Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmark 3.0.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmark 3.0."— Præsentationens transcript:

1 Danmark 3.0

2 En skole i et digitaliseret samfund
It i undervisningen Undervisning med it It i skolen

3 På vej mod Didaktik 2.0 Hvorfor Hvad Hvordan

4 På vej mod skole 2.0 Hvorfor Hvad Hvordan

5 Børn og unge i et digitaliseret samfund
Hvorfor Hvad Hvordan

6 Arbejdsgruppeopgaver
Bud på indhold i strategiplan Bud på indhold i handleplan Beskrivelse af scenarium for en medarbejder i skole 2.0 Skabelon til strategi- og handleplan for skolerne

7 Beskrivelse af scenarium for en medarbejder i skole 2.0
Lærer Pædagog Skoleleder

8 Fra styrelsesvedtægten
 Ønskede tilstande for eleverne: Eleverne oplever, at det er naturligt at vælge og fravælge brug af it i en undervisning, der opleves som relevant og med et tidssvarende brug af it og medier. Ønskede tilstande for lærerne: Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til, at eleverne i større omfang selvstændigt og sammen med andre indsamler, bearbejder og videregiver information i læreprocesser, hvor eleven optræder som både konsulent og producent af viden. Der er tydelige forventninger til alle elevers kommunikation gennem et bredt og sammensat medieudvalg. Elevernes it –og mediekompetencer evalueres løbende. Ønskede tilstande for forældrene: Forældrene støtter barnet og bakker op omkring valg af en bred vifte af medier og arbejdsmetoder, hvor it og medier bruges både i skole og fritid Den ønskede tilstand for skolen: Skolen arbejder bevidst med it i undervisningen, når didaktikken fokuserer på digital dannelse og arbejdsmetoder præget af både formelle og uformelle læreprocesser med henblik på, at eleverne kan tilpasse sig nye udfordringer og betingelser i en verden præget af digitalisering.

9 Fra styrelsesvedtægten
 Ønskede tilstande for eleverne: Eleverne oplever, at det er naturligt at vælge og fravælge brug af it i en undervisning, der opleves som relevant og med et tidssvarende brug af it og medier. Ønskede tilstande for lærerne: Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til, at eleverne i større omfang selvstændigt og sammen med andre indsamler, bearbejder og videregiver information i læreprocesser, hvor eleven optræder som både konsulent og producent af viden. Der er tydelige forventninger til alle elevers kommunikation gennem et bredt og sammensat medieudvalg. Elevernes it –og mediekompetencer evalueres løbende. Ønskede tilstande for forældrene: Forældrene støtter barnet og bakker op omkring valg af en bred vifte af medier og arbejdsmetoder, hvor it og medier bruges både i skole og fritid Den ønskede tilstand for skolen: Skolen arbejder bevidst med it i undervisningen, når didaktikken fokuserer på digital dannelse og arbejdsmetoder præget af både formelle og uformelle læreprocesser med henblik på, at eleverne kan tilpasse sig nye udfordringer og betingelser i en verden præget af digitalisering.

10 Læreproces Formidling Bearbejdning Søgning

11 Læreproces Evaluering Formidling Bearbejdning Søgning

12 Læreproces Evaluering Formidling Bearbejdning Søgning Mål

13 Lærer Forberedelse Gennemførelse Evaluering

14 Faghæfte 47 elevens lyst til at lære mere
elevens mulighed for at lære på forskellige måder elevens mulighed for at lære sammen med andre.

15 Faghæfte 47 at skolerne med udgangspunkt i de nye Fælles Mål retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og mod at udvikle en it-baseret fagdidaktik • at skolerne ikke begrænser elevernes adgang til internettet, men at skolerne i stedet arbejder målrettet med at sikre, at alle elever har de nødvendige kompetencer i kildekritik og god op-førsel på internettet • at lærerne fokuserer på de læringsmæssige mål for undervisningen og for den enkelte elev, når de anvender træningsprogrammerne • at it-lokalet udfases på skolerne, og at skolerne i stedet satser på fleksibelt mobilt it-udstyr. • at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere.

16 Kompetencer Faglige Personlige Digitale

17 IKT Det digitale penalhus Mobilitet Kommunikation Faglige værktøjer
Multimodalitet Differentiering Samarbejde

18 Det digitale dannelsesaspekt
Informationskompetence Analyse Produktion Videndeling, kommunikation og samarbejde

19 Det digitale penalhus Mobilitet Kommunikation Faglige værktøjer
Multimodalitet Differentiering Samarbejde

20 Undervisningsdifferentiering
Den udsatte elev Social accept Øget selvværd Stilladsering Mundtlighed Hukommelse Samarbejde Koncentration Læse/skrive

21 Mål for Elever Lærere Ledelse Forvaltning

22 Fiberforbindelse Wlan Kompetenceudvikl Platform Tidl. strategi

23 Kommende strategi

24 Kompetenceudvikling

25 Produkt

26 Arbejdsgruppe Møder, afstemme UNI-C roadshow Blog

27 Temadag for ledere EVA-status som forberedelse
Oplæg om didaktisk design og en lærers vej mod didaktisk kompetence i skole 2.0 Med web 2.0 i praksis en øvelse Diskussion Hvordan faciliteres og en lærers vej mod didaktisk kompetence i skole 2.0. Konkretisering i MUS-samtale


Download ppt "Danmark 3.0."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google