Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning af eleven 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning af eleven 1."— Præsentationens transcript:

1 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning af eleven 1

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre eleven Skabe struktur for eleven Andet?????? 2

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvordan kan du gøre? Instruere Rådgive Sparre Vejlede Coache / supervisere ---------------------- Terapeutisk tilgang 3

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Begrebs-afklaring, 30 min Hvad forstår du ved begreberne: Rådgivning? Vejledning? Brug hinanden, nettet, biblioteket etc. til at lave en begrebsafklaring på de to begreber vejledning og rådgivning. Skriv begrebsafklaringen ned, gerne i stikord 4

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Rådgivning At give et konkret svar/råd og formidle viden i svaret Forudsætter mer-viden 5

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning At afdække hvad personen ved At stille (åbne) spørgsmål, så den der vejledes, selv kan finde vejen Hv.-spørgsmål undtagen ”Hvorfor” – det virker bebrejdende At opfordre personen til selv at søge viden ”Hvor er du nu?” ”Hvad tænker/føler du nu?” Aftales om man afslutter nu, eller på et andet tidspunkt – en opfølgning. 6

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledningsteori Erhvervsfaglig vejledning: I forbindelse med udøvelse af et erhverv Handler om forholdet mellem teori og praksis. Er situeret. Målet er at give kollegaen viden, indsigt og forståelse, samt at styrke faglig og personlig identitet Skal opleves relevant og meningsfuldt 7

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvem samarbejder du med? Eleven Kolleger Ressourcepersoner Nærmeste leder Studieunit Uddannelsesansvarlig Kontaktperson Borgere Pårørende 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvor? Frokoststue Kontor Møderum Borgerens hjem Udendørs i området Telefonisk/sms/mail 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvornår? Dagligt Spontant Efter aftale Faste møder akut 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning i forhold til praksissituationer Før Under Efter 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning før opgaven Forberedelse til en bestemt situation Eleven skal være godt forberedt; være klar på målet med opgaven, og planen for håndtering af opgaven Her er du som vejleder aktiv i samspil med eleven Sørg for at der er god tid til denne del af vejledningen, og at du er sikker på at eleven har forstået opgaven Kan foregå inden opgaven eller i den ugentlige vejledningssamtale Før Under Efter 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning under udførelse af opgaven Sørg for at rollerne er fordelt inden opgaven går i gang; - Hvad skal du gøre undervejs som vejleder? - Skal du kunne bryde ind eller skal du holde dig i baggrunden? - Skal du instruere / Vise hvordan man gør? Hold dig til at have fokus på målet / det som eleven skal have feedback på efterfølgende - Bryd ind hvis der opstår farlige situationer Før Under Efter 13

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning / feedback efter udførelse af opgaven Sørg for at der gives vejledning eller konkret feedback umiddelbart efter opgaven er udført – alternativt ved den ugentlige vejledningssamtale Når du vælger at give feedback: Vær anerkendende i din feedback – undgå at bruge ‘Men….’ Bed eleven om at skrive ned til senere brug. Dette kan også være en måde at kunne huske det som man har gjort godt Vælg en konstruktiv feedback model Når du vælger at vejlede: Vær bevidst om hvor meget du rådgiver i forhold til at vejlede Vær bevidst om hvilke typer spørgsmål du stiller Før Under Efter 14

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Den ugentlige vejledningssamtale Minimum 1 gang om ugen, 1 time Indhold: Elevens trivsel, samtale med baggrund i læringsaftalerne, bagud og fremadrettet, logbogen, praktikmålene Rammer: et uforstyrret lokale uden afbrydelser Vejleder; struktureret, anerkendende, imødekommende – skal skabe det gode læringsmiljø Som vejleder skal du være opmærksom på at både du og eleven skal ha’ mulighed for at give og modtage feedback 15

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Konstruktiv feedback model – i dialog Iagttagelse: ”Jeg lagde mærke til at du……..” Følelse / reaktion: ” Det gjorde mig……” Tolkning: ” Når du gør sådan tænker jeg at……..” Forslag / ønske: ”Jeg vil foreslå at du / vi arbejder videre med…..” 16

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Spørgsmålstyper – Karl Tomm Detektiven Hvad skete der konkret ? Hvad gjorde du? Hvad var din hensigt? Hvem var med? Hvor længe varede det? Hvornår skete det? Lineære Spørgsmål Årsag- virkning Kaptajnen Hvad vil du gøre nu? Hvordan undgår du at det sker igen? Hvem vil du få hjælp fra fremover? Hvad er din handleplan? Hvordan vil du håndtere det næste gang? Fortid Nutid Fremtid Antropologen Hvordan reagerede borgeren? Hvad tænkte du selv om episoden, - hvad tænker du nu? Hvordan tror du borgeren oplevede det? Hvilke følelser har du omkring det? Har du været i lignende situationer før? Cirkulære Spørgsmål Perspektiver muligheder Fremtidsforskeren Hvordan ville du gerne gribe den slags episoder an fremover? Hvem ville du kunne hente hjælp og støtte hos en anden gang? Hvad kunne du ønske dig af dine kolleger?/mig som vejleder? Hvis alt var perfekt på din arbejdsplads hvordan ville din dag så se ud? 17

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Individuel refleksion  Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dette oplæg?  Hvad kan du bruge det til i din hverdag som praktikvejleder? 18


Download ppt "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vejledning af eleven 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google