Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerens møde med eleven Af Jan Tønnesvang In Press , 16/12-09

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerens møde med eleven Af Jan Tønnesvang In Press , 16/12-09"— Præsentationens transcript:

1 Lærerens møde med eleven Af Jan Tønnesvang In Press , 16/12-09

2 Artiklens grundantagelse
Læreren må have sans for, hvad der foregår i elevens mentale univers. Den gode vilje er ikke nok. Udover at ville skal læreren også kunne. Kunne hvad? Svar : Kunne reflektere over dynamikken i både egne og elevens handle-mønstre og bevægegrunde. Hvad læreren vælger at gøre, mene og sige… er op til hende selv! Eks: Min tid som idrætslærer og pigerne som ikke havde tøj med.

3 Dialogens komponenter
Sagen er kun den ene side af kommunikationen. Den anden er forholdet i mellem parterne som kommunikeres non-verbalt. Man kan ikke ikke - kommunikere! Hvis man som lærer skal kunne gennemskue indviklede sags og forholds- forviklinger, fordrer det, at læreren kan Metakommunikere, dvs. sætte sig udenfor situationen og se tingene udefra (sag, forhold og proces).

4 Mennesket som fremadrettet, fortidsbestemt nutidighed.
4 Eksempler (jch) X går på læreruddannelsen, fordi hun gerne vil være lærer Y går på læreruddannelsen, fordi et el. andet skal han/hun i gang med. Z siger ikke så meget i uv, fordi han/hun ikke er vant til at klare sig specielt godt fagligt. Æ er flittig i uv., fordi hun gerne vil klare sig bedre nu end før.

5 Hvad kan en dårlig evalueringssamtale skyldes?
Frygt for at blive stemplet som uduelig Angst for en utilregnelig lærer Positive forventninger til en selv giver en risiko for at blive skuffet - jeg må hellere lade være. Selvom alt går godt - kunne det jo altid blive bedre. Mor og far har altid sagt - nejjj, hvor er du dygtig ( så det slås jeg så med nu).

6 Læreren som medspillende modspiller (selvobjekt), indenfor den menneskelige rettetheds 4 grundformer. 1. Elevens rettethed mod selvfremstilling: (Se mig som den jeg er) Elevens egen livsudfoldelse, interesser og individualitet. Hvis eleven skal udvikle den del af selvet fornuftigt, har han/hun brug for empatisk indfølende selvobjekter, som anerkender selvfremstillingen. Og som samtidig er i stand til at frustrere eleven optimalt.

7 2. Rettetheden mod betydningsdannelse (Vis mig, hvad jeg kan blive)
At søge mening og værdi ved at orientere sig efter kompetente forbilledlige personer. Spørgsmål ?: Hvordan kan læreren blive et godt forbillede for eleven? Skrive det ind i sin undervisningsplan fx ??? To fejludviklinger: Ingen forbilleder giver risiko for meningsløshed, og for meget forbillede giver risiko for blind idoldyrkelse. Lærerens eget engagement /forhold til sit fag/stof er afgørende.

8 3. Rettetheden mod samhørighed. (Lad mig være ligesom dig)
At skabe bånd af tilknytning (til andre elever). Her kan læreren arbejde med at skabe betingelser for at eleverne kan bruge hinanden som selvobjekter ved fx Arbejde sammen (projekter) at løse konflikter via dialog og samtale, tage hensyn til de stille og ensomme elever at bekæmpe mobning

9 4. Rettetheden imod mestring (udvikling af kognitive og handle-kompetencer)
Her er læreren netop en medspillende modspiller- ikke for meget og ikke for lidt (optimal frustration). (JCH) Lærerens faglige kompetence vigtig: Hvis læreren kan tage 100 på foden, og ved hvordan man kan træne jonglering i fodbold, og kan coache eleven, kan det lykkes - hvis eleven er motiveret.

10 Afslutning Vi skal interessere os for både det intentionelle (bevidst intentioner ) og det intentionale (ubevidste intentioner). Hvad skal vi sige til den lille elev, som højtråbende fortæller historien om Rødhætte og ”Katten”. Skal vi sige : Det var ikke en kat, men en ulv. Eller sige: La vær med at råbe! Eller…… Hvad ville du sige?????


Download ppt "Lærerens møde med eleven Af Jan Tønnesvang In Press , 16/12-09"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google