Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmark 3.0. En skole i et digitaliseret samfund • It i undervisningen • Undervisning med it • It i skolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmark 3.0. En skole i et digitaliseret samfund • It i undervisningen • Undervisning med it • It i skolen."— Præsentationens transcript:

1 Danmark 3.0

2 En skole i et digitaliseret samfund • It i undervisningen • Undervisning med it • It i skolen

3 På vej mod Didaktik 2.0 • Hvorfor • Hvad • Hvordan

4 På vej mod skole 2.0 • Hvorfor • Hvad • Hvordan

5 Børn og unge i et digitaliseret samfund • Hvorfor • Hvad • Hvordan

6 Arbejdsgruppeopgaver • Bud på indhold i strategiplan • Bud på indhold i handleplan • Beskrivelse af scenarium for en medarbejder i skole 2.0 • Skabelon til strategi- og handleplan for skolerne

7 Beskrivelse af scenarium for en medarbejder i skole 2.0 • Lærer • Pædagog • Skoleleder

8 Fra styrelsesvedtægten • Ønskede tilstande for eleverne: • Eleverne oplever, at det er naturligt at vælge og fravælge brug af it i en undervisning, der opleves som relevant og med et tidssvarende brug af it og medier. • • Ønskede tilstande for lærerne: • Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til, at eleverne i større omfang selvstændigt og sammen med andre indsamler, bearbejder og videregiver information i læreprocesser, hvor eleven optræder som både konsulent og producent af viden. • Der er tydelige forventninger til alle elevers kommunikation gennem et bredt og sammensat medieudvalg. Elevernes it –og mediekompetencer evalueres løbende. • • Ønskede tilstande for forældrene: • Forældrene støtter barnet og bakker op omkring valg af en bred vifte af medier og arbejdsmetoder, hvor it og medier bruges både i skole og fritid • • Den ønskede tilstand for skolen: • Skolen arbejder bevidst med it i undervisningen, når didaktikken fokuserer på digital dannelse og arbejdsmetoder præget af både formelle og uformelle læreprocesser med henblik på, at eleverne kan tilpasse sig nye udfordringer og betingelser i en verden præget af digitalisering. •

9 Fra styrelsesvedtægten • Ønskede tilstande for eleverne: • Eleverne oplever, at det er naturligt at vælge og fravælge brug af it i en undervisning, der opleves som relevant og med et tidssvarende brug af it og medier. • • Ønskede tilstande for lærerne: • Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til, at eleverne i større omfang selvstændigt og sammen med andre indsamler, bearbejder og videregiver information i læreprocesser, hvor eleven optræder som både konsulent og producent af viden. • Der er tydelige forventninger til alle elevers kommunikation gennem et bredt og sammensat medieudvalg. Elevernes it –og mediekompetencer evalueres løbende. • • Ønskede tilstande for forældrene: • Forældrene støtter barnet og bakker op omkring valg af en bred vifte af medier og arbejdsmetoder, hvor it og medier bruges både i skole og fritid • • Den ønskede tilstand for skolen: • Skolen arbejder bevidst med it i undervisningen, når didaktikken fokuserer på digital dannelse og arbejdsmetoder præget af både formelle og uformelle læreprocesser med henblik på, at eleverne kan tilpasse sig nye udfordringer og betingelser i en verden præget af digitalisering. •

10 Læreproces FormidlingBearbejdningSøgning

11 Læreproces EvalueringFormidlingBearbejdningSøgning

12 Læreproces Evaluering Formidling BearbejdningSøgning Mål

13 Lærer • Forberedelse • Gennemførelse • Evaluering

14 Faghæfte 47 • elevens lyst til at lære mere • elevens mulighed for at lære på forskellige måder • elevens mulighed for at lære sammen med andre.

15 Faghæfte 47 • at skolerne med udgangspunkt i de nye Fælles Mål retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og mod at udvikle en it-baseret fagdidaktik • • at skolerne ikke begrænser elevernes adgang til internettet, men at skolerne i stedet arbejder målrettet med at sikre, at alle elever har de nødvendige kompetencer i kildekritik og god op-førsel på internettet • • at lærerne fokuserer på de læringsmæssige mål for undervisningen og for den enkelte elev, når de anvender træningsprogrammerne • • at it-lokalet udfases på skolerne, og at skolerne i stedet satser på fleksibelt mobilt it-udstyr. • • at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere.

16 Kompetencer FagligePersonligeDigitale

17 Det digitale penalhus IKT MobilitetKommunikation Faglige værktøjer MultimodalitetDifferentieringSamarbejde

18 Det digitale dannelsesaspekt InformationskompetenceAnalyseProduktion Videndeling, kommunikation og samarbejde

19 Det digitale penalhus MobilitetKommunikation Faglige værktøjer MultimodalitetDifferentieringSamarbejde

20 Undervisningsdifferentiering Den udsatte elev Social acceptØget selvværdStilladseringMundtlighedHukommelseSamarbejdeKoncentrationLæse/skrive

21 Mål for • Elever • Lærere • Ledelse • Forvaltning

22 Tidl. strategi FiberforbindelseWlanKompetenceudviklPlatform

23 Kommende strategi

24 Kompetenceudvikling

25 Produkt • http://skole.favrskov.dk/arbgruppe http://skole.favrskov.dk/arbgruppe

26 Arbejdsgruppe • Møder, afstemme • UNI-C roadshow • Blog

27 Temadag for ledere • EVA-status som forberedelse • Oplæg om didaktisk design og en lærers vej mod didaktisk kompetence i skole 2.0 • Med web 2.0 i praksis en øvelse • Diskussion Hvordan faciliteres og en lærers vej mod didaktisk kompetence i skole 2.0. Konkretisering i MUS-samtale


Download ppt "Danmark 3.0. En skole i et digitaliseret samfund • It i undervisningen • Undervisning med it • It i skolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google