Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop 4 Anerkendelse i praksis Psykolog Susanna de Lima Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop 4 Anerkendelse i praksis Psykolog Susanna de Lima Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen."— Præsentationens transcript:

1 Workshop 4 Anerkendelse i praksis Psykolog Susanna de Lima Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

2 Oktober 20102 Som professionelle kommer vi nemt til at se vores klienter som ”et problem der skal løses” I arbejdet med udsatte unge bliver vi ofte udfordret på kompleksiteten i de unges problemer, og i spørgsmålet om, hvor vi skal starte med at løse den unges problem Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

3 Oktober 20103 Hvad nu, hvis vi kunne se på de unge i et andet lys og med ny forståelse? Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

4 Oktober 20104 Psykolog Kelly G. Wilson fra USA stiller spørgsmålet på denne måde: ”Is your client a sunset or a math problem” Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

5 Oktober 20105 Frit oversat med fokus på unge ”Er den unge en solnedgang/solopgang eller et matematisk problem” Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

6 Oktober 20106 Hvad gør vi med et matematisk problem? Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

7 Oktober 20107 Vi forsøger at løse det matematiske Vi forsøger at løse det matematiske problem, og hvis det er for kompliceret problem, og hvis det er for kompliceret sender vi det videre til en anden og beder om hjælp til at løse det. Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

8 Oktober 20108 Hvad gør vi med en solopgang? Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

9 Oktober 20109 Når vi betragter en solopgang standser vi måske op i et øjeblik og bemærker alle variationerne farverne, helheden, landskabet omkring… Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen 9 Oktober 2010

10 10 Så når du står der overfor en ung, så prøv et lille øjeblik, at dvæle ved fornemmelsen af, hvordan det mon føles for den unge, at være et problem, som skal løses eller en solopgang, som værdsættes i al dens mangfoldighed og foranderlighed Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

11 Oktober 201011 Anerkendelse i praksis handler enkelt sagt om; at møde den unge, der hvor den unge er, med udgangspunkt i den unges hele liv, og herigennem at facilitere den personlige proces Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

12 Oktober 201012 Den personlige proces handler om; at hjælpe den unge til ejerskab i sit liv og at være aktør i eget liv Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

13 Oktober 201013 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Ejerskab til eget liv og at være aktør i eget liv, er grundlæggende for motivation, udvikling glæde og stolthed

14 Oktober 201014 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Nogle vigtige pointer: Unges rusmiddelbrug og misbrug bør anskues ud fra de unges hele liv De unge er først og fremmest unge og ikke ”sit misbrug” Når de unge mødes med åbenhed, empati, respekt og tydelighed får de oftest mod og lyst til at samarbejde Der er mange veje til erkendelse af rusmiddelproblematikker

15 Oktober 201015 De gode spørgsmål til de unge Hvad vil du gerne dit liv skal handle om? Hvad er vigtigt for dig? Hvad drømmer du om? Hvordan vil du gerne dit liv skal se ud om 6 mdr., 1 år, … Hvad forhindrer dig i at gøre det, som du gerne vil? Hvilke små skridt kan du tage lige nu og her i den retning, du ønsker at gå? Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

16 Oktober 201016 Et lille skridt på vejen Kan bidrage til store forandringer når den unge har ejerskab til egne værdier, mål og handleplaner Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

17 Oktober 201017

18 Oktober 201018 Workshop - en case P er 15 år. Er droppet ud af skolen og bruger det meste af sin tid på, at hænge ud med vennerne på gaden, i forskellige hjem og går ofte til fester. P har tidligere dyrket sport og musik ugentligt og har det seneste år meldt helt fra overfor sine fritidsaktiviteter. P har vendt op og ned på nat og dag. Sover det meste af dagen, ryger dagligt hash og afprøver ind imellem forskellige ”feststoffer”. P’s forældre opdager P’s hashbrug. P benægter sit daglige hashbrug og forklarer sine forældre, at han har styr på det hele. P giver udtryk for, at hvis bare han kunne få et spændende arbejde, så ville det hele løse sig. P har tiltagende konflikter med sine forældre. P’s forældre henvender sig på P’s skole og beder om hjælp til at få P i gang med skole eller alternativ skolegang. P kommer i arbejdspraktik. P møder ofte sent og udebliver fra aftaler. P har et godt forhold til hans praktik vejleder og fortæller ham, at han har svært ved at styre sit hashforbrug. P’s praktikvejleder forslår, at der holdes et netværksmøde med henblik på, at afsøge muligheder for hjælp og støtte i Kommunen. Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

19 Oktober 201019 Workshop øvelse Sæt jer sammen i grupper Sæt jer sammen i grupper Forestil jer nu, at i skal planlægge et netværksmøde sammen med en ung (se case side 18) Forestil jer nu, at i skal planlægge et netværksmøde sammen med en ung (se case side 18) Prøv at indtage holdningen, at den unge skal støttes i ejerskab til eget liv og at være aktør i eget liv Prøv at indtage holdningen, at den unge skal støttes i ejerskab til eget liv og at være aktør i eget liv Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

20 Oktober 201020 Supplerende spørgsmål til workshop Hvordan vil i forberede netværksmødet sammen med den unge? Hvordan vil i forberede netværksmødet sammen med den unge? Hvem skal med til netværksmødet? Hvem skal med til netværksmødet? Hvordan skal rollerne blandt mødedeltagerne være (skal der f.eks være en mødeleder og i så fald hvem, forventninger til øvrige deltagere) Hvordan skal rollerne blandt mødedeltagerne være (skal der f.eks være en mødeleder og i så fald hvem, forventninger til øvrige deltagere) Hvordan kunne en dagsorden til netværksmødet se ud? Hvordan kunne en dagsorden til netværksmødet se ud? Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen


Download ppt "Workshop 4 Anerkendelse i praksis Psykolog Susanna de Lima Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google