Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitalisering og medialisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitalisering og medialisering"— Præsentationens transcript:

1 Digitalisering og medialisering
mediekultur og mediepædagogik

2 Digitalisering og medialisering
Digitalisering vedrører teknologi og tekniske løsninger. Medialisering rummer en kultur– og læringsdimension

3 H V E R D A G U D A N E L S

4 Den pædagogiske dagsorden udfordres
Asymmetrien udfordres Lærer Elev MEDIALISERINGEN Det didaktiske projekt Uformelle læringskompetencer Undervisningen

5 NY MEDIEPÆDAGOGISK PLATFORM
Analoge og digitale medier Læringsrum og relationer Ressourcer og læremidler

6 Mediepædagogik Mediekultur og mediesocialisation: Hvorledes indgår medier i børns og unges hverdagsliv og hvilken betydning de har for deres identitetsdannelse og sociale fællesskaber? Medieundervisning; hvorledes arbejdet om og med medier udvikles og tilrettelægges som læreproces. Undervisningsmedier; hvorledes digitale læremidler og digitale læringsplatforme udvikles og håndteres i pædagogisk praksis

7 Ny didaktisk platform FRA: et snævert didaktikbegreb  (med en fokus på) mål og midler TIL : et udvidet didaktikbegreb  (med en fokus på) undervisning og læreprocesser

8 Fagdidaktik Almen didaktik Mediedidaktik

9 Ny fokus Fra it til medier Fra medier til medialisering
Fra digitalisering til mediepædagogik og didaktik

10 En almen medieforståelse
Fokus på sammenhænge mellem kultur, medier og læring Fokus på hvorledes digitale medier i dag udfordrer vores tilegnelse af viden og vores måde at lære på. Fokus på fagene i lyset af samfundets medialisering

11 Fra vision til realitet
Vidensformer Iscenesættelser Praksis 1. ordensviden: Digitale medier som supplement Håndtering af software og hardware, (kontekstfjerne) kurser Kvalifikationer 2. ordensviden: Digitale medier som integration Erfaringer med medier i en undervisningskontekst, understøttelse af pædagogisk praksis Kompetencer 3. ordensviden: Digitale medier som udfordring Fag og fagligt indhold planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af mediepædagogisk og didaktisk praksis Eksperimenter 4. ordensviden: Digitale medier som kultur Samfundets og undervisningens medialisering, hverdagskultur Kultur


Download ppt "Digitalisering og medialisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google