Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Administrative pejlemærker i BUF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Administrative pejlemærker i BUF"— Præsentationens transcript:

1 Administrative pejlemærker i BUF
Dialogproces

2 Baggrund - hvorfor administrative pejlemærker?
Direktionen har besluttet, at BUF’s designprincipper skal erstattes af administrative pejlemærker i lighed med de faglige pejlemærker, der er udviklet for folkeskole og dagtilbud De administrative pejlemærker skal: beskrive de grundlæggende værdier som BUF´s administrative organisation består af og udvikles efter. skabe en klar fortælling om de forandringer, som allerede er gennemført i BUF. pege fremad og dermed understøtte BUF i fremtidige organisatoriske forandringer.

3 Hvad kendetegner et administrativt pejlemærke?
Kvalitetskriterier – hvad kendetegner et godt administrativt pejlemærke?: De skal altid starte med et værdiudsagn, der kan stå alene efterfulgt af en opfølgende uddybning - ”det betyder at…”. De skal enkelt beskrive hvordan vi arbejder og hvad vi stræber i mod, således at de udgør BUF’s identitet for den administrative organisation. De skal være konkrete, simpelt formuleret og handlingsanvisende. Succeskriterier – de administrative pejlemærker har været en succes: Når de skaber klarhed over, hvorfor vi er organiseret, som vi er Når de er retningsanvisende for den løbende udvikling af organisationen – nu og fremover Når de er kendte af alle administrative medarbejdere

4 De 7 administrative pejlemærker
Solid politisk betjening: Vi sikrer politikerne robuste beslutningsgrundlag og rettidig eksekvering. Det betyder, at vores beslutningsoplæg altid er funderet i velkommunikeret og saglig faglighed. Og at vi altid tilstræber rettidig og grundig eksekvering. Børnene i centrum: Vi har altid effekten hos børn og unge i centrum for vores arbejde. Det betyder, at vores opgaveløsning skal præges af et vedholdende fokus på at forbedre forholdene for børn og unge i København gennem gode rammer og faglige resultater.

5 De 7 administrative pejlemærker
Behovsstyret faglig support: Vi yder faglig support til institutioner og skoler med afsæt i deres behov og med respekt for deres faglige viden. Det betyder, at vi starter med institutioner og skolers konkrete behov og her fra yder professionel, kvalificeret og serviceorienteret faglig support, så de kan lykkes endnu bedre. Dialogbaseret ledelse: Vi leder og styrer BUF gennem ledelsesstrengen med tillid og dialog. Det betyder, at der er tydelige rammer og klare mål, at vi bruger MED til at sikre solid inddragelse og at vi har tillid til, at alle yder deres bedste og påtager sig deres ansvar. Sammen bruger vi dialog og ledelsesinformation til at følge op og handle på resultater.

6 De 7 administrative pejlemærker
Afbureaukratisering: Vi arbejder for et enkelt og smidigt BUF. Det betyder, at vi stræber efter en afbureaukratiseret organisation, som effektivt bruger ressourcer og kompetencer. Og at vores administrative support er standardiseret og enkel med udgangspunkt i skoler og institutioners konkrete behov. Tillidsfuldt samarbejde: Vi samarbejder med tillid og respekt overalt i BUF. Det betyder, at vi arbejder for at nedbryde faggrænser, skabe høj videndeling og tæt koordination både i og imellem vores mange enheder.

7 De 7 administrative pejlemærker
Effektiv resurseudnyttelse: Vi er økonomisk ansvarlige og udnytter vores ressourcer optimalt og effektivt. Det betyder, at vores budgetter altid er forankret i både økonomi og faglighed og har fokus på den samlede forretning, så vi opnår den højest mulige kvalitet for pengene.

8 Fælles Drøftelse Er de administrative pejlemærker rummende for de værdier som BUF’s administration grundlæggende består af og udvikles efter? B) Hvordan kan MED organisationen medvirke til implementering af de administrative pejlemærker?

9 Næste skridt Februar – (medio) marts - dialogproces i BUF med følgende interessenter: Chefgruppen MED – organisationen – Hoved MED, HNG MED og Lokal MED for områdeudvalg Fagkontorer (Ultimo) marts – resultater fra dialogprocessen samles og sidste finpudsning af de Administrative Pejlemærker Direktionen godkender de Administrative Pejlemærker og plan for implementering – april 2014 Frem mod sommer implementeres de Administrative Pejlemærker i BUF


Download ppt "Administrative pejlemærker i BUF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google