Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De nye kommunikationspolitikker - hvad skal de indeholde?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De nye kommunikationspolitikker - hvad skal de indeholde?"— Præsentationens transcript:

1 De nye kommunikationspolitikker - hvad skal de indeholde?
Oplæg ved seminar 4. maj, Randers Rådhus Kommunikationsgruppen & Freelance gruppen I Dansk Journalistforbund Oplægsholdere: Kommunikationsrådgiver Karin Sloth & borgerservicekonsulent Lars Elmsted Petersen Rådgivning og undervisning

2 Barnets navn ? Mission og Kommuni- Vision for personaleblad Kations
plan Kommuni- kations- strategi Kommuni- kations politik Kanal- strategi Presse- politik Mission og vision for web Rådgivning og undervisning

3 Forskellige etiketter
Manglende entydighed, for hvad der betegnes som strategi - politik - plan I kommuner vedtages politikker, der definerer de strategiske mål – og man har politik områder, som der er servicemål for Indenfor kommunikation definerer ”politik”, de værdier, som der skal arbejdes efter Rådgivning og undervisning

4 Strategi og politik Strategien skal beskrive kommunikations rolle i forhold til vision og mission. Strategien skal godkendes på ledelsesniveau. Kommunikationspolitikken skal udspringe af organisationens værdier og beskrive, hvordan der skal kommunikeres for at medarbejdere handler i overensstemmelse med organisationens værdier. Rådgivning og undervisning

5 Delstrategier og delmål
En kommunikationsstrategi kan udmøntes i en række kommunikationsplaner for eksempel bør alle afdelinger udarbejde en plan for deres del af kommunikationsarbejdet. Kommunikationsplanerne skal være forankret i såvel kommunikationsstrategi som kommunikationspolitik. Kommunikationsplanen skal være operationel med klare mål, handlinger og være tidsafgrænset Rådgivning og undervisning

6 Delstrategier Der vil helt naturligt være et behov for at præcisere de overordnede strategiske mål i en række delstrategier Det kan være for de forskellige: Forvaltninger Interessentgrupper Politikområder Enkeltstående initiativer som høringer, oplysningskampagner osv. Rådgivning og undervisning

7 Kommunikationsplanen
Enhver strategi skal udmøntes i en plan strategi politik kommunikationsplan Planer skal være forankret i såvel strategi som politik Rådgivning og undervisning

8 Kanalstrategier Der vil helt naturligt være en række kommunikationskanaler, som I vælger i jeres kommune: Hjemmeside Intranet Personaleblad Nyhedsbreve Servicedekl. Foldere Debataviser Pressen Her bør I også udarbejde kanalstrategier for hver af disse medier, der indeholder målgruppe og strategisk mål i forhold til mediet - samt en plan for hvordan I vil gøre det. Rådgivning og undervisning

9 Projektledelse Hentet fra projectplace.com Rådgivning og undervisning

10 GANT skema Hentet fra projectplace.com Rådgivning og undervisning

11 Rådgivning og undervisning

12 Interessentgruppen Forudsætningen for en vellykket plan er et klart billede af, hvem I skal kommunikere med. Få et overblik over de mange forskellige interessenter. Hvad vil I de forskellige grupper? Har de fælles træk med hensyn til profil og interesser i forhold til jeres budskab, så I kan benytte en ensartet kommunikation eller kræver de særlige kommunikations tiltag Rådgivning og undervisning

13 Centralt for interessentanalysen
Rådgivning og undervisning

14 Indplacering af interessenter
Positiv interesseret Ønsket placering Passiv Aktivt interesseret Mest risikable placering af interessenter Negativ interesseret Rådgivning og undervisning

15 Profil på modelperson Navn Køn alder Uddannelse Indtægt Civilstatus
Interessentanalyse kan med fordel danne grundlag for at udarbejde modelpersoner og dermed et billede af de typiske repræsentanter for de pågældende grupper. På den måde systematiserer I den eksisterende viden i organisationen. Navn Køn alder Uddannelse Indtægt Civilstatus Bolig Bopæl Erhverv Fritidsinteresser Livsfilosofi herunder holdning til arbejde Sociale relationer Engagement i forhold til kommunikation Rådgivning og undervisning

16

17 Politisk ledede organisationer
Indtil nu – alt besluttes via demokratiske spilleregler – er det flertal er det vedtaget Demokratiets svagheder: At ”flokken” ikke vidste hvad det gik ud At ”flokken” ikke kunne se at det vedrørte dem At ”flokken” ikke kunne gennemskue indholdet At ”flokken” ikke gad deltage i beslutningen At der er et passivt flertal imod en demokratisk vedtaget beslutning Rådgivning og undervisning

18 Analysen er altafgørende
Ikke mindst i politisk ledede organisationer er den forudgående analyse og opfølgning i form af evalueringer og målinger meget vigtige arbejdsredskaber Rådgivning og undervisning


Download ppt "De nye kommunikationspolitikker - hvad skal de indeholde?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google