Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Del 2:Rammer for en professionel samtale med en patient ETABLERE EN RELATION, ANERKEND E OG SKABE TRYGHED 2 LEDE OG SKABE STRUKTUR 1 Indlede samtalen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Del 2:Rammer for en professionel samtale med en patient ETABLERE EN RELATION, ANERKEND E OG SKABE TRYGHED 2 LEDE OG SKABE STRUKTUR 1 Indlede samtalen,"— Præsentationens transcript:

1 Del 2:Rammer for en professionel samtale med en patient ETABLERE EN RELATION, ANERKEND E OG SKABE TRYGHED 2 LEDE OG SKABE STRUKTUR 1 Indlede samtalen, identificering af problem, fælles mål 3 Indhente information, DATAINDSAMLE, udforske, få patientens perspektiv frem, rumme patientens følelser 4 Formidle information Lægge en fælles plan 5 Afslutning 6 Silverman, Jonathan et all, 2005: Skills for communicating with patients, Radcliff Publishing 6

2 1. Lede og skabe struktur Synliggør strukturen i samtalen – Revider evt. fælles mål – Opsummer hovedpunkterne i samtalen – Vær opmærksom på samtalens struktur og timing – Marker emneskift i samtalen

3 2. Etablere en relation, anerkende og skabe tryghed Anvende passende nonverbal adfærd – Vis passende nonverbal adfærd- øjenkontakt, ansigtsudtryk, placering – Forstyr ikke samtalen, relationen med at notere, bruge pc, læse – Virk tillidsvækkende Udvikle kontakten – Accepter på en ikke dømmende måde patientens synspunkter og følelser – Vis empati – anerkend åbent og vis forståelse for patientens synspunkter og følelser – Vis omsorg, interesse og villighed til at hjælpe – Vis finfølelse i vanskelige situationer, ved vanskelige emner Involvere og medinddrage patienten – Del dine tanker og overvejelser med patienten – Begrund ikke indlysende spørgsmål undervejs

4 3. Indlede samtalen, identificering af problem, fælles mål Skabe initial kontakt 1. Hilse på patienten/borgeren 2. Præsentere sig og forklare sin rolle 3. Vise interesse, respekt og omsorg Identificere problemer 4. Identificere de problemer, som patienten ønsker taget op 5. Lytte opmærksomt uden af afbryde og ændre fokus 6. Spørge åbent og direkte 7. bekræfte og opsummere problemer 8. Forhandle fælles mål med samtalen 9. Tydeliggøre rammen for samtalen, tid, roller,

5 4. Dataindsamle, udforske, få patientens perspektiv frem, rumme patientens følelser Udforske og uddybe patientens problemer 10. Opfordre patienten til at fortælle med egne ord om problemerne 11. Bruge spørgeteknik med veksling mellem åbne og lukkede spørgsmål, afhængig af situationen 12. Lyt opmærksomt uden af afbryde 13. Opmuntre patienten til at uddybe 14. Opfang verbal og nonverbale hentydninger 15. Afklar upræcise formuleringer 16. opsummer med jævne mellemrum 17. Anvend et letforståeligt sprog uden fagjargon 18. Få præciseret tidsforløb Yderligere forståelse af patientens perspektiv 19. Spørge til patientens tanker og forestillinger 20. Spørge til patientens bekymringer 21. Spørge til patientens forventninger 22. Spørge til hvilken betydning problemet har for patientens liv 23. opmuntre patienten til at udtrykke følelser og tanker

6 5. Formidle information Formidle den korrekte information i det rette omfang 24. Undersøge hvad patienten ved i forvejen 25. Informere lidt ad gangen og tjekke forståelsen 26. Forklare på relevante tidspunkter- undgå råd og trøst Støtte at patienten kan huske og forstå informationen 27. Organiser information-overskuelig og logisk 28. Brug gentagelser og opsummeringer 29. Brug et præcist og letforståeligt sprog 30. Brug supplerende informationsmetoder-fx tegning, modeller 31. Tjek om patienten har forstået, evt. bede patienten opsummere Arbejde mod fælles forståelse- hvor patientens perspektiv indarbejdes 32. Relater forklaringer til patientens perspektiv/sygdomsopfattelse 33. Opmuntre patienten til at være med i samtalen 34. Opfang og reager på hentydninger 35. Spørge til patientens antagelser, reaktioner og følelser

7 5. Lægge fælles plan Forhandle fælles fremtidig plan 36. Fortælle om egne overvejelser 37. Involver patienten- kom med forslag fremfor anvisninger, få patienten til at fortælle om sine overvejelser 38. Uddybe /forklar de forskellige valgmuligheder 39. Forhandle en gensidig acceptabel plan(tydeliggør egen stillingtagen, finde frem til patientens præferencer 40. Tjekke med patienten om der er accept af planen: Bekymringer, overvejelser, barrierer mod planen

8 6. Afslutning Forestående plan 41. Aftale næste skridt for alle parter 42. Sikkerhedsnet-hvis noget går galt så…. Sikre en god afslutning 43. Afslutte med opsummering (gerne patienten) af samtale og plan- 44. Afsluttende check - er der noget vi har glemt?....

9


Download ppt "Del 2:Rammer for en professionel samtale med en patient ETABLERE EN RELATION, ANERKEND E OG SKABE TRYGHED 2 LEDE OG SKABE STRUKTUR 1 Indlede samtalen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google