ajour Ansvar for at sætte dagsorden ifht tidsplan Ressourceansvarlig Ansvar for at gruppen overholder de ressourcekrav den er underlagt, som f.eks. tid, penge, arbejdskraft Procesansvarlig Ansvar for at samarbejdet i gruppen forløber som aftalt Ansvar for at være mægler ved konflikter

10 Personlige roller Vores personlige identitet er et resultat af
de træk vi har arvet plus de vaner og den adfærd vi har tilegnet os gennem samværet med andre. Når andre betragter os, opfatter de at vi spiller en rolle der i situationen passer med vores identitet – vores personlige rolle

11 Personlige roller – Adizes test
Adizes har udviklet en test, der forsøger at kortlægge hvilke roller og hvilke identiteter, der er mest fremherskende hos os Resultatet er meget afhængigt af den situation, der er gældende i forbindelse med udfyldelsen Der er ikke noget rigtigt og ikke noget forkert resultat Vi har alle noget af alle de fire roller i os, blot er vi bedre til nogle af rollerne.

12 Personlige roller – Adizes roller
De fire rolleprofiler: Rolle Kendetegn Fokusområde Producent Ihærdig, arbejdsom Altid parat til at tage et ekstra nap Hvad skal vi lave? Administrator Omhyggelig, regelorienteret Sikrer sig at alt følger reglerne og alt registreres Hvordan skal vi udføre det? Entreprenør Idérig, fremtidsorienteret Finder helst på en ny idé hver dag og glemmer hurtigt de gamle idéer Hvad nyt kan vi lave? Integrator Samarbejdsorienteret, konfliktløser Vil helst have at alle deltager og at samarbejdet forløber ordentligt Hvem skal være med?

13 Checkliste til Projekthåndbog
Opgave Aktivitet Henvisning Overblik Gennemlæs materialet grundigt Faseopdeling Opdel projektet i faser 2.2 Faser i virksomhedsspillet side 4 Rollefordeling Beslut jer for hvilke rolletyper der skal være i projektet 3.1 Rollebegrebet side 6 Test jeres rolleprofil 3.2 Personlige roller side 7 Fordel roller i projektet i forhold til rolleprofiler Opstil kontrakt Træf beslutning om følgende og skriv det ned: Mødedisciplin Arbejdsindsats Rollefordeling (se ovenfor) Sanktioner Alle underskriver

14 Samarbejdskontrakt Indhold Beskrivelse 1. Mødedisciplin
2. Arbejdsindsats 3. Rollefordeling* 4. Sanktioner 5. Øvrige forhold Navn Underskrift

15 Gruppeopgave 2 Start med at beskrive de roller I etablerer i projektet (skema 2) Udfyld testen om personlige roller (Adizes) Når alle er færdige med testen udfyldes skema 3 i fællesskab Udfyld kontrakten i skema 4 og underskriv I har 60 minutter til denne opgave


Download ppt "Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google