Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rundt om stress Et dialogværktøj til hospitalspersonale Hvidovre Hospital Ledende lægesekretær Mie Kroll Udviklingskonsulent Pernille Scheuer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rundt om stress Et dialogværktøj til hospitalspersonale Hvidovre Hospital Ledende lægesekretær Mie Kroll Udviklingskonsulent Pernille Scheuer."— Præsentationens transcript:

1 Rundt om stress Et dialogværktøj til hospitalspersonale Hvidovre Hospital Ledende lægesekretær Mie Kroll Udviklingskonsulent Pernille Scheuer

2 Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor har vi udviklet spillet? Hvilke overvejelser ligger til grund for spillet? Hvad kan spillet i praksis?

3 Prioriteringstrekanten Organisering af arbejdet Dialogspil: Rundt om stress Sæt stress på dagsordenen i MED-udvalget MUS med fokus på stress Personlige strategier mod stress Tilfredshedsundersøgelse Gode råd 8 Stressværktøjer

4 Jeg vil give svar på følgende spørgsmål: Hvilke udfordringer stod vi over for? Hvordan er spillet ”Rundt om stress” bygget op? Hvilke antagelser og overvejelser ligger til grund for spillet?

5 Hvilke udfordringer stod vi over for? Stress var i stor udstrækning den enkeltes ansvar Ordet stress blev brugt i flæng Den reelle stress blev tavs Stress blev normaliseret Udvikling i det psykisk arbejdsmiljø

6 Behov for at udvikle et værktøj Der sætter stress på dagsordenen Der giver medarbejderne viden om, hvordan de selv og deres kollegaer forstår, oplever og taler om stress Som ser stress som et fælles ansvar Der giver ideer og forslag til fremtidig handling i forhold til stress Som afdelingerne selv kan bruge uden konsulentbistand

7 Rundt om stress Tre kategorier: Situationskort: Præsentation af en situation, som kunne udspille sig på arbejdspladsen – Hvordan ville du reagere? Associationskort: Kom med stikord til et begreb eller en ting Videnskort: Fakta-spørgsmål om stress

8 Situationskort Der er rigtig travlt på arbejdet, men du er fyldt med overskud, og det kører bare derudad for dig. En af dine kolleger kommer hen til dig og siger: ”Pyh, sikke en dag, jeg synes slet ikke, man kan følge med”. Hvordan reagerer du? Du har det jo egentlig fint lige nu, men det stemmer ikke overens med din kollegas oplevelse af arbejdspresset. A: Du giver din kollega ret. Du tænker, at det ikke skader at give hende ret, selvom du ikke har det på samme måde. B: Du siger det, som det er: ”Jeg har egentlig ikke noget problem med at følge med lige nu, men jeg kender godt følelsen”. C: Du bliver lidt irriteret. Det er ikke første gang, at din kollega prøver at få dig med i en fælles følelse af stress, som du ikke deler. Du vælger at ignorere hende. D: Andet. Begrund dit valg Alle deltagere: Snak om de uskrevne regler, der ofte eksisterer for, hvordan man skal føle i travle situationer. Kan I genkende det? Hvad kan I gøre for, at stress ikke bliver den dominerende ”fortælling” på arbejdspladsen?

9 Associationskort Beskriv ved hjælp af tre ord, hvad du forbinder med: Trivsel på arbejdet. Begrund dit ordvalg. Alle deltagere: Tal om, hvilke ord I selv ville have valgt. Drøft hvad trivsel betyder for jer. Kom med konkrete bud på, hvordan man kan styrke trivsel i hverdagen.

10 Videnskort SANDT ELLER FALSK? Haveejere er mindre stressede end andre. Svar: Sandt En undersøgelse foretaget på Landbohøjskolen, 2005 viser, at naturen har positiv indvirkning på stress og udbrændthed både som forebyggelse og helbredelse. Danskere føler sig derfor mindre stressede, når de har adgang til grønne områder. Kilde: www.sl.kvl.dk

11 Spillets målgruppe ”Rundt om stress” er skræddersyet til hospitalsvæsenet Det er muligt at sammensætte spillekortene alt efter hvilke faggrupper, der spiller spillet Målgruppen for spillet er ledere og medarbejdere

12 Hvilke overvejelser ligger til grund for spillet? Et brætspil er et godt dialogværktøj, da det involverer og aktiverer medarbejderne Enkelt og overskueligt Bryder de formelle og uformelle magtrelationer

13 Hvilke overvejelser ligger til grund for spillet? Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’s 6 guldkorn ligger til grund for spillet: Indflydelse Social støtte Belønning Forudsigelighed Mening Krav Fokus ikke kun på stress, men også alt der ligger uden om

14 Hvilke overvejelser ligger til grund for spillet? Dialogen etableres ved at give deltagerne et fastlagt tema, de skal undersøge i fællesskab Dialogen sikres ved, at den enkelte kommer til orde, og at deltagerne kan spørge ind til hinanden Spørgsmålsudformningen har været central Spillet tydeliggør at ansvaret for at tackle stress ligger på flere niveauer i organisationen

15 Hvad kan spillet? Sætte stress på dagsordenen Skabe åbenhed omkring stress Opøve deltagernes evne til at gå i dialog Sørge for, at stress bliver set fra mange forskellige vinkler Sørge for at skabe et nuanceret billede af, hvad stress er på jeres arbejdsplads Give deltagerne en generel viden om stress Skabe et fælles sprog om stress Skabe grundlag for refleksion og indsigt Give ideer og forslag til fremtidige handlinger i forhold til stress


Download ppt "Rundt om stress Et dialogværktøj til hospitalspersonale Hvidovre Hospital Ledende lægesekretær Mie Kroll Udviklingskonsulent Pernille Scheuer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google