Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad virker motiverende på dig når du arbejder med projektet ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad virker motiverende på dig når du arbejder med projektet ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad virker motiverende på dig når du arbejder med projektet ?
Skriv ned hvad der motiverer dig til projektarbejdet. Hvad kan gruppen gøre for at motivere dig ? Jeg vil bruge noget tid på at diskutere motivation. Derfor skal de studerende starte med at overveje hvad der motiverer dem. Senere skal de i grupper diskutere hvad der motivere dem selv - Hvad de tror motivere de andre i gruppen ? Og Hvad de konkret vil foretage sig for at motivere de andre i gruppen De studerende får 10 min til at skrive deres tanker ned Derefter samler jeg op på tavlen Herefter min ”forelæsning om motivation - energi - lyst engagement, kreativitet m.m. Om at kunne klare noget: Om at være tilstede - Kan du, som en tilskuer, opleve dig selv når du er gal, søvnig, ked af det eller glad ? - vover du at være det, at leve det ud ? Gør det du alligevel gør - fuldtud ! Gør alt du gør som om det var første gang. Det du mangler har du allerede Sæt så bordene op til gruppediskutioner - - næste OH

2 Nogle veje til godt arbejde
At gøre det man alligevel gør - fuldt ud Hvad forhindre mig i at handle ? Ikke at følge pludselige indskydelser til at ”lade være med at gøre det man gør” Sindet finder gerne på belejlige undskyldninger der forhindre dig i at gøre det du gerne vil Sindsro er en forudsætning for godt arbejde. Oplev dig selv – din krops reaktion, dine følelser og dine tanker – oplev dem som en tilskuer. Kan du opleve dig selv, f.eks. under et møde hvor du bliver glad, vred eller ked af det ? - Kan du opleve det ske mens det sker ? Undertryg ikke kroppens reaktion og følelserne – undersøg dem nysgerrigt. Hvad motiverer dig og giver dig gåpåmod til de opgaver du påtager dig

3 Skab motivation i gruppen
I en markeringsrunde siger I hver især hvad I selv mener motiverer jer. I en ny runde giver alle deres konkrete bidrag til motivation af den enkelte.

4 Pause

5 A. Organisator (“Slideren”)
Karakteristika: O har en praktisk sans for fornuft og en hel del selvbeherskelse og -disciplin. Han foretrækker systematiseret hårdt arbejde og problemløsning. Funktion: Organisatoren er nyttig i en organisation på grund af sin pålidelighed og tilpasningsevne. Tingene lykkes for ham, fordi han er effektiv og fordi han har sans for, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er relevant. I videre forstand er O typisk et menneske, hvis loyalitet og interesser ligger i virksomheden, han er mindre optaget af at forfølge egne mål. O mangler dog sommetider intuition, og han viser tegn på manglende fleksibilitet. Det siges, at mange ledere kun gør det, de har lyst til og undlader det, de finder ubehageligt. I modsætning hertil gør Organisatoren det, der er behov for at blive gjort. En god Organisator stiger ofte op til høje ledelsesposter på grund af sine gode organisatoriske evner og evnen til at klare de nødvendige opgaver.

6 B. Opstarter (“Indpiskeren”)
Karakteristika: Opstarteren er yderst motiveret med et væld af nervøs energi og et stort behov for at nå resultater. Normalt er han aggressiv, udadvendt og med drive. Funktion: Opstarteren er generelt en god leder, fordi han skaber handling og trives under pres. Han er fremragende til at sætte gang i et team, og han er meget anvendelig i grupper, hvor politiske komplikationer er tilbøjelige til at sinke. O kan lide at udfordre andre, og han satser på at vinde. Han kan lide at lede og puffe andre i gang, Hvis der opstår forhindringer, finder han en udvej. Meget målbevidst og meget selvsikkert har han tendens til at reagere kraftigt følelsesbetonet på enhver form for skuffelse eller frustration. O er oprigtig og argumenterende, men mangler sommetider god menneskelig forståelse. O er tilbøjelig til at hæve sig over denne form for problemer og arbejde videre uantastet. Han er yderst egnet, hvis der er brug for forandringer, og han har ikke noget imod at træffe upopulære beslutninger. Som beskrivelsen antyder, prøver han at forme eller præge gruppediskussioner eller -aktiviteter, Han er måske det mest effektive medlem i et team, da man kan være sikker på, at der faktisk sker noget.

7 C. Koordinator (“chairman/dirigent”)
Karakteristika: Det særegne ved Koordinatoren er hans evne til at få andre til at arbejde frem mod et fælles mål. Modent og tillidsfuldt er han parat til at uddelegere. Funktion: Koordinatoren har det godt, når han har ansvaret for et team af mennesker med forskellige færdigheder og af forskelligt personligt tilsnit. Han yder bedst, når han har at gøre med kolleger på tilsvarende eller næsten tilsvarende niveau fremfor at lede yngre medarbejdere. I person-til-person-kontakten er han hurtig til at opdage individuelle talenter og udnytte dem i forfølgelsen af gruppens mål. Mens Koordinatoren ikke nødvendigvis er den bedst egnede i teamet, er han bredt orienteret mod omverdenen, og han er normalt omgærdet med respekt. Hans motto kunne godt være “Rådgivning under kontrol” og han mener normalt, at problemer skal tackles stille og fredeligt. I nogle virksomheder har Koordinatoren en tendens til at støde sammen mod opstarteren på grund af deres meget forskellige ledelsesstil.

8 D. Idémand Karakteristika: Idémanden er igangsætter og opfinder; han kan være yderst kreativ. Kan kaster frø og idéer, hvoraf der skabes større udvikling. Normalt foretrækker han at operere selvstændigt og i nogen afstand af teamets medlemmer, idet han gør brug af sin fantasi og ofte arbejder helt uortodokst. Funktion: Den største gavn af I får man, når der skabes nye forslag - samt ved løsning af komplicerede problemstillinger. Ofte har man brug for I i de første faser af et projekt, Han har en tendens til at være indadvendt og reagerer kraftigt overfor kritik og ros. Hans idéer er ofte radikale og sommetider uden snærende bånd om, hvorvidt idéerne er praktisable eller ej. Idémanden er selvstændig, dygtig og original og sommetider knap så god til at kommunikere med andre mennesker på en anden bølgelængde. eller når et projekt ikke rigtig kommer videre. I har ofte gjort sig bemærket som virksomhedsgrundlægger eller ophavsmand til nye produkter. Imidlertid vil det have en modsatrettet virkning, hvis der er for mange Idémænd samlet i en organisation, da de har tendens til at bruge for meget tid på at bestyrke egne idéer og indgå i indbyrdes kamp.

9 E. Kontaktskaber (“forbindelsesofficer”)
Karakteristika: Kontaktskaberen er ofte entusiastisk, hurtigt-reagerende og udadvendt. Han er god til at kommunikere med folk både udenfor og indenfor organisationen. Han er den fødte forhandler og er fantastisk god til at udnytte nye muligheder og udvikle kontakter. Funktion: K er god til at udforske og komme med tilbagemeldinger om idéer, udviklinger eller ressourcer udenfor gruppen. Selvom han ikke er i besiddelse af en stor fond af idéer, er Kontaktskaberen effektiv, når det gælder om at indoptage andre menneskers idéer og videreudvikle dem. Som betegnelsen antyder, er han dygtig til at finde ud af, hvilke muligheder der findes og finde ud af, hvad der kan gøres. Normalt bliver han modtaget meget venligt på grund af sit udadvendte væsen. Kontaktskaberen er afslappet - med en udviklet nysgerrighed og parathed til at se mulighederne i alt nyt. Imidlertid blegner hans entusiasme hurtigt, medmindre han hele tiden stimuleres af andre. Han har evnen til at tænke hurtigt og få oplysninger ud af andre.

10 F. Analysator (“Kontrollør/kritisk bagstopper”)
Karakteristika: Analysatoren er seriøs, fornuftstænkende med en medfødt immunitet over for det at overbegejstres. Han er langsom til at træffe beslutninger og han foretrækker at tænke over tingene. Funktion: Analysatoren er bedst egnet til at analysere problemer og vurdere idéer og forslag. Han er virkelig god til at veje for og imod forskellige muligheder. Normalt har han en meget kritisk sans. Han har evnen til at komme med skapsindige slutninger, hvor alle faktorer tages med i betragtning. En god Analysator har sjældent uret. Mange udenforstående finder Analysatoren tør, kedelig og endog krakilsk. Nogle mennesker er overrasket over, at Analysatoren bliver leder. Ikke desto mindre sidder mange Analysatorer på højt niveau. I nogle stillinger afhænger succes eller fiasko af nogle relativt få vigtige beslutninger. Dette er idéelt for en Analysator, for den der aldrig har uret, er den der vinder i den sidste ende.

11 G. Formidler (“Gruppesamler/diplomat”)
Karakteristika: Formidleren er det medlem i et team, der giver størst støtte. Han er mild, omgængelig og bekymrer sig for andre. Han viser stor fleksibilitet og tilpasser sig forskellige situationer og personer. Funktion: Formidlerens rolle er at forebygge, at der opstår problemer mellem personerne i et team og således få alle medlemmer i teamet til at bidrage effektivt. Han bryder sig ikke om gnidninger, og han gør sig store anstrengelser for at undgå dem. Formidleren er hurtig og skarpt iagttagende, social samt diplomatisk. Han er godt til at lytte og er generelt et populært medlem i en gruppe. Han handler fornuftsbetonet i forbindelse med sit arbejde, men kan være ubeslutsom, når der opstår tilspidsede situationer. Det er ikke usædvanligt for formidlerne, at de bliver overordnede ledere - specielt hvis line-managerne domineres af opstartere. Dette skaber et klima, hvor en formidlers diplomatiske og sociale samt iagttagende evner bliver et aktiv - især ved en ledelsesform, hvor der er risiko for, at opstår konflikter, eller hvor låget holdes kunstigt på gryden. Formidler-ledere anses ikke for at true nogen, og derfor er de de mest anerkendte og foretrukne personer at arbejde under. Formidleren får tingene til at glide. Moralen er højere og folk synes at samarbejde bedre, når han er i nærheden.

12 H. Afslutter Karakteristika: Afslutteren har en udtalt evne til at føre en sag helt igennem med øje for enkelthederne. Funktion: Afslutteren er af uvurderlig betydning, hvor opgaverne kræver stor koncentration og akkuratesse. Han givet et team fornemmelsen af, hvor vigtig en sag er, og han er god til at holde tidsplaner. Han er utilbøjelig til at sætte noget i gang, som han ikke kan fuldføre. Han motiveres af en indre ængstelse; dog er han ofte upåvirket udadtil. Han er typisk indadvendt og stiller små krav med hensyn til ydre stimulering eller opmuntring. Afslutteren kan være intollerant over for andre, der handler uden omtanke. Ofte er han ikke meget for at uddelegere, da han foretrækker at tackle alle opgaverne selv. I ledelsessammenhænge udmærker han sig ved den høje standard, han stræber efter - og ved sin store interesse for præcision, opmærksomhed på detaljer og evne til at føre en sag helt igennem.

13 Husk at kopiere og medtage et sæt Belbintest til hver studerende.

14 Belbinanalyse Former gruppen tilsammen en cirkel ?
Hvordan kommer den til det ? Hvilke færdigheder vil hver enkelt konkret udvikle hos sig selv ? (Markeringsrunde)

15

16

17 Konfliktforståelse Hvad skaber problemer eller udløser konflikter i din gruppe ? Hvordan løses de typisk ? Hvilken adfærd løser dem ? Hvad er din egen konfliktadfærd i sådanne situationer ? Sammenlign og diskuter jeres besvarelser


Download ppt "Hvad virker motiverende på dig når du arbejder med projektet ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google