Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 PRINCIPPER Organisationsstrukturen bygger på en klar adskillelse af Vision, strategi, udvikling, politik og den daglige drift Der foreligger beskrivelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 PRINCIPPER Organisationsstrukturen bygger på en klar adskillelse af Vision, strategi, udvikling, politik og den daglige drift Der foreligger beskrivelser."— Præsentationens transcript:

1 1 PRINCIPPER Organisationsstrukturen bygger på en klar adskillelse af Vision, strategi, udvikling, politik og den daglige drift Der foreligger beskrivelser af opgaver, ansvar og kompetence for alle områder og individuelle positioner i DMU De frivillige ledere og ansatte medarbejdere er valgt/udpeget for deres ekspertise og engagement og er respekteret for deres indsats Engagement, involvering og ansvarlighed fra alle frivillige ledere og ansatte danner DMU’s fundament God repræsentation af kvinder, kørere og den yngre generation i ledende positioner Kære alle DMU er ved at indføre en ny struktur og i den forbindelse skal ledelsen af dansk Road og Drag Racing omorganiseres, således at der nedsættes en Sportskommission (den politiske ledelse) og en række sportsudvalg, der skal varetage den daglige drift. Målet er en ny dynamisk organisation, som kan udvikle sporten fremover. Vi søger personer, der vil være med til at sætte deres fodaftryk på dette. Med andre ord, så beder vi klubberne om at være behjælpelige med at finde personer til den nye kommission og de nye sportsudvalg. Ved at være med til at finde og pege på personer til DMUs ledelse, sikrer I jer også medvirken i beslutningerne og medindflydelse på fremtiden. Der skal således findes personer til: Sports Kommissionen(SK) Af udvalg er det planen at der nedsættes følgende sportsudvalg: Road Racing udvalg Mini RR udvalg Drag Racing Udvalg Bane udvalg Trackday udvalg Touring udvalg Er der spørgsmål står SD RR DR(Sports Kommissionen) til rådighed med svar og gode råd. Udfyldte skemaer med personnavne bedes returneret til DMUs sekretariat senest den 1. december 2009. Ny organisation - Sportskommission Road Racing - Drag Racing

2 Ny organisation Sportsudvalg Road Racing, Drag Racing SPORTSUDVALG  Udpeges af den enkelte sportskommission  Antal medlemmer af et sportsudvalg kan maksimalt være 4 (inklusiv én kørerrepræsendtant)  Sportsudvalgsformanden deltager på 1-2 møder årligt med sportskommissionen eller efter behov.  Der afholdes 3-4 møder årligt  Alle sportsudvalg udarbejder en skriftlig årsrapport som udarbejdes inden det årlige klublederseminar (rapporten skal indeholde status samt eventuelle forslag til ændringer til kommende sæson)  Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af det enkelte sportslige område indenfor reglementet og det fastlagte budget  Sportsudvalget er ansvarlig at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt  Udarbejdelse af forslag til sportslige reglementsændringer  Løbs kalender  Godkendelse af Løbs tilladelser (Tillægsregler)  Udarbejdelse af dommerlister til godkendelse af sportskommissionen  Opfølgning på dommerrapporter  Behandling og pådømmelse af tvistigheder og protester, herunder om nødvendigt korrektion af foretagne dommerkendelser  Sager afgjort af et sportsudvalg kan ankes til sportskommissionen  Godkendelse af baner  Overvågning af sikkerheds- og miljøforhold

3 Medlemmer til Road Racing udvalg Udvalgene skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at udvalgene præsenterer flere klubber. Udvalget er ansvarlig for eget budget der er tildelt fra sports kommissionen i forhold til budget og aktivitet. De af sports kommissionen udpegede medlemmer vil blive bedt om at komme med oplæg til egne kompetencer inden for reglementet og det området de præsenterer. Kompetencer og arbejdsområder godkendes af sports kommissionen efterfølgende. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. Herunder er eksempler på opgaver: - Udarbejdelse af forslag til sportslige reglementsændringer - Godkendelse af Løbs tilladelser (Tillægsregler) - Løbs kalender Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportsudvalg Road Racing 3

4 Medlemmer til udvalg Udvalgene skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at udvalgene præsenterer flere klubber. Udvalget er ansvarlig for eget budget der er tildelt fra sports kommissionen i forhold til budget og aktivitet. De af sports kommissionen udpegede medlemmer vil blive bedt om at komme med oplæg til egne kompetencer inden for reglementet og det området de præsenterer. Kompetencer og arbejdsområder godkendes af sports kommissionen efterfølgende. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. Herunder er eksempler på opgaver: - Udvikling af Mini RR sporten - Udarbejdelse af forslag til sportslige reglementsændringer - Godkendelse af Løbs tilladelser (Tillægsregler) - Løbs kalender Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportsudvalg Mini RR 4

5 Medlemmer til udvalg Udvalgene skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at udvalgene præsenterer flere klubber. Udvalget er ansvarlig for eget budget der er tildelt fra sports kommissionen i forhold til budget og aktivitet. De af sports kommissionen udpegede medlemmer vil blive bedt om at komme med oplæg til egne kompetencer inden for reglementet og det området de præsenterer. Kompetencer og arbejdsområder godkendes af sports kommissionen efterfølgende. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. Herunder er eksempler på opgaver: - Udvikling af Mini DR Junior sporten - Udarbejdelse af forslag til sportslige reglementsændringer - Godkendelse af Løbs tilladelser (Tillægsregler) - Løbs kalender Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportsudvalg Drag Racing 5

6 Medlemmer til udvalg Udvalgene skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at udvalgene præsenterer flere klubber. Udvalget er ansvarlig for eget budget der er tildelt fra sports kommissionen i forhold til budget og aktivitet. De af sports kommissionen udpegede medlemmer vil blive bedt om at komme med oplæg til egne kompetencer inden for reglementet og det området de præsenterer. Kompetencer og arbejdsområder godkendes af sports kommissionen efterfølgende. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. Herunder eksempler på opgaver: - Sikre den bedst mulige sikkerhed på nye og gamle baner - Vedligeholde eksisterende godkendelser - Samarbejde med miljøorganisationen i DMU herunder sanitære og overnatning - Sikre samarbejde mellem bane ejer/ lejer og klub/ arrangør Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportsudvalg Bane Udvalg 6

7 Medlemmer til udvalg Udvalgene skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at udvalgene præsenterer flere klubber. Udvalget er ansvarlig for eget budget der er tildelt fra sports kommissionen i forhold til budget og aktivitet. De af sports kommissionen udpegede medlemmer vil blive bedt om at komme med oplæg til egne kompetencer inden for reglementet og det området de præsenterer. Kompetencer og arbejdsområder godkendes af sports kommissionen efterfølgende. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. Herunder er eksempler på opgaver: - Sikre en god kommunikation mellem arrangører/ Klub og aktiviteter - Udvikling af samarbejde med det formål at udbrede sporten - Sikre en løbende tilgang af nye medlemmer - Åbne nye muligheder for sportens udøvere på amatør Niveau - Køreundervisning / Fritidskørsel/ uddannelse af kørere Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportsudvalg Trackdays udvalg 7

8 Medlemmer til udvalg Udvalgene skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at udvalgene præsenterer flere klubber. Udvalget er ansvarlig for eget budget der er tildelt fra sports kommissionen i forhold til budget og aktivitet. De af sports kommissionen udpegede medlemmer vil blive bedt om at komme med oplæg til egne kompetencer inden for reglementet og det området de præsenterer. Kompetencer og arbejdsområder godkendes af sports kommissionen efterfølgende. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. -Skabe en ny sportsgren ”orienteringsløb / pålidelighedsløb/ Rally - Etablering af nye klubber der støtter op om RR – DR og Touring Sport - Socialt samvær omkring at være Motorcyklist i samarbejde med eksisterende foreninger Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportsudvalg Touringsudvalg 8

9 9 Vision, Strategi, udvikling og politik Daglig drift DMU 2010 – ORGANISATION

10 Medlemmer til Sports Kommission (SK) Sportskommissionen skal besættes med medlemmer der har interesse og viden om det enkelte område og som ønsker at bidrage med viden og engagement, det tilstræbes at sportskommissionen præsenterer flere klubber. Medlemmer indstilles af klubberne ved repræsentantskabet efter gældende vedtægter. Sportskommissionen er ansvarlig for budget i forhold til hovedbestyrelsen og har det overordnede ansvar for sportsudvalgene i forhold tildelte budgetter og ansvarsområder. Af Sportskommissionens udpegede medlemmer deltager formanden og et kommissionsmedlem ved HB’s møder. Medlemmer til kommissioner og paneler på tværs vælges efter planen i ny organisation og det er muligt at sidde i flere steder. Paneler vælges af HB og Sportskommissionen. Sportskommissionens medlemmer og HB medlemmer vælges af repræsentantskabet. Klubberne indstiller minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Brug venligst skemaet på denne side eller send en mail med detaljerne. Herunder er eksempler på opgaver: - Overordnet ansvar for udvalgene - Referer til DMU’s Hovedbestyrelse og deltage i møder - Ansvarlig for udvikling af sportslige strategier og udviklingsaktiviteter - Overordnet ansvarlig for de sportslige aktiviteter Navn, klub, kontakt info.Interesseområde 1. 2. 3. 4. 5. Sportskommission RR -DR 10

11 11 DMU 2010 – ORGANISATION Medlemmer til sportsskommissionerne vælges efter reglement.


Download ppt "1 PRINCIPPER Organisationsstrukturen bygger på en klar adskillelse af Vision, strategi, udvikling, politik og den daglige drift Der foreligger beskrivelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google