Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015."— Præsentationens transcript:

1 COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015

2 Dagens mål er at nå ……  Hvad er coaching?  Menneskesyn & Holdninger & Principper  Udvalgte metoder? o GROW-modellen, blokeringer o Stjernecoaching, forhindringer o Livshjul o Spørgsmål o Værdier o Referencer Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

3 Og så…. Teori Menneskesyn Principper Metoder Personlig udvikling  Grundindstilling  Værdier (bevidstgøre)  Fokusering  Empati Praksis Coaching og træning Refleksion over praksis Supervision Faglig udvikling Etik & professionalisme Grundindstilling til praksis Samtalestruktur Anvende teori i praksis Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

4 Hvad er Coaching - nogle definitioner Coaching er en kommunikationsform, der fremmer handling og læring på det personlige og faglige plan, gennem bevidstgørelse, udfordring og motivation. (Gjerde, 2006) Coaching handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde. (Manning, 2005) At opdage og udnytte sit fulde potentiale. (Manning, 2005) Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

5 Coaching har……  Et Optimistisk menneskesyn  En Løsningsorienteret tilgang  En Søgende tilgang med fokus på Muligheder & Alternativer  En Anerkendende, nysgerrig og empatisk måde at kommunikere på Kilde 1 Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

6 Mennesket vokser via coaching Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

7 GROW – modellen Whitmore, Landsberg & Fine (patent på GROW i 2000) Kilde 1 G oal R eality O ption W hen/Wh o/Will Fines 4 kritiske udviklings- niveauer & fejl: G: kommer ingen vegne R: kender ikke den præcise virkelighed O: for få muligheder ml. G & R W: kender ikke næste trin eller mangler forpligtelse til udførelsen Elsebet Gjetting 8. sept. 2015 Whitmore & Landsberg  MÅL (og langtidsmål)  NU-SITUATION (udforsk, tjek antagelser)  VALG & ALTERNATIVER (brainstorm, forslag, vælg)  PLAN (tid, behov, motivation) & OPSUMMERING (forhindringer & skridt for skridt)

8 Blokeringer iflg. Landsbergs model kilde 1 1) Problem 2) Ideelt/Ønsket resultat 4) Brainstorm ideer til løsninger 3) Blokeringer: a. Klienten b. Andre c. Situationen Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

9 Øvelse: GROW G oal R eality O ption W hen/Who/Will MÅL  NU-SITUATION  VALG & ALTERNATIVER  PLAN/OPSUMMERING  Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

10 Stjernecoaching - 6 trin kilde 2 De 6 trin 1. Sæt mål og nå dem 2. Hvad forhindrer dig? 3. Skab motivation 4.. Bryd mønsteret 5.. Alternativer og Plan 6. Den gode afslutning Metoder Ad 1) Afklar specifikke mål, opnå ønsker evt. via livshjul Ad 2) De 4 undskyldninger: ikke tid, ikke penge, ikke kompetencer, ikke ressourcer Ad 3) Parat  Beslutning  Handling Ad 4) Afdæk hvad & hvorfor  indsigt  virksomt  aktiv ændring Ad 5) Hvad & Hvorfor & Hvordan Ad 6) Forpligtelse, gensidig feedback Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

11 Mål ift. den ønskede situation  Hvordan vil du gerne have det i stedet for?  Hvad skal være anderledes?  Hvordan ved du når det er opnået?  Hvad er vigtigt ved at få det du ønsker?  Hvad vil andre lægge mærke til?  Hvad er effekten af at opnå dine ønsker og mål?  Evt. hvilke ressourcer vil du så have adgang til? Egne oplevelser/Gjetting Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

12 Livshjul x x x x Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

13 Livshjulet (http://idcoach.wikispaces.com/Livshjulet) Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

14 Forhindringer  Gamle mønstre  Frygt for andres meninger  Prioritering af værdier  Frygt for at mislykkes  Manglende handlekraft  Manglende selvværd  Frygt for ikke at gøre det rigtige  Egne regler (bør og ikke-bør se ud eller være)  Frygt for at miste kontrollen Kilde 2 Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

15 Eksempel: At tage ansvar Udsigten fra Penthouselejligheden er fantastisk Penthouselejlighed Giver slip på offerrollen, flow, gør mit bedste, kan & vil 1.Sal Tager ansvar for offerrollen (egne reaktioner, følelser, handlinger), motiveret for at gøre noget aktivt Stuen Erkendelse af offerrollen, vælger at gøre ngt. ved det Kælder Offer - frustreret, passiv, giver andre skylden Kilde 2 Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

16 Spørgsmål skal være……  Positive  Mulighedsorienterede  Tydelige og klare  Varierede  Engagerende  Afpasset situationen  Motiverende  Kortfattede og præcise  Metaforiske, kreative  Konfronterende hvis nødv.  Passende varme  Medfølende  Forstående  Ærlige Kilde 2 Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

17 Hvad er værdier?  Ledestjerner  Pejlemærker  Det vigtigste  Grundantagelser  Grundlæggende principper  Vejviser for vore handlinger, vurderinger, holdninger Kilde 1 Usynlige værdier Synlige værdier via begrundelser og handlinger Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

18  Noget at styre efter  Lettere at prioritere  Giver ord på følelser, intuition, tanker…  Hurtigere nå til målet  Giver vejen mod målet mere nydelse Hvorfor er værdiafklaring vigtig? HVIS – vi arbejder på tværs af værdier kan ubalance opstå - såsom:  Irritation, vrede, ked af det, skyldfølelse, skam…. bevidst eller ubevidst  Indre konflikt (vil-kan-skal)  Manglende sammenhæng ml. det vi ved, føler, gør BALANCE mellem Værdier + Handlinger giver større selvværd, tilfredshed, lykke Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

19 Øvelse: Værdiafklaring 1) Hvad driver dig fremad og får dig til at stråle? 2) Hvad er vigtigst for dig? 3) Hvad er det værste for dig? (evt. det modsatte af 2) Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

20 2) Hvilke FÆRDIGHEDER brugte du? Hvad kan du gøre for at få flere positive øjeblikke? Elsebet Gjetting 8. sept. 2015

21 Referencer 1.Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. Susann Gjerde, Forlaget Samfundslitteratur, 2006 2.Coaching. Sofia Manning, Aschehoug, 2005 (e-bog, 2008 & Ny udgave kommer marts 2016) 3.Coaching for viderekomne. Kim Gørtz, Frydenlund, 2008 Der findes et hav af bøger om coaching fx følgende titler: Coach dig selv, Coaching – fokus på samtalen, Systemisk coaching, Narrativ coaching, Psykodynamisk coaching, Coaching – læring og udvikling, Coaching og konflikthåndtering, Praktisk stresscoaching, Kognitiv coaching, Coaching i organisationer, Coaching på jobbet, Ledelsesbaseret coaching, Lederen som teamcoach,……. Elsebet Gjetting 8. sept. 2015


Download ppt "COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google