Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 4 – Fordybelses- og fornyelsesfasen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 4 – Fordybelses- og fornyelsesfasen"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 4 – Fordybelses- og fornyelsesfasen

2 Fordybelsesfasen - dybdeanalyse
Formål Etablere en grundig forståelse af den nuværende arbejdspraksis samt forståelse af hvorfor den er sådan jvf. princippet om at arbejdspraksis skal opleves. Konstatere mål, problemer, behov og ideer til løsning - både IT-relaterede, organisatoriske og uddannelsesmæssige

3 Fordybelsesfasen - dybdeanalyse
Hvorfor skal vi kende nuværende arbejdspraksis ? Fordi vores design skal bygge på og respektere de grundlæggende holdninger og traditioner omkring samarbejdsmønstre, men stadig være nyskabende fordi arbejdspraksis ikke altid er bevidst hos ledelse og ansatte

4 Situationer

5 Aktiviteter

6 Teknikker og produkter
Observation, forskellige former In-situ interview Dokumentanalyse Workshops Produkter Rige billeder Beskrivelser af arbejdspraksis Aktører – Scenarier/use cases Diagnostiske kort

7 Rige billeder

8 Kortlægning Teknik: problemer, ideer til løsninger m.m. nedskrives på en stor tavle eller store ark papir, organiseret i kolonner med forskellige overskrifter. To typer kortlægning: Diagnostiske kort – problematiske situationer Virtuelt kort – afprøve idéer til forandring Problem Årsag Konsekvens Ideer til løsning Ideer til løsning Handlinger Konsekvenser Vurdering

9 Kortlægning

10 Fordybelsesfasen - dybdeanalyse
Disposition for rapport Baggrund og fokus Væsentlige karakteristika ved arbejdspraksis (rige billeder, tekstuelle beskrivelser af arbejdspraksis osv.) Mål, problemer, behov og ideer til løsning (diagnostiske kort ) Forslag til prioritering

11 Fornyelsesfasen - visionsudvikling
Formål Skabe en eller flere samlede visioner for, hvordan man kan indfri de mål, behov og muligheder, der er afdækket i fordybelsesfasen, så de ligger inden for eller i forlængelse af virksomhedens forretnings- og IT-strategier. Med samlet vision menes at de skal omhandle såvel IT-systemernes funktion, grænseflade, tekniske platform, arbejdets organisering og uddannelse af brugere.

12 Situationer

13 Aktiviteter

14 Fornyelsesfasen - visionsudvikling
Teknikker til at udvikle og samle ideer til IT-systemet og arbejdsorganiseringen Workshops Eksperimenter med prototyper Mock-ups til simulering af arbejdsgange Brainstorming 4 grundregler: 1. Ingen kritik, 2. Mange idéer, 3. Vilde idéer, 4. Ide forbedring Fremtidsværksted 5 faser: Forderelsesfasen, Kritikfasen, Fantasifasen, Virkeliggørelsesfasen, Opfølgningsfasen Virtuelt kort Husk at være visionær -> liste over krav til funktioner og skærmbilleder (input til den samlede vision)

15 Fornyelsesfasen - visionsudvikling
Resultat af fornyelsesfasen Visioner om den samlede forandring, der omfatter: IT-systemernes funktion og grænseflade IT-platform Arbejdets organisering Kvalifikationer hos de ansatte Nye serviceydelser og produkter Omkostninger, fordele og ulemper i forhold til: IT-systemerne Arbejdets organisering og uddannelsesbehov Virksomhedens forretnings- og IT-strategier Strategi og plan for realisering: Teknisk Organisatorisk Eventuelle mock-ups eller prototyper

16 Disposition for hele forundersøgelsesrapporten
Forberedelsesfasen Udgangspunkt Organisering Interessentanalyse Metode Fokuseringsfasen Virksomhedsbeskrivelse Interne forhold Omgivelser Forretningsstrategi og IT-strategi SWOT-analyse Projektets arbejdsområder Fordybelsesfasen Dataindsamling, beskrivelser af nuværende arbejdspraksis Referat af obs. og interviews Rigt billede Mål, problemer, behov og ideer til løsning Diagnostiske kort Forslag til prioritering Fornyelsesfasen Visioner om den samlede forandring Strategi og plan for realisering Eksperimenter med prototyper Konklusion på forundersøgelse Valg af vision


Download ppt "Lektion 4 – Fordybelses- og fornyelsesfasen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google